Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. juuni 2012

Tervishoid: nutitelefoni rakendus tagab stressivaba reisisuve

Euroopa Komisjon käivitas täpselt suvepuhkusteks ning Euroopa 2012. aasta jalgpalli meistrivõistlusteks ja Londoni olümpiamängudeks ajastatult nutitelefonide jaoks mõeldud rakenduse, mis selgitab, kuidas kasutada Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kaardi omanikud saavad kasutada riiklikke tervishoiuteenuseid 31 Euroopa riigis, kui nad seal ajutiselt viibides või reisides kas haigestuvad või õnnetusse satuvad. Kaarte väljastavad – tasuta – riiklikud tervisekindlustussüsteemid. Kaart annab õiguse saada kiireloomulist ravi samadel tingimustel ja sama tasu eest (mõnes riigis ka tasuta) kui selles riigis ravikindlustust omavad inimesed.

Tervishoiusüsteemid on riigiti erinevad, mistõttu on sageli raske mõista, kuidas ravikindlustuskaarti ühes või teises riigis kasutada ja milliseid eeskirju täita. Nüüd on nutitelefoni rakendusena olemas käepärane juhend kaardi kasutamiseks 27 ELi riigis, lisaks Islandis, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis, ning see töötab kolmel platvormil: iOS, Android ja Windows 7 mobile. Kaardi juhendis on üldine teave, hädaabinumbrid, kindlustusega hõlmatud raviteenused ja nende hinnad ning teave selle kohta, kuidas taotleda hüvitist ja kelle poole pöörduda kaardi kaotamise korral. Rakendus võimaldab saada teavet 24 keeles ja ühelt keelelt teisele ümber lülituda.

Euroopa ravikindlustuskaarti ennast ei saa selle rakendusega alla laadida, sest seda tuleb taotleda riiklikust tervisekindlustussüsteemist.

Laadige oma nutitelefonile Euroopa ravikindlustuskaardi rakendus:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Taust

Tabel 1. 2011. aastal välja antud ja kasutusel olevad Euroopa ravikindlustuskaartide ja ajutiste asendustõendite arv

Riik

2011. aastal väljastatud kaardid

Kasutusel olevad kaardid

Asendustõendid

Rahvaarv

Kasutusel olevate kaartide protsent rahvastikust

AT

1 015 397

8 059 279

5,061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

1 340 194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

Kokku

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Allikas: Iga-aastane liikmesriikide küsitlus, 2011. Rahvaarv: Eurostati 2011. aasta andmed

Tänu Euroopa ravikindlustuskaardile on 31 Euroopa riigi (ELi 27 liikmesriigi ning Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi) elanikel ajutiselt välismaal viibides palju lihtsam kasutada kohalikke tervishoiuteenuseid. Kui see kaart on olemas, võib isik haigestumise või õnnetusjuhtumi korral patsiendina kasutada avaliku sektori terviseteenuseid (nt arst, apteek, haigla või tervisekeskus) riigis, mida ta külastab, samadel tingimustel kui selle riigi kodanikud.

Ühtses ravikindlustusskeemis osalevatest riikidest saadud viimaste andmete kohaselt on praegu üle 188 miljonil inimesel Euroopas olemas Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendustõend. See moodustab üle 37% kogu ELi rahvastikust.

Liikmesriikide ülesanne on tagada, et inimesed oleksid kaardist teadlikud ja et seda oleks lihtne hankida. Liikmesriigid peavad tagama ka selle, et kiireloomuline arstiabi oleks kättesaadav riiki külastavatele isikutele, kellel see kaart on olemas. Komisjon jätkab koostööd liikmesriikidega, et süsteem täielikult rakenduks ja ELi kodanike teadlikkus Euroopa ravikindlustuskaardi eelistest veelgi süveneks.

Märkused tabeli kohta:

  • Taani, Saksamaa ja Šveitsi ei ole esitanud andmeid asendustõendite kohta alates 2008. aastast; ei ole esitatud väljastatud asendustõendite hinnangulist arvu.

  • Ilmnes, et mõned Šveitsi kodanikud kasutasid rohkem kui ühte Euroopa ravikindlustuskaarti. Riigi aruandes ei olnud seda kommenteeritud.

  • Rootsi ei esitanud 2011. aastal kasutusel olevate ravikindlustuskaartide arvu, seega on tabelis 2010. aasta andmed. Samal põhjusel on tabelis kasutatud 2009. aasta andmeid Küprose ja Saksamaa puhul ning 2008. aasta andmeid Eesti puhul.

  • Saksamaa ei ole esitanud väljastatud ravikindlustuskaartide arvu 2008. aastast alates, seega on tabelisse kantud arv null. Itaalia puhul kasutati 2009. aasta ja Rootsi puhul 2010. aasta andmeid.

Lisateave

Veebisait Euroopa ravikindlustuskaardi kohta: http://ehic.europa.eu/

Veebisait ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Audiovisuaalne materjal Euroopa ravikindlustuskaardi kohta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar