Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 5. jūnijā

Veselības aprūpe: viedtālruņa lietotne bezrūpīgiem vasaras ceļojumiem

Brisele, 2012. gada 5. jūnijs. Tieši laikā pirms vasaras brīvdienām, Eiropas futbola čempionāta EURO 2012 un 2012. gada Londonas Olimpiskajām spēlēm Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar viedtālruņa lietotni, kurā tiek skaidrots, kā izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Cilvēkiem ceļojot vai īslaicīgi uzturoties ārzemēs, šī karte nodrošina piekļuvi valsts nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem slimības vai nelaimes gadījumā 31 Eiropas valstī. Karte ir pieejama bez maksas, un to izsniedz valstu veselības apdrošinātāji. Tā garantē neatliekamo medicīnisko palīdzību ar tādiem pašiem nosacījumiem un izmaksām (dažās valstīs par velti) kā cilvēkiem, kuri apdrošināti attiecīgajā valstī.

Atšķirības starp veselības aprūpes sistēmām var sarežģīt informācijas iegūšanu par kartes izmantošanu dažādās valstīs un par spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem. Šī parocīgā rokasgrāmata par kartes lietošanu 27 ES dalībvalstīs, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē tagad lietotnes formātā ir pieejama trīs platformu viedtālruņos: iOS, Android un Windows 7 mobile. Tā ietver vispārīgu informāciju par karti, neatliekamās palīdzības tālruņa numurus, ietvertos medicīniskās palīdzības veidus un izmaksas, informāciju par atlīdzības pieprasīšanu un kontaktinformāciju, ar ko sazināties kartes nozaudēšanas gadījumā. Lietotnē ir pieejama 24 valodu izvēlne.

Eiropas veselības apdrošināšanas karti nav iespējams izveidot vai lejupielādēt lietotnē. To var iegūt bez maksas no valsts veselības apdrošinātājiem.

Lejupielādējiet „European Health Insurance Card” (Eiropas veselības apdrošināšanas karte) lietotni savā viedtālrunī:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Priekšvēsture

1. tabula. 2011. gadā izdoto un apgrozībā esošo Eiropas veselības apdrošināšanas karšu (EVAK) un pagaidu aizstājējapliecību (PAS) skaits

Valsts

Izdotās EVAK 2011. gadā

EVAK apgrozībā

Izdotās pagaidu aizstājējapliecības (PAS)

Iedzīvotāju skaits

EVAK apgrozībā pret iedzīvotāju skaitu, %

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

total

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Avots: ikgadēja dalībvalstu aptauja, 2011. gads. Dati par iedzīvotāju skaitu: Eurostat, 2011. gada dati.

Ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti cilvēkiem, kuri īslaicīgi uzturas ārzemēs, jau kādu laiku ir vieglāk piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem 31 Eiropas valstī (27 ES dalībvalstīs, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē) Pacientiem, kuriem ir karte, ir tiesības uz līdzvērtīgu piekļuvi publiskā sektora veselības aprūpei slimības vai nelaimes gadījumā (piemēram, ārsta, aptiekas, slimnīcas vai veselības aprūpes centra pakalpojumiem) kā tās valsts iedzīvotājiem, kuru viņi apmeklē.

Saskaņā ar to valstu sniegtajiem jaunākajiem datiem, kuras piedalās sistēmā, patlaban vairāk nekā 188 milj. cilvēku Eiropā ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (vai aizstājējapliecība). Tas ir vairāk nekā 37 % kopējā ES iedzīvotāju skaita.

Dalībvalstu iestādēm jānodrošina, lai iedzīvotāji būtu informēti par to, ka šāda karte ir, ka tā ir viegli pieejama un ka valsts apmelētāji to var izmantot, lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Komisija turpina sadarboties ar ES dalībvalstīm, lai pilnībā nodrošinātu sistēmas darbību un uzlabotu ES iedzīvotāju informētību par EVAK priekšrocībām.

Piezīmes par tabulu

  • Dānija, Vācija un Šveice nav sniegušas datus par pagaidu aizstājējapliecībām; aplēses par izdoto pagaidu aizstājējapliecību skaitu nav veiktas.

  • Acīmredzami Šveicē daži iedzīvotāji izmanto vairāk nekā vienu EVAK. Valsts iestādes nav sniegušas paskaidrojumus.

  • Zviedrija nav sniegusi datus par EVAK skaitu, kas bijušas apgrozībā 2011. gadā, tāpēc tabulā sniegti dati par 2010. gadu. Attiecībā uz Kipru un Vāciju tika izmantoti 2009. gada dati; šā paša iemesla dēļ attiecībā uz Igauniju izmantoti 2008. gada dati.

  • Vācija kopš 2008. gada nav sniegusi datus par izdoto EVAK skaitu (tabulā apzīmēts ar 0). Attiecībā uz Itāliju tika izmantoti 2009. gada dati, savukārt attiecībā uz Zviedriju — 2010. gada dati.

Papildu informācija

Tīmekļa vietne par Eiropas veselības apdrošināšanas karti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=lv

Tīmekļa vietne par sociālās apdrošināšanas koordināciju ES:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lv

Audiovizuālie materiāli par Eiropas veselības apdrošināšanas karti:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar