Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. juuni 2012

Kuidas teha vähemaga rohkem? Komisjon kogub kõrgetasemelist teavet ressursitõhusa majanduskasvu edendamiseks

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik avas täna Euroopa ressursitõhususe platvormi, et saada kõrgetasemelisi suuniseid ja nõuandeid poliitikameetmete kohta, millega suunata Euroopa majandus säästvama arengu teele Ressursitõhusus on aruka, säästva ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” tugisammas ja seepärast Euroopa Komisjoni jaoks ülimalt tähtis. Platvormi esmane ülesanne on kindlaks määrata, kuidas saavutada komisjoni ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas püstitatud eesmärke, sealhulgas peamist eesmärki siduda ressursikasutus ja selle mõju lahti majanduskasvust.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Meil on vaja tarku ja kogenud inimesi, kes aitaksid meil muuta majandust nii, et see järgiks ressursitõhusa kasvu mudelit. Peame muutuma ressursitõhusamaks, tahame seda või mitte, ning mida varem seda teeme, seda parem Euroopa konkurentsivõimele ja meie loodusele. Meie platvormi tänane koosolek suurendab mu usku, et suudame selle ülesandega hakkama saada.”

Platvormi juhatab Iirimaa endine peaminister, ELi suursaadik Ameerika Ühendriikides John Burton. Platvormi 34 liikme hulgas on viis Euroopa Komisjoni volinikku, neli Euroopa Parlamendi liiget, üheksa majandusliidrit eri valdkondadest, neli keskkonnaministrit, lisaks veel rahvusvaheliste organisatsioonide ja asutuste liikmed, kodanikuühiskonna ja akadeemiliste ringkondade esindajad. Kavas on ühendada liikmete taustast tulenevad teadmised ja oskused, et anda Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele ja turuosalistele kasulikke suuniseid.

Platvormi juhataja John Burton ütles: „Mul on hea meel töötada koos sellise rühmaga. Olen veendunud, et suudame ära kasutada liikmete kogemused ja teadmised, et anda ettevõtjatele ja poliitikutele suuniseid selle kohta, millised on parimad viisid ressursitõhususe saavutamiseks.”

Põhiprintsiibid, millest Euroopa ressursitõhususe platvorm oma töös juhindub, on probleemide vahel seoste leidmine, lisandväärtuse ja mõju otsimine ning käegakatsutavate tulemusteni jõudmine, mis annavad ainest poliitika väljatöötamisel.

Euroopa ressursitõhususe platvorm on osa komisjoni laiemast püüdlusest tuua kokku huvirühmad ning edendada dialoogi ressursitõhususega seotud probleemide ja võimaluste üle. Igaüks, kes soovib arutelus kaasa lüüa, on kutsutud osalema täna käivitatavas internetifoorumis, kus hakatakse eelolevatel kuudel mõtteid vahetama ja arutelusid pidama.

Edasised sammud

Töörühmad peaksid esimese soovituste paketi valmis saama umbes 12 kuu pärast ning teise oma volituste lõpuks 2014. aasta keskel.

Taust

Ressursitõhusust käsitlevas Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuses kutsuti üles koostama tegevuskava, millega määrataks kindlaks keskmise tähtajaga ja pikaajalised eesmärgid ning nende saavutamise vahendid. Selle tulemusena valminud ressursitõhusa Euroopa tegevuskava eesmärk on muuta Euroopa majandus 2050. aastaks säästvaks ning selles tuuakse välja võimalused, kuidas saavutada ressursitõhus majanduskasv, mis on hädavajalik tulevase õitsengu ja heaolu jaoks. Tegevuskava kohaselt tuleks kohaldada terviklikku lähenemisviisi, mis nõuab paljudes Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikavaldkondades ja tööstusharudes struktuurseid muutusi ning keskendumist sellistele ressurssidele, mida tarbitakse kõige rohkem. Tegevuskavas soovitatakse kasutada mitmesuguseid vahendeid, sealhulgas õigusakte, turupõhiseid instrumente, rahastamisvahendite ümbersuunamist ning säästva tootmise ja tarbimise edendamist.

Lisateave

Lisateavet ressursitõhususe kohta vt:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar