Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 7 jūnijs 2012

Jaunais Pārredzamības portāls piedāvā centralizētu piekļuvi atvērtai lēmumu pieņemšanai Komisijā

Šodien tiek uzsākta jaunā Pārredzamības interneta portāla darbība, ar ko Komisijas lēmumu pieņemšanas process tiek padarīts atklātāks un pieejamāks pilsoņiem kā jebkad agrāk.

Portāls darbojas kā logs uz tiem daudzajiem instrumentiem, kas pēdējo gadu laikā izstrādāti, lai atvieglotu publisko uzraudzību un uzlabotu pilsoņu spēju īstenot savas tiesības. Tas nodrošina ātru un tiešu piekļuvi informācijai par:

  • tiesību aktiem,

  • ietekmes novērtējumiem,

  • ekspertu grupām un padomdevējām komitejām,

  • apspriešanām,

  • interešu pārstāvniecību un lobēšanu,

  • piekļuvi dokumentiem,

  • ES finansējuma saņēmējiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētaja vietnieks iestāžu attiecību un administratīvajos jautājumos Marošs Šefčovičs sacīja: "Komisijai ir bijusi vadošā loma, ieviešot lielāku atvērtību un pārredzamību lēmumu pieņemšanas procesā ES. Tomēr mēs varam uzlabot situāciju vēl vairāk.

Mēs esam uzklausījuši tos, kuri izmanto mūsu daudzos pārredzamības instrumentus, un izplatīta sūdzība ir, ka šie instrumenti ir izkaisīti pa visu Europa tīmekļa vietni un dažkārt tos ir grūti atrast. Pārredzamības portāls apvieno šos instrumentus, kā arī daudz citas informācijas, visiem redzamā vietā, kur tiem arī jābūt."

Lai nodrošinātu, ka jaunais portāls ir pēc iespējas lietotājam vienkārši lietojams, lietotāji no dažādām jomām, tostarp NVO, plašsaziņas līdzekļi, interešu jomu pārstāvji un Eiropas Parlaments, tika aicināti pārbaudīt portāla darbību.

Eiropas Ombuda pārstāvis, kurš arī pārbaudīja jaunās tīmekļa vietnes darbību, sacīja: "[..] jaunais portāls salīdzinājumā ar veco pārredzamības tīmekļa vietni ir liels uzlabojums lietošanas vienkāršības ziņā. Tas sniedz labu un tūlītēju pārskatu par visiem būtiskajiem pārredzamības instrumentiem."

Priekšvēsture

Saite uz Pārredzamības portālu: http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar