Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. junija 2012

Zdravstveno varstvo: aplikacija za pametni telefon za počitnice brez stresa

Evropska komisija je ravno pravi čas pred poletnimi počitnicami, evropskim prvenstvom v nogometu in olimpijskimi igrami v Londonu predstavila aplikacijo za pametne telefone, ki vsebuje navodila za uporabo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Imetniki kartice imajo dostop do javnih zdravstvenih storitev v primeru bolezni ali nesreče med potovanjem ali začasnim bivanjem v 31 evropskih državah. Kartico brezplačno izdajajo nacionalni ponudniki zdravstvenega zavarovanja. Imetnikom omogoča nujno zdravniško pomoč pod enakimi pogoji in za enako ceno (v nekaterih državah to pomeni brezplačno), kot če bili vključeni v sistem zdravstvenega zavarovanja države, v kateri se nahajajo.

Zaradi razlik med zdravstvenimi sistemi je včasih težko poznati pravila v posameznih državah in pravilno uporabljati kartico. Priročnik za uporabo kartice v 27 državah EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici je zdaj na voljo v obliki aplikacije za pametne telefone v treh operacijskih sistemih: iOS, Android in Windows7 mobile. Vsebuje splošne informacije o kartici, številke za klic v sili, krite storitve in stroške, podatke o povračilu stroškov in kontakte v primeru izgubljene kartice. Aplikacija je na voljo v 24 jezikih, med katerimi lahko preklapljate.

Z aplikacijo ne morete pridobiti ali prenesti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ampak morate zanjo zaprositi pri nacionalnih ponudnikih zdravstvenega zavarovanja.

Prenesite aplikacijo „European Health Insurance Card“ za pametni telefon:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sl

Ozadje

Tabela 1: Izdane evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (EKZZ) in začasna nadomestna potrdila (ZNP) ter število EKZZ v obtoku leta 2011

Država

Število izdanih EKZZ leta 2011

Število EKZZ v obtoku

Število izdanih ZNP

Število prebivalcev

% EKZZ v obtoku glede na število prebivalcev

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

1 340 194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

Skupaj

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Vir: Letni vprašalnik za države članice, 2011; Podatki o prebivalstvu: podatki Eurostata za leto 2011.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja imetnikom še naprej olajšuje dostop do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v 31 evropskih državah (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Imetnik kartice je v primeru bolezni ali nesreče upravičen do enakih javnih storitev zdravniške pomoči (npr. pri zdravniku, v lekarni, bolnišnici ali zdravstvenem centru) kot državljani države, v kateri se nahaja.

Po najnovejših podatkih držav, ki sodelujejo v shemi, ima trenutno v Evropi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (ali nadomestno potrdilo) več kot 188 milijonov ljudi. To je več kot 37 % vseh prebivalcev EU.

Nacionalni organi držav EU morajo poskrbeti, da državljani poznajo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, da jo lahko brez težav pridobijo in da jo za nujne zdravniške storitve lahko uporabljajo tudi obiskovalci njihove države. Komisija si z državami članicami EU še naprej prizadeva za polno uveljavitev sistema in ozaveščanje evropskih državljanov o prednostih EKZZ.

Opombe k tabeli:

  • Danska, Nemčija in Švica od leta 2008 niso predložile podatkov o začasnih nadomestnih potrdilih; ocene o številu izdanih začasnih nadomestnih potrdil niso bile opravljene.

  • V Švici so nekateri državljani očitno uporabljali več kot eno kartico, vendar nacionalni organi v zvezi s tem niso predložili opomb.

  • Švedska ni predložila podatkov o številu evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja v obtoku za leto 2011, zato so uporabljeni podatki iz leta 2010. Iz enakega razloga so za Ciper in Nemčijo uporabljeni podatki iz leta 2009, za Estonijo pa iz leta 2008.

  • Nemčija od leta 2008 ni predložila podatkov o številu izdanih evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja – v tabeli je navedena številka 0. Za Italijo so bili uporabljeni podatki iz leta 2009, za Švedsko pa iz leta 2010.

Več informacij

Spletišče o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=sl

Spletišče o koordinaciji sistemov socialne varnosti EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=sl

Avdiovizulano gradivo o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=sl&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=sl&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=sl&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar