Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPA-KOMMISSIONEN

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. juni 2012

Kommissionens planer om at forenkle reglerne i grænseoverskridende arvesager bliver til lovgivning

Kommissionens forslag om at forenkle afviklingen af internationale arvesager fik i dag den endelige opbakning i Rådet, hvor EU's justitsministre var samlet. Europa-Kommissionens forslag vil forenkle reglerne, når et familiemedlem med formue i et andet EU-land dør. Efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende – som ventes inden for nogle uger – har medlemsstaterne tre år til at tilpasse deres nationale lovgivning, hvorefter de nye EU-arveregler kan træde i kraft.

"Omkring 12,3 millioner europæere bor i et andet EU-land, og der er hvert år ca. 450 000 internationale arvesager til en anslået værdi af 120 mia. EUR. På nuværende tidspunkt skaber de forskellige regler vedrørende domstolskompetence og lovvalg i de 27 EU-medlemsstater juridiske problemer for familier, der i forvejen er i sorg," siger EU-kommissær for retlige anliggender og næstformand i Europa-Kommissionen, Viviane Reding. "Rådets godkendelse af de nye EU-regler i dag vil skabe retssikkerhed for de tusinder af familier, der står over for en international arvesag."

Dagens beslutning vil betyde en markant forenkling af afviklingen af grænseoverskridende arvesager, idet der fastsættes ét klart kriterium for fastlæggelsen af både domstolskompetence og lovvalg i en grænseoverskridende arvesag, nemlig afdødes sædvanlige opholdssted. Det vil desuden give borgerne mulighed for på forhånd at planlægge arven efter sig med fuld retssikkerhed. Godkendelsen baner også vejen for indførelse af et europæisk arvebevis, som gælder i hele EU, og som gør det muligt for en person umiddelbart at bevise, at vedkommende er arving eller bobestyrer i en arvesag. Beviset vil være en væsentlig forbedring i forhold til den nuværende situation, hvor folk nogle gange har meget vanskeligt ved at udøve deres rettigheder. Resultatet bliver en hurtigere og billigere sagsbehandling.

Baggrund

Den 14. oktober 2009 fremsatte Kommissionen et forslag til forordning for at forenkle afviklingen af internationale arvesager (se IP/09/1508). I henhold til forordningen skal der være ét kriterium, som afgør både, hvilke myndigheder der har domstolskompetence, og hvilken lov der skal anvendes i grænseoverskridende arvesager, nemlig afdødes sædvanlige opholdssted. Personer, der bor i udlandet, vil dog kunne vælge, at hele arven efter dem skal behandles efter loven i det land, hvor de er statsborgere.

Europa-Parlamentets Retsudvalg og Europa-Parlamentets plenarforsamling vedtog i marts 2012 en betænkning om forslaget til forordning (se IP/12/209).

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens webside om familieretlige anliggender og arv:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Websted for næstformand i Europa-Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar