Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 juni 2012

Hälsa: App för smarttelefon gör att du kan resa utan stress i sommar

Bryssel den 5 juni 2012 – Lagom till sommarsemestrarna, fotbolls-EM och OS i London lanserar EU-kommissionen en app med information om hur det europeiska sjukförsäkringskortet fungerar.

Sjukförsäkringskortet ger dig rätt till offentlig sjukvård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka vid en tillfällig vistelse i 31 europeiska länder. Kortet är gratis och utfärdas av din lokala försäkringskassa. Med det kan du få akut vård på samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som landets invånare.

Skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder kan göra det svårt att veta hur man kan använda kortet och vilka regler som gäller. Nu finns det en praktisk vägledning om hur man kan använda kortet i de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz i form av en telefonapp för tre plattformar: iOS, Android och Windows 7 mobil. Appen innehåller allmän information om kortet, nödtelefonnummer, vilka behandlingar som ingår och kostnader, hur du kan begära ersättning och vem du ska kontakta om du tappat bort ditt kort. Appen finns på 24 språk, och man kan växla från ett språk till ett annat.

Du kan inte få tillgång till eller ladda ner det europeiska sjukförsäkringskortet via appen utan kortet måste utfärdas av din försäkringskassa.

Ladda ner appen ”Europeiska sjukförsäkringskortet”: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sv

Bakgrund

Tabell 1: Antal europeiska sjukförsäkringskort (EHIC) och provisoriska intyg som utfärdades och användes under 2011

Land

Sjukförsäkringskort utfärdade under 2011

Totala antalet sjukförsäkringskort

Provisoriska intyg

Befolkning

Andelen kort i förhållande till befolkningen (%)

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

Totalt

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Källa: Årliga frågeformulär till EU-länderna, 2011. Uppgifterna om befolkning är hämtade från Eurostat 2011.

Det europeiska sjukförsäkringskortet gör det lättare för människorna i 31 europeiska länder (de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) att få vård vid tillfällig vistelse utomlands. Patienter som har kortet har rätt till samma offentliga vård om de blir sjuka eller råkar ut för en olycka (t.ex. samma rätt att besöka läkare, apotek, sjukhus eller vårdcentral) som medborgare i det land som de besöker

För närvarande har mer än 188 miljoner människor i Europa det europeiska sjukförsäkringskortet (eller ett provisoriskt intyg) enligt de senaste uppgifterna från de deltagande länderna. Det är mer än 37 % av EU:s totala befolkning.

De nationella myndigheterna i EU-länderna ska se till att befolkningen är medveten om att kortet finns, att det är lätt att få och att det också ger människor som besöker deras land rätt att få akut vård där. Kommissionen fortsätter att tillsammans med EU-länderna arbeta för att genomföra systemet fullt ut och göra människor mer medvetna om fördelarna med det europeiska sjukförsäkringskortet.

Kommentarer till tabellen:

  • Danmark, Tyskland och Schweiz har inte lämnat några uppgifter om provisoriska intyg sedan 2008 och det har inte gjorts någon uppskattning av hur många provisoriska intyg som utfärdats.

  • Det verkar som om en del medborgare i Schweiz använder mer än ett europeiskt sjukförsäkringskort. De schweiziska myndigheterna har inte kommenterat uppgifterna.

  • Sverige har inte lämnat uppgifter om hur många europeiska sjukförsäkringskort som användes 2011. Uppgifterna i tabellen är därför från 2010. Av samma skäl är uppgifterna för Cypern och Tyskland från 2009 och för Estland från 2008.

  • Tyskland har inte lämnat några uppgifter om hur många europeiska sjukförsäkringskort som utfärdats sedan 2008, därför står det 0 i tabellen. För Italien användes uppgifter från 2009 och för Sverige från 2010.

Mer information:

Webbplats om det europeiska sjukförsäkringskortet:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=sv

Webbplats om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=sv

Videoklipp om det europeiska sjukförsäkringskortet:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar