Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. června 2012

Plán Evropské komise na zjednodušení právních formalit ohledně dědictví s mezinárodním prvkem získává právní platnost

Rada ministrů spravedlnosti EU dnes schválila návrh Komise, jehož cílem je zjednodušit vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem. Návrh Evropské komise omezí právní formality v případech, kdy zemře rodinný příslušník, který po sobě zanechal majetek v jiné zemi EU. Od zveřejnění tohoto evropského aktu o dědictví v Úředním věstníku EU (během týdnů) do nabytí jeho účinnosti budou mít členské státy na sladění svých vnitrostátních právních předpisů tři roky.

„Přibližně 12,3 milionu Evropanů žije v jiné zemi EU, přičemž ročně dochází ke zhruba 450 000 dědických řízení s mezinárodním prvkem, jejichž souhrnná hodnota se odhaduje na více než 120 miliard EUR. Pravidla pro soudní příslušnost a právo rozhodné, která se v 27 členských státech EU liší, přinášejí truchlícím rodinám právní problémy“, uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost a místropředsedkyně Komise. „Dnešní schválení nových pravidel EU ze strany Rady přinese právní jistotu tisícům rodin, které řeší dědictví s mezinárodním prvkem.“

Dnešní rozhodnutí může brzy vyústit v podstatné zjednodušení vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem, neboť počítá s jediným kritériem, které určí jak příslušnost, tak rozhodné právo pro taková dědictví: obvyklé místo pobytu zesnulého. Umožní také občanům, aby s plnou právní jistotou rozhodli o své pozůstalosti. Toto schválení rovněž připravilo půdu pro zavedení evropského dědického osvědčení, jež lidem umožní prokázat bez dalších formalit status dědice či správce dědictví po celém území Unie. To bude představovat významný pokrok oproti stávající situaci, kdy je někdy velmi těžké uplatnit svá práva. Výsledkem bude zrychlení procedur a snížení jejich nákladů.

Souvislosti

Dne 14. října 2009 Komise navrhla nařízení, které zjednoduší vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem (viz IP/09/1508). Podle tohoto nařízení se bude při určování příslušného orgánu a rozhodného práva u případů dědictví s mezinárodním prvkem používat jediné kritérium: obvyklé místo pobytu zesnulého. Lidé žijící v zahraničí se však budou mít možnost rozhodnout, aby se na celou jejich pozůstalost uplatnilo právo státu, jehož jsou občany.

O tomto návrhu hlasoval Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti a plenární zasedání Evropského parlamentu v březnu 2012 (viz IP/12/209).

Více informací

Evropská komise – rodinné a dědické záležitosti:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+ 32 22967456)


Side Bar