Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 juni 2012

Hoe kunnen we meer doen met minder? De Commissie wint advies van hoog niveau in over hulpbronnenefficiënte groei

Milieucommissaris Janez Potočnik heeft vandaag het Europees Platform voor efficiënt hulpbronnengebruik (European Resource Efficiency Platform, EREP) geïntroduceerd dat begeleiding en advies van hoog niveau moet geven met betrekking tot beleidsmaatregelen om de Europese economie een duurzamer groeipad te doen inslaan. Efficiënt hulpbronnengebruik is een pijler van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en is daarom een topprioriteit voor de Europese Commissie. De voornaamste opdracht van het platform bestaat erin te bepalen hoe de in het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnnengebruik in Europa vastgestelde mijlpalen en visie kunnen worden verwezenlijkt, met als uiteindelijke doel het gebruik van hulpbronnen en de effecten daarvan los te koppelen van economische groei.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "We hebben mensen van kaliber en met ruime ervaring nodig om ons te helpen de uitdaging aan te gaan om onze economieën tot een hulpbronnenefficiënt groeimodel om te vormen. We moeten efficiënter met hulpbronnen omspringen, of we dat nu graag willen of niet, en hoe eerder we dat doen, des te beter voor het concurrentievermogen van de EU en ons milieu. Door de eerste vergadering van het platform vandaag ben ik vol vertrouwen dat we in staat zijn deze uitdaging het hoofd te bieden."

Het platform wordt voorgezeten door John Bruton, voormalig premier van Ierland en EU-ambassadeur bij de VS. Onder de 34 leden bevinden zich vijf Europese commissarissen, vier leden van het Europees Parlement, negen bedrijfsleiders uit diverse sectoren, vier milieuministers en leden van internationale organisaties en instellingen, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld. Het is de bedoeling de achtergronden en de deskundigheid van de leden te bundelen om de Europese Commissie, de lidstaten en marktdeelnemers van nuttig advies te dienen.

De voorzitter van het platform, John Bruton, zei hierover het volgende: "Het verheugt mij met zo'n groep te kunnen samenwerken. Ik ben er zeker van dat we de kennis en ervaring van de leden zullen kunnen aanwenden om bedrijven en beleidsmakers te adviseren over de beste manieren om tot een efficiënt hulpbronnengebruik te komen."

Onderlinge verbanden blootleggen, naar toegevoegde waarde en effect streven en tastbare resultaten ter ondersteuning van beleidsontwikkelingen voortbrengen, behoren tot de belangrijkste leidende beginselen voor de werkzaamheden van het Europees Platform voor efficiënt hulpbronnengebruik.

Het EREP past in het kader van een bredere inspanning van de Commissie om belanghebbenden samen te brengen en een dialoog over uitdagingen en kansen op het gebied van efficiënt hulpbronnengebruik op gang te brengen. Geïnteresseerden kunnen een bijdrage leveren via een onlineplatform, dat eveneens vandaag wordt opgestart. Op dit platform vindt de komende maanden een reeks uitwisselingen en raadplegingen plaats.

Volgende stappen

Volgens de planning doen de werkgroepen over ongeveer 12 maanden een eerste reeks aanbevelingen en een tweede reeks aan het einde van het mandaat, medio 2014.

Achtergrond

In het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief inzake efficiënt hulpbronnengebruik werd gepleit voor een stappenplan om de middellange- en langetermijndoelstellingen te bepalen alsook de middelen om deze te verwezenlijken. Het resulterende Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa heeft tot doel de Europese economie uiterlijk in 2050 tot een duurzame economie om te vormen en beschrijft hoe de hulpbronnenefficiënte groei kan worden verwezenlijkt die essentieel is voor ons welzijn en onze welvaart in de toekomst. In het stappenplan wordt gepleit voor een geïntegreerde aanpak, die structurele veranderingen in tal van beleidsgebieden en sectoren op het niveau van de EU en de lidstaten vereist en vooral is toegespitst op de hulpbronnen die het meest onder druk staan. In het stappenplan wordt een breed scala aan hulpmiddelen aanbevolen, waaronder wetgeving, marktgebaseerde instrumenten, heroriëntering van financieringsinstrumenten en de bevordering van duurzame productie en consumptie.

Nadere informatie

Voor meer informatie over efficiënt hulpbronnengebruik, zie:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar