Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel 5.6.2012

Miten voi tehdä vähemmällä enemmän? Komissio kerää korkean tason asiantuntijoilta neuvoja resurssitehokkaan kasvun edistämiseksi

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik perusti tänään resurssitehokasta Eurooppaa käsittelevän foorumin, jonka tehtävänä on antaa korkean tason ohjausta ja neuvontaa poliittisista toimista, joilla Euroopan taloutta suunnataan kohti kestävämpää kasvua. Resurssitehokkuus on älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 ‑strategian johtavia ajatuksia ja siksi Euroopan komission huippuprioriteetti. Foorumin tärkein tehtävä tulee olemaan niiden keinojen määrittely, joilla komission resurssitehokasta Eurooppaa koskevan etenemissuunnitelman virstanpylväät ja visio toteutetaan, mukaan lukien äärimmäinen tavoite luonnonvarojen käytön ja sen vaikutusten irrottamisesta talouden kasvusta.

”Tarvitsemme älykkäitä ja kokeneita henkilöitä, jotka auttaisivat meitä muuttamaan taloutemme resurssitehokkaaksi kasvun malliksi”, sanoi ympäristökomissaari Janez Potočnik. ”Meidän on käytettävä resurssejamme tehokkaammin, halusimme sitä tai emme. Mitä nopeammin ryhdymme siihen, sen parempi se on Euroopan kilpailukyvylle ja ympäristöllemme. Tänään pidetty foorumin ensimmäinen kokous lisää luottamustani siihen, että voitamme tämänkin ongelman.”

Foorumin puheenjohtajana toimii John Bruton, Irlannin entinen pääministeri ja EU:n Yhdysvaltojen suurlähettiläs. Foorumin 34 jäsenen joukossa on viisi Euroopan komission jäsentä, neljä Euroopan parlamentin jäsentä, yhdeksän liike-elämän johtajaa eri aloilta, neljä ympäristöministeriä sekä kansainvälisten järjestöjen ja instituutioiden, kansalaisyhteiskunnan ja korkeakoulumaailman edustajia. Tarkoituksena on yhdistää jäsenten taustat sekä taidot ja antaa hyödyllistä opastusta Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille ja markkinatoimijoille.

Bruton totesi: "Olen iloinen, kun voin työskennellä tällaisen ryhmän kanssa. Olen varma, että foorumin jäsenten kokemuksen ja tiedon avulla yritykset ja politiikan päättäjät osaavat käyttää parhaita keinoja resurssitehokkuuden edistämiseksi.

Resurssitehokasta Eurooppaa käsittelevän foorumin (EREP) tärkeimpiä periaatteita ovat ongelmien välisten liittymäkohtien pohtiminen, lisäarvoon ja vaikuttavuuteen pyrkiminen sekä konkreettisten tulosten käyttäminen politiikan kehittämisessä.

EREP-foorumi on osa laajempaa komission strategiaa, jossa pyritään saattamaan yhteen sidosryhmiä ja edistämään vuoropuhelua resurssien käytön tehokkuuteen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Jos haluat osallistua keskusteluun, tule verkkofoorumiin, joka myös käynnistettiin tänään. Siellä vaihdetaan tietoja ja järjestetään sarja kuulemismenettelyjä tulevina kuukausina.

Jatkotoimet

Työryhmien on tarkoitus antaa ensimmäiset suositukset noin 12 kuukauden kuluttua ja lisää toimikautensa loppuun mennessä vuoden 2014 puolessa välissä.

Tausta

Resurssitehokkuutta käsittelevässä Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteessa peräänkuulutettiin resurssitehokkuuden keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden määrittelyä sekä keinoja niiden saavuttamiseksi. Tulokseksi saadun resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelman avulla on tarkoitus tehdä Euroopan taloudesta kestävä vuoteen 2050 mennessä. Suunnitelmassa hahmotellaan, kuinka voimme tehdä kasvusta resurssitehokasta, sillä se on olennaisen tärkeää hyvinvoinnin ja vaurauden luomiseksi. Etenemissuunnitelmassa suositellaan yhdennettyä lähestymistapaa, joka edellyttää rakenteellisia muutoksia monilla eri politiikanlohkoilla ja toimialoilla sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla. Suunnitelmassa keskitytään niihin resursseihin, joihin kohdistuu eniten paineita. Etenemissuunnitelmassa suositetaan erilaisia välineitä, kuten lainsäädäntöä, markkinalähtöisiä välineitä, rahoitusvälineiden uudelleenkohdistamista ja kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämistä.

Lisätietoja

Lisätietoja resurssitehokkuudesta on osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar