Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 5. júna 2012

Zdravotná starostlivosť: vďaka aplikácii pre smartfóny môžete toto leto cestovať bez stresu

Brusel 5. júna 2012 – Práve včas pred letnými dovolenkami, majstrovstvami vo futbale Euro 2012 a olympijskými hrami 2012 v Londýne Európska komisia sprístupnila aplikáciu pre smartfóny, ktorá poskytuje vysvetlenie, ako používať európsky preukaz zdravotného poistenia.

Preukaz oprávňuje držiteľa na prístup k štátnej zdravotnej starostlivosti v prípade choroby alebo úrazu počas ciest a dočasných pobytov v 31 európskych krajinách. Preukaz bezplatne vydávajú zdravotné poisťovne v jednotlivých krajinách. Zaručuje prístup k urgentnému ošetreniu za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (resp. v niektorých krajinách bezplatne), ako sa poskytuje osobám poisteným v danej krajine.

Z dôvodu rozdielov medzi systémami zdravotnej starostlivosti môže byť ťažké zistiť, ako použiť preukaz v rôznych krajinách a aké sú miestne pravidlá. Táto praktická príručka o používaní preukazu v 27 členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku je teraz k dispozícii ako aplikácia pre smartfóny na troch platformách: iOS, Android a Windows 7 mobile. Zahŕňa všeobecné informácie o preukaze, telefónne čísla tiesňového volania, zoznam ošetrení, na ktoré sa preukaz vzťahuje, a ich ceny, informácie o tom, ako žiadať náhradu nákladov, a na koho sa obrátiť v prípade straty preukazu. Aplikácia je k dispozícii v 24 jazykoch a umožňuje prepínanie medzi jednotlivými jazykmi.

Európsky preukaz zdravotného poistenia si nemôžete stiahnuť pomocou aplikácie, ale je potrebné si ho vyžiadať v zdravotnej poisťovni zúčastnenej krajiny.

Aplikáciu „Európsky preukaz zdravotného poistenia“ pre smartfón si môžete stiahnuť tu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Súvislosti

Tabuľka 1: Počet európskych preukazov zdravotného poistenia (EPZP) a dočasných náhradných osvedčení (DNO), ktoré boli vydané alebo boli v obehu v roku 2011

Krajina

EPZP vydané v roku 2011

EPZP v obehu v roku 2011

DNO (vydané dočasné náhradné osvedčenia)

Počet obyvateľov

Podiel EPZP v obehu na počet obyvateľov (v %)

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

Celkom

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Zdroj: Ročný dotazník pre členské štáty, 2011. Údaje o počte obyvateľov: Eurostat, údaje z roku 2011.

Európsky preukaz zdravotného poistenia naďalej uľahčuje obyvateľom 31 európskych krajín (27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) prístup k službám zdravotnej starostlivosti počas dočasných pobytov v zahraničí. Pacient, ktorý je držiteľom preukazu, má v prípade choroby alebo úrazu rovnaké právo na prístup k verejnej zdravotníckej starostlivosti (napr. k lekárovi, do lekárne, nemocnice alebo zdravotníckeho strediska) ako štátni príslušníci krajiny, ktorú navštevuje.

V súčasnosti vlastní podľa najnovších údajov poskytnutých zúčastnenými krajinami európsky preukaz zdravotného poistenia (alebo náhradné osvedčenie) viac než 188 miliónov ľudí, čo je viac ako 37 % obyvateľov EÚ.

Je na vnútroštátnych orgánoch krajín EÚ, aby zabezpečili informovanosť ľudí o existencii preukazu, jeho ľahkej dostupnosti a možnosti jeho využitia zahraničnými návštevníkmi v prípade potreby urgentnej zdravotnej starostlivosti. Komisia aj naďalej spolupracuje s členskými štátmi EÚ v snahe zabezpečiť, aby sa tento systém v plnej miere využíval, a zvýšiť informovanosť občanov EÚ o výhodách EPZP.

Pripomienky k tabuľke:

  • Dánsko, Nemecko a Švajčiarsko neposkytli údaje o DNO od roku 2008 a o počte vydaných DNO nebol vykonaný žiadny odhad.

  • Zdá sa, že vo Švajčiarsku niektorí obyvatelia používajú viac než jeden EPZP. Orgány Švajčiarska sa k tejto skutočnosti nevyjadrili.

  • Švédsko neposkytlo údaje o počte EPZP, ktoré boli v obehu v roku 2011, a v tabuľke sú preto uvedené údaje z roku 2010. Z toho istého dôvodu sa v prípade Cypru a Nemecka použili údaje z roku 2009 a v prípade Estónska údaje z roku 2008.

  • Nemecko neposkytlo údaje o počte EPZP vydaných od roku 2008, a preto sa v tabuľke vykázala 0. V prípade Talianska sa použili údaje z roku 2009 a v prípade Švédska údaje z roku 2010.

Ďalšie informácie:

Webová stránka o európskom preukaze zdravotného poistenia: http://ehic.europa.eu/

Webová stránka o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Audiovizuálny materiál o európskom preukaze zdravotného poistenia:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes


Side Bar