Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PT FI

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Körkort: Kommissionen uppmanar Finland och Portugal att anta åtgärder om körkort

Bryssel den 26 januari 2012 – Europeiska kommissionen har idag beslutat att inleda ett domstolsförfarande mot Finland och Portugal för att de inte har antagit nationell lagstiftning om att uppdatera kraven för fysisk och psykisk lämplighet för att framföra motorfordon.

EU:s regler

Två direktiv antagna 2009 (Direktiv 2009/112/EG och Direktiv 2009/113/EG) har uppdaterats och anpassats i enlighet med de vetenskapliga framstegen vad gäller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet för att framföra motorfordon1. I dessa ändringar görs en översyn av de existerande minimikraven för nedsatt syn, diabetes och epilepsi.

Skälet till dagens åtgärd

Finland har hittills inte fullt ut införlivat dessa direktiv med den nationella lagstiftningen medan Portugal fortfarande måste införliva Direktiv 2009/113/EG fullt ut, trots att de var skyldiga att göra detta senast den 15 september 2010.

Följderna av att direktivet inte genomförs

Ändringsdirektiven från 2009 innebär en fördel för människor med nedsatt syn, diabetes eller epilepsi eftersom man genom direktiven anpassar tidigare lämplighetskrav till de vetenskapliga framsteg som gjorts i behandlingen av dessa hälsoproblem och erbjuder de berörda utvidgade möjligheter att köra ett fordon samtidigt som trafiksäkerheten garanteras.

Ytterligare information om överträdelseförfaranden: MEMO/12/42

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Dessa minimikrav finns i körkortsdirektiven (Directive 91/439/EEC som är tillämpligt nu och Directive 2006/126/EC som är tillämpligt från och med 2013).


Side Bar