Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. június 7.

Jogszabállyá vált az őrizetbe vételkor történő tájékoztatásra vonatkozó, Unió szerte érvényesülő jog

„Önnek jogában áll… – Jogokról szóló írásbeli tájékoztató”. - ezt is tartalmazza a Hivatalos Lapban – az Európai Unió hivatalos közlönyében – kihirdetett azon új törvény, amely az Európai Unió egész területén biztosítja a gyanúsítottak tájékoztatáshoz való jogát a büntetőeljárás folyamán. Az Európai Bizottság 2010 júliusában tett javaslatot „a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelvre”, amelyet az Európai Parlament 2011. december 13-án szavazott meg (lásd: IP/11/1534), a tagállamok igazságügyi miniszterei pedig 2012. április 27-én fogadtak el (lásd: IP/12/430). E jogszabály biztosítja, hogy az EU tagállamaiban minden letartóztatott – és minden olyan személy, aki ellen európai elfogatóparancsot bocsátottak ki – egy jogokról tájékoztató levelet fog kapni, amely felsorolja a büntetőeljárás során e személyeket megillető alapvető jogokat. Az uniós tagállamoknak két év áll rendelkezésre, hogy az új szabályokat bevezessék nemzeti jogrendszereikbe. Jelenleg a jogokról tájékoztató levél csupán a tagállamok mintegy harmadában érhető el1.

„A mai nappal a helyére került a valóban európai igazságszolgáltatási rendszer egyik központi pillére. A tájékoztatáshoz való jogról szóló új jogszabály elősegíti majd, hogy az Unióban mindenki számára garantálják a tisztességes eljárást. Biztosítani fogja, hogy minden bűncselekmény elkövetésével vádolt vagy gyanúsított személy világos és gyors tájékoztatást kapjon a jogairól,” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülési biztosa „Különösen hasznos lesz a nyaralók milliói, és az Unión belül utazó egyéb személyek számára, akik esetleg büntetőeljárás részeseivé válnak: mostantól egyértelműen joguk lesz ahhoz, hogy általuk értett nyelven kapjanak tájékoztatást a jogaikról. Ez biztosítékot jelent majd az igazságszolgáltatás tévedéseivel szemben. Arra számítok, hogy a tagállamok gyorsan átültetik ezt az uniós jogszabályt a nemzeti jogrendszereikbe – és nem várják meg a határidő letelte előtti utolsó pillanatot –, hogy az abban foglaltak mielőbb érzékelhető valósággá válhassanak 500 millió polgárunk számára.”

Előzmények

Az Európai Bizottság 2010 júliusában tett javaslatot az új jogszabályra (IP/10/989), amely illeszkedik a tisztességes eljáráshoz való, egész Európában alkalmazandó jogok sorába. Ez a második olyan – Viviane Reding, uniós jogérvényesülési biztos által kezdeményezett– intézkedés, amely a büntetőügyekkel kapcsolatos közös uniós minimumszabályok meghatározására irányul. Az új jogszabálynak köszönhetően erősödik majd az európai igazságszolgáltatási térség iránti bizalom. A gyanúsítottak tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogát biztosító első javaslatot az Európai Parlament és a Tanács 2010 októberében fogadta el (IP/10/1305).

A tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv biztosítani fogja, hogy a rendőrség és az ügyészség megfelelő tájékoztatást nyújtson a gyanúsítottaknak az őket megillető jogokról. A letartóztatást követően a hatóságok írásban, egyszerű és közérthető nyelven megfogalmazott, jogokról szóló írásbeli tájékoztató útján közlik majd ezeket az információkat. Ezt a levelet a gyanúsított minden esetben meg fogja kapni a letartóztatásakor, függetlenül attól, hogy kéri-e vagy sem. Szükség esetén le is fordítják azt. Bár az uniós országok szabadon dönthetnek a tájékoztató pontos szövegéről, azonban az ennek kidolgozására fordítandó munka megtakarítása céljából a Bizottság javaslatot tett egy szövegmintára, amely hozzáférhető az Unió 22 nyelvén (lásd Melléklet). Ennek révén azonos feltételeket biztosítunk a határokat átlépő személyek számára, és csökkenni fognak a fordítási költségek.

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató gyakorlati részleteket tartalmaz a letartóztatott vagy őrizetbe vett személyek jogairól, köztük:

  • a hallgatás jogáról,

  • az ügyvédhez való jogról,

  • a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jogról,

  • az eljárás nyelvét nem értő személyek tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jogáról,

  • az őrizetbe vételt követően a gyors bíróság elé állításhoz való jogról,

  • egy másik személynek a letartóztatásról vagy őrizetbe vételéről történő értesítéséhez való jogról.

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató segíteni fogja az igazságszolgáltatási tévedések elkerülését és a fellebbezések számának csökkentését.

Jelenleg Unió-szerte eltérő az esélye annak, hogy a polgárok a letartóztatásuk és vád alá helyezésük esetén megfelelő tájékoztatást kapnak a jogaikról. Néhány tagállamban a gyanúsítottak csupán szóbeli tájékoztatást kapnak eljárási jogaikról, más tagállamokban pedig csak kérelemre nyújtanak írásbeli tájékoztatást.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (2) bekezdése értelmében, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés javításának megkönnyítése érdekében az EU-nak jogában áll, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája alapján intézkedéseket fogadjon el az uniós polgárok jogainak megerősítésére.

