Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewopea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, il-5 ta' Ġunju 2012

Il-kura tas-saħħa: applikazzjoni tal-ismartphone biex tiżgura li dan is-sajf tivvjaġġa mingħajr stress

Fil-mument opportun, qabel il-vaganzi tas-sajf, il-Kampjonat tal-Futbol EURO 2012 u l-Olimpijadi ta' Londra 2012, il-Kummissjoni Ewropea nediet applikazzjoni għall-ismartphones li tfiehem kif tintuża il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa.

Kull min ikollu din il-Karta jkun jista' juża l-kura tas-saħħa li jipprovdi l-Istat f'każ ta' mard jew aċċident matul il-vjaġġ jew waqt li jkun qed jgħix barra minn pajjiżu għal ftit żmien f'xi wieħed minn 31 pajjiż Ewropew. Il-Karta tinħareġ – bla ħlas – mill-fornituri tal-assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali. Din tiżgura aċċess għal trattament urġenti bl-istess kundizzjonijiet u spejjeż (b'xejn f'xi pajjiżi) bħall-persuni assigurati f'dak il-pajjiż.

Minħabba d-differenzi fis-sistemi tal-kura tas-saħħa jista' jkun li wieħed isibha diffiċli biex jifhem kif se juża l-Karta f'diversi pajjiżi u x'inhuma r-regoli lokali. Din il-gwida prattika dwar kif tintuża l-Karta fis-27 pajjiż tal-UE, fl-Islanda, fil-Liechtenstein, fin-Norveġja u fl-Isvizzera tista' tinstab bħala applikazzjoni għall-ismartphones fuq tliet pjattaformi: l-iOS, l-Android u l-Windows 7 mobile. Din fiha tagħrif ġenerali dwar il-Karta, in-numri tat-telefown tal-emerġenza, it-trattamenti koperti u l-ispejjeż, kif jintalab ir-rimborż u punt tal-kuntatt fil-każ li tintilef il-Karta. L-applikazzjoni tista' tinstab f'24 lingwa, u l-utent jista' jaqleb minn lingwa għal oħra.

Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC) innifisha ma tistax tiġi ġġenerata u ma tistax titniżżel bl-applikazzjoni iżda trid tintalab mill-fornituri tal-assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali.

Niżżel l-applikazzjoni tal-"Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa" għall-ismartphone tiegħek: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Il-Kuntest

Tabella 1: In-numri tal-EHICs u l-PRCs maħruġa u fiċ-ċirkolazzjoni fl-2011

Pajjiż

EHICs maħruġa fl-2011

EHICs fiċ-ċirkolazzjoni

PRC (Karti provviżorji ta' sostituzzjoni li nħarġu)

