Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 juni 2012

Gezondheidszorg: smartphoneapplicatie om deze zomer stressloos te reizen

Net op tijd voor de zomervakantie, het Europees voetbalkampioenschap 2012 en de Olympische Spelen in Londen 2012 pakt de Europese Commissie uit met een applicatie voor smartphones die uitlegt hoe je de Europese ziekteverzekeringskaart gebruikt.

De kaart geeft toegang tot openbare gezondheidszorg bij ziekte of een ongeluk tijdens een reis of tijdelijk verblijf in 31 Europese landen. De kaart wordt gratis verstrekt door de nationale ziektekostenverzekeraars. Zij garandeert toegang tot dringende behandelingen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs (in sommige landen gratis) als de personen die in dat land verzekerd zijn.

Door de verschillen tussen de gezondheidszorgstelsels kan het onduidelijk zijn hoe je de kaart in andere landen gebruikt en wat de plaatselijke voorschriften zijn. Deze handige leidraad over hoe je de kaart gebruikt in de 27 EU‑landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, is nu beschikbaar in de vorm van een applicatie voor smartphones die werkt op drie besturingssystemen: iOS, Android en Windows 7 mobile. Hij bevat algemene informatie over de kaart, noodnummers, gedekte behandelingen en kosten en hij legt uit hoe je een verzoek om terugbetaling kunt indienen en wie je kunt contacteren wanneer je je kaart verliest. De applicatie is beschikbaar in 24 talen en biedt de mogelijkheid om van de ene naar de andere taal over te schakelen.

De Europese ziekteverzekeringskaart zelf kan niet worden aangemaakt of gedownload via de applicatie, maar moet worden aangevraagd bij de nationale ziektekostenverzekeraars.

Download de "Europese ziekteverzekeringskaart"-applicatie voor jouw smartphone:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl

Achtergrond

Tabel 1: Aantal Europese ziekteverzekeringskaarten (EZVK's) en vervangende voorlopige verzekeringsbewijzen (PRC's) verstrekt en in circulatie in 2011

Land

EZVK's verstrekt in 2011

EZVK's in circulatie

PRC (verstrekte vervangende voorlopige verzekeringsbewijzen)

Bevolking

EZVK's in circulatie in % van de bevolking

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

totaal

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Bron: Jaarlijkse vragenlijst aan de lidstaten, 2011. Bevolkingscijfers: Eurostat, gegevens van 2011

Dankzij de Europese ziekteverzekeringskaart hebben de inwoners van 31 Europese landen (de 27 EU‑lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) gemakkelijker toegang tot gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Een patiënt die in het bezit is van de kaart, heeft in geval van ziekte of een ongeluk recht op dezelfde toegang tot openbare gezondheidszorg (bv. een dokter, een apotheek, een ziekenhuis of een medisch centrum) als de onderdanen van het land dat hij of zij bezoekt.

Volgens de meest recente cijfers die werden verstrekt door de landen die deelnemen aan het programma, hebben momenteel meer dan 188 miljoen mensen in Europa een Europese ziekteverzekeringskaart (of een vervangend bewijs). Dit is meer dan 37 % van de totale EU‑bevolking.

Het is de taak van de nationale autoriteiten van de EU‑landen om ervoor te zorgen dat de mensen weten dat de kaart bestaat, dat zij gemakkelijk verkrijgbaar is en dat zij kan worden gebruikt door bezoekers van hun land om toegang te krijgen tot dringende gezondheidszorg. De Commissie blijft samenwerken met de EU‑lidstaten om het systeem volledig ten uitvoer te brengen en de EU‑burgers bewuster te maken van de voordelen van de EZVK.

Opmerkingen bij de tabel:

  • Denemarken, Duitsland en Zwitserland hebben sinds 2008 geen gegevens meer verstrekt over PRC's; er werd geen schatting gemaakt van het aantal verstrekte PRC's.

  • In Zwitserland blijken sommige burgers meer dan één EZVK te hebben gebruikt. De nationale autoriteiten maakten hierover geen opmerking.

  • Zweden verstrekte geen gegevens over het aantal EZVK's in circulatie in 2011, daarom werden in de tabel gegevens van 2010 gebruikt. Om dezelfde reden werden voor Cyprus en Duitsland gegevens van 2009 en voor Estland gegevens van 2008 gebruikt.

  • Duitsland heeft sinds 2008 geen gegevens meer verstrekt over het aantal EZVK's – dit wordt in de tabel aangeduid met 0. Voor Italië werden gegevens van 2009 en voor Zweden gegevens van 2010 gebruikt.

Voor meer informatie

Website over de Europese ziekteverzekeringskaart: http://ehic.europa.eu/

Website over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=nl

Audiovisueel materiaal over de Europese ziekteverzekeringskaart:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=nl&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=nl&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=nl&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar