Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio vaatii Suomea muuttamaan ajokorttilainsäädäntöään

Bryssel, 26.1.2012 – Euroopan komissio on tänään päättänyt haastaa Suomen ja Portugalin unionin tuomioistuimeen, koska niiden lainsäädäntö ei vastaa ajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä terveyttä koskevia uusia vaatimuksia.

EU:n säännöt

Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset päivitettiin ja mukautettiin tieteelliseen kehitykseen kahdella vuonna 2009 annetulla direktiivillä (2009/112/EY ja 2009/113/EY)1. Muutoksilla tarkistettiin näkökykyä, diabetesta ja epilepsiaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

Päätöksen perusteet

Suomi ei ole vieläkään saattanut mainittuja direktiivejä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään eikä Portugali ole tehnyt sitä direktiivin 2009/113/EY osalta, vaikka määräaika päättyi jo 15. syyskuuta 2010.

Laiminlyönnin käytännön seuraukset

Vuoden 2009 muutosdirektiiveillä helpotetaan heikkonäköisten sekä diabetesta ja epilepsiaa sairastavien mahdollisuuksia kuljettaa ajoneuvoa liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Aikaisempia vähimmäisvaatimuksia on voitu tarkistaa näiden ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden hoidossa tapahtuneen tieteellisen kehityksen ansiosta.

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/42

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32–2) 298 76 38

Dale Kidd (+32–2) 295 74 61

1 :

Nämä vähimmäisvaatimukset vahvistetaan ajokorttidirektiiveissä 91/439/ETY, jota sovelletaan tällä hetkellä, ja 2006/126/EY, jota sovelletaan vuodesta 2013 alkaen.


Side Bar