Popolazzjoni

% tal-EHICs fiċ-ċirkolazzjoni għall-popolazzjoni

AT

1,015,397

8,059,279

5,061

8,404,252

95.90

BE

2,148,514

3,133,103

39,510

10,951,665

28.61

BG

94,997

139,121

49,968

7,504,868

1.85

CH

2,700,000

10,900,000

0

7,870,134

138.49

CY

42,502

44,789

21

804,435

5.57

CZ

80,000

10,000,000

8,000

10,532,770

94.94

DE

0

45,000,000

0

81,751,602

55.04

DK

237,558

1,688,669

0

5,560,628

30.36

EE

69,693

100,005

13,833

134,0194

7.46

EL

170,129

104,248

29,211

11,309,885 

0.92

ES

1,937,656

3,401,306

900,703

46,152,926

7.34

FI

382,870

1,025,552

18,244

5,375,276

19.08

FR

4,859,876

4,859,876

1,807,777

65,048,412

7.47

HU

369,638

946,987

27,498

9,985,722

9.48

IE

414,649

1,216,247

86,362

4,480,858

27.14

IS

37,566

73,912

541

318,452

23.21

IT

7,820,789

59,814,580

225,090

60,626,442

98.66

LI

1,048

36,953

60

36,149

102.22

LT

117,016

244,604

15,281

3,244,601

7.54

LU

125,304

504,662

14,757

511,840

98.60

LV

58,389

155,693

437

2,229,641

6.98

MT

44,254

154,378

17

417,617

36.97

NL

6,159,716

4,991,186

10,616

16,655,799

29.97

NO

519,284

1,100,000

6,990

4,920,305

22.36

PL

1,456,059

1,225,502

16,010

38,200,037

3.21

PT

391,603

1,109,641

22,910

10,636,979

10.43

RO

328,787

200,563

22,493

21,413,815

0.94

SE

1,117,989

3,000,000

13,126

9,415,570

31.86

SI

671,496

646,675

171,532

2,050,189

31.54

SK

543,701

1,554,099

129,552

5,435,273

28.59

UK

7,477,159

23,025,502

4,694

62,435,709

36.88

total

41,393,639

188,457,132

3,640,294

Sors: Il-kwestjonarju annwali għall-Istati Membri, 2011; Iċ-ċifri tal-popolazzjoni: il-Eurostat, dejta mill-2011.

Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC) tkompli tagħmilha eħfef għaċ-ċittadini ta' 31 pajjiż Ewropew, (is-27 Stat Membru tal-UE, l-Islanda, il-Liechtenstejn, in-Norveġja u l-Isvizzera) biex jużaw is-servizzi tal-kura tas-saħħa waqt li jkunu qed jgħixu barra minn pajjiżhom għal ftit żmien. Pazjent li jkollu din il-Karta hu intitolat biex juża l-kura tas-saħħa tas-settur pubbliku f’każ ta' mard jew aċċident (eż. tabib, spiżerija, sptar jew ċentru tal-kura tas-saħħa), bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-pajjiż li jkun qed iżur.

Skont l-aħħar ċifri li taw il-pajjiżi li qed jieħdu sehem fl-iskema, bħalissa, iżjed minn 188 miljun persuna fl-Ewropa għandhom il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (jew ċertifikat ta' sostituzzjoni). Dan hu iżjed minn 37 % tal-popolazzjoni kollha tal-UE.

L-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE huma responsabbli biex jiżguraw li ċ-ċittadini huma konxji li teżisti din il-Karta, li tista' tinkseb b'mod faċli, u li l-Karta tista' tintuża minn min iżur pajjiżhom biex jaċċessa kura tas-saħħa urġenti. Il-Kummissjoni tibqa' taħdem mal-Istati Membri tal-UE biex jimplimentaw bis-sħiħ is-sistema u biex jagħtu sehemhom ħalli jiżdied l-għarfien fost iċ-ċittadini tal-UE dwar il-benefiċċji tal-EHIC.

Kummenti mat-tabella:

  • Id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Isvizzera ma tawx dejta dwar il-PRCs mill-2008 'l hawn; ma saret l-ebda stima ta’ kemm inħarġu PRCs.

  • Jidher li fl-Isvizzera xi ċittadini użaw aktar minn EHIC waħda. Ma ngħata l-ebda kumment mill-awtoritajiet nazzjonali.

  • L-Isvezja ma tatx in-numru ta' EHICs fiċ-ċirkolazzjoni għall-2011, għalhekk it-tabella tirrapporta d-dejta mill-2010. Minħabba l-istess raġuni, għal Ċipru u l-Ġermanja ntużat id-dejta mill-2009 u għall-Estonja ntużat id-dejta mill-2008.

  • Il-Ġermanja ma tatx in-numru ta' EHICs li nħarġu mill-2008 'l hawn – dan ġie rappurtat bħala 0 fit-tabella. Għall-Italja ntużat id-dejta mill-2009 u għall-Isvezja ntużat id-dejta mill-2010.

Għal aktar tagħrif

Is-sit tal-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa: http://ehic.europa.eu/

Is-sit tal-Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali fl-UE:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Materjal awdjoviżiv dwar il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Kuntatti :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar