Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 7 jún 2012

Nový portál Transparentnosť ponúka jednotný prístup k otvorenému rozhodovaniu Komisie

Dnes bol spustený nový webový portál Transparentnosť, prostredníctvom ktorého bude prijímanie rozhodnutí v rámci Komisie pre občanov otvorenejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.

Portál sprístupňuje širokú paletu nástrojov, ktoré boli v posledných rokoch vyvinuté s cieľom uľahčiť verejnú kontrolu a zjednodušiť uplatňovanie práv občanov. Poskytuje rýchly a priamy prístup k informáciám o:

  • právnych predpisoch,

  • posúdeniach vplyvu,

  • expertných skupinách a poradných výboroch,

  • konzultáciách,

  • zastupovaní záujmov a lobovaní,

  • prístupe k dokumentom,

  • príjemcoch prostriedkov EÚ.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu v tejto súvislosti povedal: V úsilí o väčšiu otvorenosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu v rámci EÚ Komisia zohráva vedúcu úlohu. Ešte veľa vecí v tejto oblasti však môžeme zlepšiť.

Počúvli sme tých, ktorí mnohé naše nástroje transparentnosti používajú. Ich spoločnou výčitkou je, že tieto nástroje sú roztratené po celej webovej stránke Europa a niekedy ich je ťažké nájsť. Portál Transparentnosť prináša všetky tieto nástroje a oveľa viac súvisiacich informácií na správnom mieste.“

S cieľom zaistiť čo najľahšiu použiteľnosť tohto nového portálu boli na jeho otestovanie vyzvaní používatelia z najrozmanitejších oblastí, a to vrátane mimovládnych organizácií, médií, zástupcov záujmových skupín a Európskeho parlamentu.

Hovorca Európskeho ombudsmana, ktorý novú webovú stránku taktiež otestoval, uviedol: „...pokiaľ ide o jeho ľahšiu používateľnosť, je tento nový portál oproti starej webovej stránke venovanej transparentnosti jednoznačne zlepšením. Ponúka dobrý a okamžitý prehľad všetkých kľúčových nástrojov transparentnosti.“

Súvislosti

Prepojenie na portál Transparentnosť: http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar