Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. junija 2012

Kako narediti več z manj? Komisija zbira nasvete na visoki ravni za rast ob učinkoviti rabi virov

Bruselj, 5. junija 2012 – Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je danes ustanovil evropsko platformo za učinkovito rabo virov, ki bo zagotavljala smernice in nasvete na visoki ravni glede ukrepov politik za trajnostnejšo usmeritev evropskega gospodarstva. Učinkovita raba virov je eden od stebrov strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast in kot taka pomembna prednostna naloga Evropske komisije. Glavna naloga platforme bo opredeliti, kako doseči mejnike in cilje iz časovnega okvira Komisije za Evropo, gospodarno z viri, vključno s končnim ciljem ločevanja rabe virov in njenih učinkov od gospodarske rasti.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Za svetovanje pri preoblikovanju gospodarstva v model rasti, ki temelji na učinkoviti rabi energije, potrebujemo sposobne ljudi z bogatimi izkušnjami. Prehod na učinkovitejšo rabo virov bomo morali opraviti, pa če nam je to všeč ali ne. Prej ko to storimo, bolje bo za evropsko konkurenčnost in okolje. Današnje prvo zasedanje platforme mi vliva zaupanje, da bomo kos izzivu.“

Platformi predseduje John Bruton, nekdanji predsednik irske vlade in veleposlanik Evropske unije v Združenih državah. Med 34 člani platforme je pet evropskih komisarjev, štirje evropski poslanci, devet vodij podjetij iz različnih sektorjev, štirje ministri za okolje ter predstavniki mednarodnih organizacij in institucij, civilne družbe in akademskega sveta. Namen platforme je združiti znanje in izkušnje članov pri zagotavljanju uporabnih smernic za Evropsko komisijo, države članice in tržne akterje.

Predsednik platforme John Bruton je ob tem povedal: „Veselim se sodelovanja v tej skupini. Verjamem, da bomo izkušnje in znanje članov lahko uporabili pri pripravi priporočil za podjetja in oblikovalce politik za prehod na učinkovitejšo rabo virov.“

Med glavnimi načeli, ki bodo usmerjala delo platforme, so razmislek o povezavah med različnimi vprašanji, iskanje dodane vrednosti in učinka ter oprijemljivi rezultati, ki se bodo lahko uporabili pri razvoju politik.

Platforma je del širšega načrta, s katerim želi Komisija povezati različne zainteresirane strani ter spodbuditi dialog o izzivih in priložnostih, povezanih z učinkovito rabo virov. Vsak, ki ga to področje zanima, lahko v razpravi sodeluje prek spletne platforme, ki je bila prav tako vzpostavljena danes ter bo služila za izmenjavo in posvetovanja v prihodnjih mesecih.

Naslednji koraki

Delovne skupine naj bi prvi sklop priporočil pripravile v približno 12 mesecih, drugega pa do konca mandata sredi leta 2014.

Ozadje

Vodilna pobuda strategije Evropa 2020 o gospodarnosti z viri je poudarila potrebo po časovnem okviru za opredelitev srednje- in dolgoročnih ciljev glede učinkovite rabe virov in sredstev za njihovo uresničevanje. Zato je bil pripravljen časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, katerega cilj je do leta 2050 evropsko gospodarstvo preoblikovati po načelih trajnosti. V njem so opredeljene poti do rasti ob učinkoviti rabi virov, ki je bistvenega pomena za našo blaginjo v prihodnosti. Časovni okvir priporoča celovit pristop, ki zahteva strukturne spremembe na številnih področjih politik in v sektorjih na evropski ravni in ravni držav članic ter se osredotoča na vire, na katere je pritisk največji. Priporoča najrazličnejše instrumente, med drugim zakonodajo, tržne instrumente, preusmeritev finančnih instrumentov ter spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje.

Več informacij

Več informacij o učinkoviti rabi virov:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar