Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 7. jūnijā

Eiropas Komisijas plāni atvieglot juridisko slogu pārrobežu mantojumu lietās kļūst par likumu

Šodien Komisijas priekšlikums vienkāršot starptautisko mantošanu saņēma ES tieslietu ministru Padomes atbalstu. Eiropas Komisijas priekšlikumi atvieglos juridisko slogu gadījumos, kad mūžībā aiziet ģimenes loceklis ar īpašumu citā ES valstī. Pēc publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kas ir paredzēta tuvāko nedēļu laikā, dalībvalstīm būs 3 gadi, lai saskaņotu valsts tiesību aktus un jaunie ES noteikumi varētu stāties spēkā.

"Apmēram 12,3 miljoni eiropiešu dzīvo citā ES valstī, un katru gadu ir apmēram 450 000 starptautisku mantojuma lietu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 120 miljardus eiro. Pašlaik dažādas normas attiecībā uz jurisdikciju un piemērojamām tiesībām 27 ES dalībvalstīs rada juridiskas galvassāpes sērojošām ģimenēm,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Šodienas Padomes apstiprinājums jaunajiem ES noteikumiem, nesīs tiesisko noteiktību tūkstošiem ģimeņu, kas saskārušās ar starptautiskas mantošanas gadījumiem."

Pateicoties šodienas lēmumam, drīzumā var tikt vienkāršota starptautisku mantojuma lietu kārtošana, jo tiks izmantots viens kritērijs, lai noteiktu jurisdikciju un piemērojamos tiesību aktus pārrobežu mantojumam: mirušās personas pastāvīgā dzīvesvieta. Tas turklāt ļaus iedzīvotājiem plānot savu mantojumu iepriekš pilnīgas juridiskās noteiktības gaisotnē. Apstiprinājums arī palīdzēs ieviest Eiropas mantojuma apliecību, kas visā ES bez papildu formalitātēm ļaus cilvēkiem pierādīt savu mantinieka vai mantojuma pārvaldītāja statusu. Tas būs ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, kad cilvēki dažkārt saskaras ar lielām grūtībām savu tiesību īstenošanā. Rezultātā tiks paātrinātas procedūras un samazinātas izmaksas.

Priekšvēsture

Komisija 2009. gada 14. oktobrī ierosināja Regulu, lai vienkāršotu starptautisko mantojuma lietu kārtošanu (skatīt IP/09/1508). Saskaņā ar regulu būs viens kritērijs, lai noteiktu iestāžu jurisdikciju un piemērojamos tiesību aktus pārrobežu mantojumam: mirušās personas pastāvīgā dzīvesvieta. Tomēr ārvalstīs dzīvojoši cilvēki varēs izvēlēties piemērot savas pilsonības valsts tiesību aktus visam mantojumam.

2012. gada martā Eiropas Parlamenta Juridisko jautājumu komiteja un Eiropas Parlaments plenārsēdē balsoja par tiesību akta projekta ziņojumu (skatīt IP/12/209).

Papildu informācija

Eiropas Komisija – Ģimenes un mantojuma lietas:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar