Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

pranešimas spaudai

2012 m. birželio 7 d., Briuselis

Europos Komisijos siekis sumažinti teisinę naštą tarptautinio paveldėjimo atvejais bus įtvirtintas teisės aktu

Šiandien ES teisingumo ministrų taryba galutinai pritarė Komisijos pasiūlymui supaprastinti tarptautinio paveldėjimo reikalų tvarkymą. Europos Komisijos pasiūlymai padės sumažinti teisinius rūpesčius tais atvejais, kai miršta kitoje ES šalyje turto turintis šeimos narys. Po to, kai šis teisės aktas bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje (tai turėtų įvykti artimiausiomis savaitėmis) valstybės narės turės per 3 metus suderinti savo nacionalinės teisės aktus, kad įsigaliotų naujosios ES paveldėjimo taisyklės.

„Maždaug 12,3 mln. europiečių gyvena kitoje ES šalyje. Kasmet pasitaiko apie 450 000 tarptautinio paveldėjimo atvejų, o paveldimo turto vertė siekia daugiau nei 120 mlrd. EUR. Šiuo metu 27 ES valstybėse narėse taikomos skirtingos jurisdikcijos ir taikytinos teisės nustatymo normos – gedinčių šeimų galvos skausmas, – sakė ES Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Šiandien Tarybai patvirtinus naujas ES taisykles tūkstančiams šeimų, tvarkančių tarptautinio paveldėjimo reikalus, bus užtikrintas teisinis tikrumas."

Priėmus šiandienos sprendimą, iš esmės supaprastės tarptautinių paveldėjimo reikalų tvarkymas, nes jurisdikcija ir taikytina teisė tarptautinio paveldėjimo atveju bus nustatoma pagal vieną kriterijų – palikėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Be to, piliečiai galės planuoti paveldėjimo reikalus iš anksto, būdami visiškai tikri dėl teisinių aspektų. Tarybai pritarus pasiūlymui, taip pat bus atvertas kelias Europos paveldėjimo pažymėjimui, kurio turėtojai visoje ES galės be jokių papildomų formalumų įrodyti, kad yra paveldėtojai ar palikimo administratoriai. Tai bus didelė pažanga, nes kol kas vis dar patiriama nemažai problemų naudojantis savo teisėmis. Taigi paveldėjimo reikalai bus tvarkomi greičiau ir pigiau.

Pagrindiniai faktai

2009 m. spalio 14 d. Komisija pateikė reglamento, kuriuo supaprastinamas tarptautinio paveldėjimo reikalų tvarkymas, pasiūlymą (žr. IP/09/1508). Šiame reglamente nustatyta, kad kompetentingos institucijos ir tarptautiniam paveldėjimui taikytina teisė bus nustatomos pagal vienintelį kriterijų – palikėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Tačiau užsienyje gyvenantiems asmenims bus suteikiama teisė pasirinkti, kad visam jų palikimui būtų taikoma jų pilietybės šalies teisė.

2012 m. kovo mėn. Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas ir Europos Parlamentas plenariniame posėdyje balsavo dėl ataskaitos, susijusios su šiuo teisės akto projektu (žr. IP/12/209).

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Šeimos reikalai ir paveldėjimas

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (tel. +32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (tel. +32 2 296 74 56)


Side Bar