A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke, valamint az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke állapítja meg.

2011 júniusában a Bizottság javaslatot tett egy harmadik intézkedésre, amely biztosítaná a gyanúsítottak számára, hogy ügyvédhez fordulhassanak és felvehessék a kapcsolatot a családjukkal (IP/11/689). A javaslatot jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja.

További információk:

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Európai Bizottság – a gyanúsítottak és vádlottak jogai:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató tájékoztató jellegű mintája:

Ez a minta kizárólag azt a célt szolgálja, hogy segítse a tagállami hatóságokat a jogokról szóló írásbeli tájékoztató tagállami szinten történő elkészítésében. A tagállamok számára e minta használata nem kötelező. A jogokról szóló írásbeli tájékoztatójuk elkészítése során a tagállamok módosíthatják ezt a mintát annak érdekében, hogy a nemzeti szabályaiknak megfeleljen, és kiegészíthetik további hasznos információkkal. A tagállam jogokról szóló írásbeli tájékoztatóját az őrizetbe vételkor vagy fogva tartás esetén kell átadni. Ez azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a büntetőeljárás során más esetekben írásbeli tájékoztatást adjanak a gyanúsítottaknak vagy vádlottaknak2.

Őrizetbe vétele vagy fogva tartása esetén Önt a következő jogok illetik meg:

A. ÜGYVÉDI SEGÍTSÉG/JOGI SEGÍTSÉGRE VALÓ JOGOSULTSÁG

Önnek joga van arra, hogy négyszemközt beszéljen egy ügyvéddel. Az ügyvéd a rendőrségtől független. Ha segítségre van szüksége ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen egy ügyvéddel, forduljon a rendőrséghez. Bizonyos esetekben az ügyvédi segítség térítésmentes lehet. További információért forduljon a rendőrséghez.

B. A VÁDRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Önnek joga van tudni, hogy miért vették őrizetbe vagy tartják fogva, és milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják.

C. TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS

Ha Ön nem beszéli vagy érti a rendőrség vagy más illetékes hatóság által beszélt nyelvet, joga van ahhoz, hogy térítésmentesen tolmács segítse. A tolmács segíthet Önnek abban, hogy az ügyvédjével beszéljen, és köteles a megbeszélés tartalmát bizalmasan kezelni. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen legalább a lényeges dokumentumokból a fontos részek fordításához, ideértve az őrizetbe vételét vagy fogva tartását elrendelő bármely bírói határozat, a vád vagy a vádirat és bármely ítélet fordítását. Bizonyos esetekben szóbeli fordítást vagy összefoglalást biztosíthatnak Önnek.

D. A HALLGATÁSHOZ VALÓ JOG

A rendőrség vagy más illetékes hatóság általi kihallgatás során ön nem köteles válaszolni a feltételezett bűncselekményre vonatkozó kérdésekre. Kérje ügyvédje segítségét az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalához.

E. A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Őrizetbe vételekor, illetve fogva tartása esetén Önnek (vagy ügyvédjének) jogában áll az azon alapvető jelentőségű dokumentumokhoz való hozzáférés, amelyek az őrizetbe vétel vagy a fogva tartás megtámadásához szükségesek. Ha az Ön ügye bírósági szakaszba lép, Önnek (vagy ügyvédjének) jogában áll, hogy hozzáférjen az Önre nézve akár kedvező, akár terhelő anyagokhoz.

F. HARMADIK SZEMÉLY ÉRTESÍTÉSE AZ ÖN ŐRIZETBE VÉTELÉRŐL VAGY FOGVA TARTÁSÁRÓL/KONZULÁTUSA VAGY NAGYKÖVETSÉGE ÉRTESÍTÉSE

Őrizetbe vételekor vagy fogva tartásakor közölje a rendőrséggel, ha fogva tartásáról értesíteni kíván valakit, például egy családtagját vagy a munkaadóját. Bizonyos esetekben ideiglenesen korlátozhatják a jogát arra, hogy másokat fogva tartásáról értesítsen. Ilyen esetekben erről a rendőrség tájékoztatja Önt.

Ha Ön külföldi, közölje a rendőrséggel, ha fogva tartásáról tájékoztatni kívánja konzulátusát vagy nagykövetségét. Kérjük, azt is közölje a rendőrséggel, ha kapcsolatba kíván lépni a konzulátusa vagy a nagykövetsége egy tisztviselőjével.

G. SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS

Őrizetbe vételekor vagy fogva tartásakor Ön sürgősségi orvosi ellátásra jogosult. Kérjük, közölje a rendőrséggel, ha ilyen ellátásra szorul.

H. A SZABADSÁGELVONÁS IDŐTARTAMA

Ön az őrizetbe vételét követően legfeljebb … [írja be a megfelelő számú órát/napot] tartható fogva. Az említett időtartam lejártát követően Önt vagy szabadlábra kell helyezni, vagy egy bírónak meg kell hallgatnia, aki további fogva tartásáról dönt. Kérjen tájékoztatást ügyvédjétől vagy a bírótól az őrizetbe vétel elleni panasztételnek, a fogva tartás felülvizsgálatának, illetve ideiglenes szabadlábra helyezés kérelmezésének lehetőségéről.

1 :

Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság (Anglia és Wales).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar