Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. juuni 2012

Jõustub Euroopa Komisjoni ettepanek piiriüleste pärimisasjade lihtsustamiseks

Täna kiitsid ELi justiitsministrid nõukogus lõplikult heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku määruse kohta, millega lihtsustatakse rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist. Komisjoni ettepanek peaks kergendama pereliikmete jaoks asjaajamist juhul, kui pärandajal on vara teises ELi liikmesriigis. Lähinädalatel on kavas avaldada määrus ka Euroopa Liidu Teatajas. Pärast seda on liikmesriikidel kolm aastat oma seaduste ühtlustamiseks, et uued ELi pärimiseeskirjad saaksid jõustuda.

Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: „Ligikaudu 12,3 miljonit eurooplast ei ela oma koduriigis, vaid mõnes muus ELi liikmesriigis. Seejuures menetletakse igal aastal ligikaudu 450 000 rahvusvahelist pärimisasja, mille rahaline väärtus on kokku üle 120 miljardi euro. Seni tuli raske kaotuse üle elanud pereliikmetel pead murda kohtualluvust ja kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade üle, mis on 27 liikmesriigis erinevad. Täna nõukogus heaks kiidetud ELi eeskirjad tagavad õiguskindluse tuhandetele perekondadele, kellel on vaja ajada rahvusvahelisi pärimisasju.”

Tänase otsuse tulemusena lihtsustub rahvusvaheliste pärimisasjade menetlemine peagi oluliselt, kuna piiriüleste pärimisasjade puhul pädevate asutuste ja kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel hakatakse edaspidi kasutama ainult ühte kriteeriumit: pärandaja alaline elukoht. Samuti tagatakse täielik õiguskindlus kodanikele, kes soovivad oma pärandiküsimusi aegsasti kavandada. Määruse heakskiitmisega pannakse alus ka Euroopa pärimistunnistuse kasutuselevõtule. Pärimistunnistusega võimaldatakse pärijatel ja pärandi hooldajatel tõendada kogu ELis ilma täiendavate formaalsusteta oma õigusi ja volitusi. Kõnealune uuendus parandab tajutavalt praegust olukorda, kus oma õiguste kasutamiseks tuleb mõnikord käia läbi tõeline kadalipp. Tänu uuendusele kiirenevad menetlused ja vähenevad nendest tulenevad kulud.

Taust

Komisjon esitas 14. oktoobril 2009 ettepaneku määruse kohta, millega lihtsustatakse rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist (vt IP/09/1508). Määruse kohaselt kasutatakse piiriüleste pärimisasjade puhul pädevate asutuste ja kohaldatava õiguse kindlaksmääramiseks ainult ühte kriteeriumit: pärandaja alaline elukoht. Välismaal elavad pärandajad võivad siiski otsustada, et kogu nende pärandvara suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud nad on.

Euroopa Parlamendi õiguskomisjon ja täiskogu hääletasid määruse ettepanekut käsitleva raporti üle 2012. aasta märtsis (vt IP/12/209).

Lisateave

Euroopa Komisjon – perekonnaküsimused ja pärimisasjad:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar