Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. birželio 5 d.

Sveikatos priežiūra. Išmaniojo telefono programėlė padės šią vasarą keliauti be įtampos

Europos Komisija pačiu laiku – prieš prasidedant vasaros atostogoms, Europos futbolo čempionatui ir 2012 m. Londono olimpinėms žaidynėms – sukūrė išmaniesiems telefonams skirtą programėlę, kuria naudodamiesi gausite informacijos apie Europos sveikatos draudimo kortelę.

Keliaudami arba laikinai gyvendami vienoje iš 31 Europos šalių šios kortelės turėtojai gali naudotis valstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju. Kortelę nemokamai išduoda nacionalinės sveikatos draudimo institucijos. Ji suteikia teisę gauti skubias sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pat sąlygomis ir už tokią pačią kainą (kai kuriose šalyse nemokamai), kaip toje šalyje apdrausti piliečiai.

Dėl sveikatos priežiūros sistemų skirtumų gali būti sunku suprasti, kaip naudotis kortele įvairiose šalyse ir kokios yra vietos taisyklės. Ši praktinė informacija apie tai, kaip naudotis kortele 27 ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje, pateikiama išmaniesiems telefonams skirtoje programėlėje, pritaikytoje trims sistemoms: iOS, Android ir Windows 7 mobile. Joje pateikiama bendroji informacija apie kortelę, skubios pagalbos telefonų numeriai, nurodomos kompensuotinos paslaugos, išlaidos ir kur reikėtų kreiptis dėl išlaidų padengimo ar praradus kortelę. Programėlė veikia 24 kalbomis; galima nesunkiai pereiti prie kitos kalbos.

Naudojantis programėle Europos sveikatos draudimo kortelės susikurti arba parsisiųsti nepavyks. Kortelę išduoda nacionalinės sveikatos draudimo institucijos.

Parsisiųskite išmaniojo telefono programėlę „Europos sveikatos draudimo kortelė“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lt.

Pagrindiniai faktai

1 lentelė. 2011 m. išduotų ir galiojančių Europos sveikatos draudimo kortelių (ESDK) ir laikinų pakaitinių pažymėjimų (LPP) skaičius

Šalis

2011 m. išduotos ESDK

Galiojančios ESDK

LPP (išduoti laikini pakaitiniai pažymėjimai)

Gyventojų skaičius

Išduotų ESDK ir gyventojų skaičiaus santykis (%)

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

C

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

Iš viso

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Šaltinis: metinis valstybėms narėms pateiktas klausimynas (2011 m.). Duomenys apie gyventojų skaičių: 2011 m. Eurostato duomenys.

Europos sveikatos draudimo kortelė – dokumentas, kurį turintys asmenys, viešėdami bet kurioje iš 31 Europos šalių (27 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje), gali patogiau naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Šią kortelę turintis pacientas turi tokią pat teisę gauti valstybines sveikatos priežiūros paslaugas ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju (pvz., kreiptis į gydytoją, naudotis vaistinės, ligoninės arba sveikatos priežiūros centro paslaugomis) kaip tos šalies, kurioje jis lankosi, piliečiai.

Remiantis naujausiais šioje sistemoje dalyvaujančių šalių pateiktais duomenimis, šiuo metu Europos sveikatos draudimo kortelę (arba laikiną pakaitinį pažymėjimą) Europoje turi daugiau nei 188 mln. žmonių. Tai sudaro daugiau nei 37 proc. visų ES gyventojų.

Informaciją apie pačią kortelę ir apie tai, kaip nesudėtinga ją gauti, skleidžia nacionalinės ES šalių institucijos. Jos informuoja piliečius, jog šalies svečiai gali ja naudotis norėdami gauti skubias sveikatos priežiūros paslaugas. Komisija toliau bendradarbiaus su ES valstybėmis narėmis, siekdama visiškai įdiegti sistemą ir padėti geriau informuoti ES piliečius apie kortelės privalumus.

Pastabos

  • Naujausi Danijos, Vokietijos ir Šveicarijos duomenys apie LPP yra 2008 m.; apie išduotų LPP skaičių preliminarių duomenų negauta.

  • Iš lentelės matyti, kad Šveicarijoje kai kurie piliečiai naudoja daugiau nei vieną ESDK. Nacionalinės institucijos pastabų dėl šio fakto nepateikė.

  • Švedija duomenų apie 2011 m. išduotų ESDK skaičių nepateikė, todėl lentelėje pateikti 2010 m. duomenys. Dėl tos pačios priežasties pateikti 2009 m. Kipro ir Vokietijos bei 2008 m. Estijos duomenys.

  • Vokietija duomenų apie nuo 2008 m. išduotas ESDK nepateikė. Todėl lentelėje nurodytas 0. Naujausi Italijos duomenys yra 2009 m., o Švedijos – 2010 m.

Daugiau informacijos

Europos sveikatos draudimo kortelės svetainė: http://ehic.europa.eu/.

ES socialinės apsaugos koordinavimo svetainė:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lt.

Audiovizualinė medžiaga apie Europos sveikatos draudimo kortelę:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07;

Nadège Defrère, tel. +32 2 296 45 44.


Side Bar