Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPA-kOMMISSIONEN

PRESSEMEDDELELSE

Bruxelles, den 5. juni 2012

Hvordan får vi mere ud af mindre? Ekspertgruppe skal rådgive om ressourceeffektiv vækst

EU’s miljøkommissær, Janez Potočnik, lancerer i dag den europæiske platform for ressourceeffektivitet, som skal sikre højt kvalificeret vejledning og rådgivning om politiske foranstaltninger, som kan lede den europæiske økonomi i en mere bæredygtig vækstretning. Ressourceeffektivitet er en af grundpillerne i EU's 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og er derfor en af Europa-Kommissionens vigtigste prioriteter. Platformens primære opgave er at finde ud af, hvordan vi når de mål og den vision, som er defineret i køreplanen for et ressourceeffektivt Europa, herunder hvordan vi adskiller ressourceforbrug fra økonomisk vækst.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: “Vi har brug for erfarne, højtkvalificerede folk til at hjælpe os med at tackle den udfordring det er at tilpasse vores økonomier til en ressourceeffektiv vækstmodel. Vi er – om vi vil det eller ej – nødt til at blive mere ressourceeffektive, og jo før vi bliver det, jo bedre er det for Europas konkurrencedygtighed og for vores miljø. Platformens første møde i dag styrker min tro på, at vi kan tackle denne udfordring”.

Platformen ledes af John Bruton, Irlands tidligere premierminister og EU-ambassadør i USA. Den består af 34 medlemmer, heriblandt fem EU-kommissærer, fire medlemmer af Europa-Parlamentet, ni virksomhedsledere fra forskellige sektorer, fire miljøministre samt medlemmer fra internationale organisationer og institutioner, fra civilsamfundet og den akademiske verden. Det er meningen, at medlemmerne med deres forskellige baggrunde og kompetencer skal rådgive Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og markedsaktørerne.

“Det glæder mig at skulle arbejde sammen med denne gruppe. Jeg er overbevist om, at vi vil kunne bruge medlemmernes erfaring og viden til at rådgive erhvervsfolk og politikere om den bedste måde at opnå ressourceeffektivitet på”, siger formand John Bruton.

Grundprincipperne for platformens arbejde er at finde sammenhænge mellem problemstillinger, at opnå merværdi og større virkning og at skabe konkrete resultater, som skal indgå i udviklingen af politikker.

Platformen er en del af Kommissionens indsats for at samle aktører og fremme dialogen om udfordringer og muligheder i forbindelse med ressourceeffektivitet. Enhver, der er interesseret i at bidrage til debatten, kan deltage via en online-platform, der også lanceres i dag, og hvor der de kommende måneder vil være udvekslinger og konsultationer.

Næste skridt

Platformens arbejdsgrupper skal komme med den første stribe anbefalinger om cirka tolv måneder, og med endnu en række i midten af 2014, hvor dens mandat udløber.

Baggrund

Ifølge Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativ for et ressourceeffektivt Europa skal der være en køreplan med mellem- og langsigtede mål for ressourceeffektivitet og midler til at nå dem. Køreplanen for et ressourceeffektivt Europa har til formål at gøre Europas økonomi bæredygtig inden 2050 og udstikker retningslinjer for, hvordan vi kan opnå den ressourceeffektive vækst, der skal sikre vores trivsel og velfærd i fremtiden. Køreplanen anbefaler en integreret tilgang, som kræver strukturændringer inden for mange politiske områder og sektorer på både europæisk og nationalt niveau, og som fokuserer på de ressourcer, der er under størst pres. Køreplanen anbefaler en række forskellige tilgange, herunder lovgivning, markedsbaserede instrumenter, omprioritering af finansieringsinstrumenter og fremme af bæredygtig produktion og forbrug.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om ressourceeffektivitet:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar