Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. kesäkuuta 2012

Terveydenhuoltoalan älypuhelinsovelluksen ansiosta stressitöntä matkailua tänä kesänä

Bryssel 5. kesäkuuta 2012 – Juuri sopivasti ennen kesälomia, vuoden 2012 jalkapallon EM-kisoja ja Lontoon olympialaisia Euroopan komissio on julkaissut älypuhelinsovelluksen, jossa selitetään eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöä.

Sairaanhoitokortilla saa julkisen terveydenhuollon palveluita, jos sairastuu tai joutuu onnettomuuteen ulkomailla matkan tai tilapäisen oleskelun aikana 31:ssä Euroopan maassa. Kortin myöntää – maksutta – jäsenvaltion sairausvakuutuslaitos. Se takaa kiireellisen hoidon samojen ehtojen mukaisesti ja samoin kustannuksin (ilmaiseksi joissakin maissa) kuin kyseisessä maassa vakuutetuille ihmisille.

Terveydenhuoltojärjestelmien erojen vuoksi voi olla vaikea tietää, miten korttia käytetään eri maissa ja minkälaiset paikalliset säännöt ovat. Nyt älypuhelimiin (iOS, Android ja Windows 7) on saatavilla kätevä opas, joka kertoo, miten korttia käytetään EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Se sisältää yleistä tietoa kortista, hätänumeroista, korvattavista hoidoista ja kustannuksista, korvauksen hakemisesta ja siitä, mihin ottaa yhteyttä, jos kortti häviää. Sovellus on saatavilla 24 kielellä, ja siinä on mahdollisuus siirtyä kielestä toiseen.

Itse eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei voi luoda tai ladata sovelluksen kautta vaan sitä on haettava jäsenvaltion sairausvakuutuslaitokselta.

Lataa ”Eurooppalainen sairaanhoitokortti” -sovellus älypuhelimeesi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Tausta

Taulukko 1: Myönnettyjen ja käytössä olevien eurooppalaisten sairaanhoitokorttien (EHIC) ja korvaavien väliaikaisten todistusten (PRC) määrä vuonna 2011

Maa

Vuonna 2011 myönnetyt EHIC-kortit

Käytössä olevat EHIC-kortit

Myönnetyt PRC-todistukset

Väestö

Käytössä olevat EHIC-kortit suhteessa väestöön (%)

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

Yhteensä

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Lähde: Vuotuinen kyselylomake jäsenvaltioille, 2011; Väestöluvut: Eurostat, tiedot vuodelta 2011.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti helpottaa terveydenhoitopalvelujen saantia tilapäisen oleskelun aikana 31:ssä Euroopan maassa (EU:n 27 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). Potilaalla, jolla on sairaanhoitokortti, on oikeus käyttää sairastuessaan tai onnettomuuden sattuessa samoja julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluja (esim. lääkäriä, apteekkia, sairaalaa tai terveyskeskusta) kuin sen maan kansalaisilla, jossa hän on käymässä.

Tällä hetkellä yli 188 miljoonalla ihmisellä Euroopassa on eurooppalainen sairaanhoitokortti (tai korvaava todistus) järjestelmään osallistuvien maiden toimittamien tuoreimpien tietojen mukaan. Tämä on yli 37 prosenttia koko EU:n väkiluvusta.

On kunkin EU-jäsenvaltion viranomaisten tehtävänä varmistaa, että ihmiset ovat tietoisia kortin olemassaolosta, sen helposta saatavuudesta ja siitä, että maassa vierailevat voivat käyttää korttia saadakseen kiireellistä hoitoa. Komissio tekee EU:n jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, jotta järjestelmä toimisi täysimittaisesti ja edistäisi EU:n kansalaisten tietoisuutta sairaanhoitokortin eduista.

Taulukkoa koskevia huomautuksia:

  • Tanska, Saksa ja Sveitsi eivät ole toimittaneet korvaavia väliaikaisia todistuksia koskevia tietoja vuoden 2008 jälkeen; myönnettyjen todistusten määrästä ei ole tehty arvioita.

  • Vaikuttaa siltä, että Sveitsissä jotkut käyttävät useampaa kuin yhtä sairaanhoitokorttia. Kansalliset viranomaiset eivät esittäneet tähän liittyviä huomautuksia.

  • Ruotsi ei toimittanut tietoja vuonna 2011 käytössä olevista EHIC-korteista, joten taulukossa esitetään vuoden 2010 tiedot. Samasta syystä Kyproksen ja Saksan osalta käytettiin vuoden 2009 tietoja ja Viron osalta vuoden 2008 tietoja.

  • Saksa ei ole toimittanut tietoja myönnetyistä EHIC-korteista vuoden 2008 jälkeen; taulukossa on annettu luku 0. Italian osalta käytettiin vuoden 2009 tietoja ja Ruotsin osalta vuoden 2010 tietoja.

Lisätietoja

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia käsittelevä verkkosivusto: http://ehic.europa.eu/

EU:n sosiaaliturvan koordinointia käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=fi

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia käsittelevää audiovisuaalista materiaalia:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar