Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Pressmeddelande

Bryssel den 5 juni 2012

Expertgrupp ger råd om resurseffektiv tillväxt – att göra mer med mindre

I dag lanserar EU:s miljökommissionär Janez Potočnik en europeisk plattform för resurseffektivitet. Den består av experter som ska ge vägledning och råd om politiska åtgärder för att ställa om EU:s ekonomi i en mer hållbar riktning. Resurseffektivitet är ett mål i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och är därför en av kommissionens viktigaste prioriteringar. Plattformens viktigaste uppgift blir att se hur man ska nå målen i kommissionens färdplan för ett resurseffektivt Europa, bland annat visionen om att bryta sambandet mellan resursutnyttjande och ekonomisk tillväxt.

– Vi behöver duktiga människor med bred erfarenhet som kan hjälpa oss att omvandla ekonomin till en modell för resurseffektiv tillväxt, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Vi måste spara på naturtillgångarna vare sig vi vill eller inte, och ju förr desto bättre är det för EU:s konkurrenskraft och för miljön. Plattformens första möte i dag stärker min tro på att vi kommer att lyckas.

Plattformen leds av John Bruton, som tidigare har varit premiärminister i Irland och EU:s ambassadör i USA. Den består av 34 medlemmar: fem EU-kommissionärer, fyra Europaparlamentariker, nio företagsledare från olika områden, fyra miljöministrar samt företrädare för internationella organisationer och institutioner, civilsamhället och forskningsvärlden. Tanken är att medlemmarna med sina olika bakgrunder och kompetenser ska vägleda EU-kommissionen, EU-länderna och marknadsaktörer.

Plattformens ordförande John Bruton ser fram emot sitt nya uppdrag:

– Jag är säker på att vi kommer att kunna använda medlemmarnas erfarenheter och kunskaper för att ge råd till företag och politiker om hur man bäst uppnår resurseffektivitet.

Plattformens arbete ska lyfta fram kopplingarna mellan olika frågor, ge mervärde och genomslag och skapa konkreta resultat som kan ligga till grund för politiska åtgärder.

Initiativet är en del av kommissionens insats för att samla aktörer och främja dialogen om de utmaningar och möjligheter som resurseffektivitet innebär. Alla som vill bidra till debatten är välkomna att delta via den webbplattform som också lanseras idag. Där kan man följa diskussionerna och delta i samråd de kommande månaderna.

Nästa steg

Plattformen kommer att lägga fram en första serie rekommendationer om ungefär ett år och en ny omgång i mitten av 2014, då mandatet går ut.

Bakgrund

I Europa 2020-initiativet om resurseffektivitet efterlystes en färdplan med de medel- och långsiktiga målen och förslag på hur man ska nå dem. Den färdplan för ett resurseffektivt Europa som blev resultatet ska se till att EU:s ekonomi ställs om senast 2050. Den beskriver också hur vi kan skapa resurseffektiv tillväxt, som är en förutsättning för framtida välfärd och välstånd. I färdplanen rekommenderas en samlad strategi som kräver strukturförändringar inom flera områden på både europeisk och nationell nivå och som ska inriktas på de resurser som är under hårdast press. Målen ska nås genom bland annat lagstiftning, marknadsinstrument, omprioritering av finansieringsinstrument och satsningar på hållbar produktion och konsumtion.

Mer information

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar