Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel 7.6.2012

Euroopan komission ehdotus kansainvälisten perintöasioiden helpottamisesta hyväksytty

EU:n oikeusministerit hyväksyivät tänään lopullisesti Euroopan komission ehdotuksen kansainvälisten perintöasioiden yksinkertaistamisesta. Tavoitteena on helpottaa oikeudellisia menettelyjä tilanteessa, jossa edesmennyt perheenjäsen jättää jälkeensä toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa omaisuutta. Säädös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä muutaman viikon kuluttua, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on kolme vuotta aikaa mukauttaa kansallista lainsäädäntöään niin, että perintöasioita koskevat EU:n uudet säännöt tulevat voimaan.

”Noin 12,3 miljoonaa eurooppalaista asuu EU:ssa muualla kuin kotimaassaan. Vuosittain syntyy noin 450 000 kansainvälistä kuolinpesää, ja niiden arvo on yhteensä yli 120 miljardia euroa. Viranomaisten toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevat säännöt ovat kaikissa 27 jäsenvaltiossa erilaiset, mikä aiheuttaa sureville omaisille oikeudellista lisärasitusta”, sanoi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. Neuvoston tänään hyväksymät uudet EU:n säännöt tuovat oikeusvarmuutta niille tuhansille perheille, jotka joutuvat kamppailemaan kansainvälisten perintöasioiden kanssa.

Tänään hyväksytty säädös yksinkertaistaa kansainvälisten perintöasioiden hoitamista merkittävästi, koska sekä viranomaisten toimivalta että sovellettava laki määräytyvät sen nojalla aina perinnönjättäjän asuinpaikan perusteella. Sen ansiosta kansalaiset voivat myös itse suunnitella perintöasioitaan etukäteen oikeusvarmuuteen luottaen. Uusi säädös pohjustaa myös eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönottoa. Sen avulla perillisasema tai pesänhoitajan valtuudet voidaan todistaa kaikkialla EU:ssa ilman muita muodollisuuksia. Tämä merkitsee huomattavaa parannusta verrattuna nykytilanteeseen, jossa on toisinaan hyvin hankalaa käyttää oikeuksiaan. Perintötodistuksen seurauksena menettelyt nopeutuvat ja kustannukset pienenevät.

Tausta

Komissio teki 14. lokakuuta 2009 ehdotuksen asetukseksi kansainvälisten perintöasioiden yksinkertaistamisesta (ks. IP/09/1508). Asetuksen mukaan sekä viranomaisten toimivalta että sovellettava laki määräytyvät kansainvälisissä perintöasioissa aina perinnönjättäjän asuinpaikan perusteella. Ulkomailla asuvat voivat kuitenkin halutessaan päättää, että heidän koko perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalaisia he ovat.

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta ja parlamentin täysistunto äänestivät asetusluonnoksen puolesta maaliskuussa 2012 (ks. IP/12/209).

Lisätietoja

Euroopan komissio – Perhe- ja perintöoikeutta koskevat asiat:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar