Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 czerwca 2012 r.

Opieka zdrowotna: bezstresowe wakacje z aplikacją na smartfon

W samą porę na letnie wakacje, mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 i igrzyska olimpijskie w Londynie Komisja Europejska uruchomiła aplikację na smartfony, w której wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta zapewnia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w sytuacji choroby lub wypadku podczas podróży bądź czasowego pobytu w 31 państwach Europy. Można ją uzyskać bezpłatnie od krajowych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Karta gwarantuje dostęp do leczenia w nagłych przypadkach na takich samych warunkach i za taką samą cenę (w niektórych państwach za darmo) jak w przypadku osób ubezpieczonych w danym kraju.

Różnice pomiędzy systemami ochrony zdrowia mogą utrudniać zorientowanie się, w jaki sposób należy stosować kartę w różnych państwach i jakie panują w nich zasady. Taki praktyczny przewodnik wyjaśniający, jak korzystać z karty w 27 państwach UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, jest teraz dostępny w formie aplikacji na smartfony na trzech platformach: iOS, Android i Windows 7 mobile. Aplikacja zawiera ogólne informacje na temat karty oraz numery alarmowe, wykaz gwarantowanych świadczeń i ich ceny, a także wskazówki, jak starać się o zwrot kosztów leczenia i gdzie zgłosić fakt zagubienia karty. Aplikacja dostępna jest w 24 językach i umożliwia przechodzenie z jednego języka na drugi.

Za pomocą aplikacji nie da się europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego wygenerować ani pobrać. O jej wydanie należy się zwrócić do krajowej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobierz aplikację „Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego” na swój smartfon:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Kontekst

Tabela 1: Liczba europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) i tymczasowych zaświadczeń zastępczych (TZZ) wydanych i będących w obiegu w 2011 r.

Państwo

EKUZ wydane w 2011 r.

EKUZ w obiegu

TZZ (tymczasowe zaświadczenia zastępcze) wydane

Liczba ludności

% EKUZ w obiegu w przeliczeniu na liczbę ludności

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

Ogółem

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Źródło: Kwestionariusz roczny dla państw członkowskich, 2011 r. Dane dotyczące ludności: Eurostat, dane z 2011 r.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ułatwia obywatelom 31 państw Europy (27 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) dostęp do usług zdrowotnych podczas wyjazdów za granicę. Pacjent dysponujący taką kartą w sytuacji choroby lub wypadku ma jednakowe prawo dostępu do publicznej opieki zdrowotnej (np. lekarza, apteki, szpitala lub ośrodka zdrowotnego), jak obywatele państwa, w którym przebywa z czasową wizytą.

Obecnie ponad 188 milionów Europejczyków posiada europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (lub zaświadczenie zastępcze) – wynika z najnowszych danych od państw uczestniczących w systemie. To przeszło 37% wszystkich mieszkańców UE.

Do zadań organów krajowych w państwach członkowskich UE należy dopilnowanie, aby obywatele wiedzieli o istnieniu karty i o tym, jak łatwo jest ją wyrobić, oraz zdawali sobie sprawę, że osoby odwiedzające ich kraj mogą używać takiej karty, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi UE w celu pełnego wdrożenia systemu i poszerzenia wiedzy obywateli UE na temat korzyści płynących ze stosowania EKUZ.

Uwagi do tabeli:

  • Dania, Niemcy i Szwajcaria nie przedstawiły danych dotyczących TZZ od 2008 r.; nie dokonano szacunkowych obliczeń liczby wydanych TZZ.

  • Wydaje się, że w Szwajcarii niektórzy używają więcej niż jednej karty. Krajowe organy nie przedstawiły w tej sprawie żadnego wyjaśnienia.

  • Szwecja nie podała liczby EKUZ w obiegu w 2011 r., dlatego w tabeli przedstawiono dane z 2010 r. Z tego samego powodu w przypadku Cypru i Niemiec wykorzystano dane z 2009 r., a w przypadku Estonii dane z 2008 r.

  • Niemcy nie podały liczby EKUZ wydanych od 2008 r., dlatego w tabeli liczbę tę ujęto jako 0. W przypadku Włoch wykorzystano dane z 2009 r., a w przypadku Szwecji dane z 2010 r.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego:

http://ehic.europa.eu/

Strona internetowa na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=pl

Materiały audiowizualne na temat europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar