Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2012

Υγειονομική περίθαλψη: εφαρμογή για smartphone ώστε αυτό το καλοκαίρι να ταξιδέψετε χωρίς άγχος

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2012 – Aκριβώς λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου EURO 2012 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια εφαρμογή για τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) με την οποία εξηγείται ο τρόπος χρήσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας.

Η κάρτα παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε δημόσια υγειονομική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια ταξιδίου και προσωρινής διαμονής σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Η κάρτα διατίθεται –δωρεάν- από τους εθνικούς παρόχους ασφάλισης υγείας. Εγγυάται δε την πρόσβαση σε επείγουσα περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στην κάθε χώρα.

Οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να δυσκολέψουν κάποιον να καταλάβει με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιεί την κάρτα του στις διάφορες χώρες και ποιοι είναι οι κατά τόπους κανόνες. Ο πρακτικός αυτός οδηγός χρήσης της κάρτας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία είναι πλέον διαθέσιμος ως εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) σε τρεις πλατφόρμες: iOS, Android και Windows 7 mobile. Ο οδηγός περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την κάρτα, αριθμούς τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης, τις καλυπτόμενες θεραπείες και το σχετικό κόστος, τον τρόπο επιστροφής των δαπανών καθώς και με ποιον μπορούν να επικοινωνήσουν οι χρήστες σε περίπτωση που χάσουν την κάρτα τους. Η εφαρμογή διατίθεται σε 24 γλώσσες και προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να αλλάζουν γλώσσα.

Η ίδια η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να τηλεφορτωθεί μέσω της εφαρμογής, αλλά πρέπει να ζητηθεί από τους εθνικούς φορείς παροχής υγειονομικής ασφάλισης.

Τηλεφορτώστε την εφαρμογή «Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας» για το smartphone σας:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Ιστορικό

Πίνακας 1: Αριθμός των ΕΚΑΑ και των ΠΠΑ που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία το 2011

Χώρα

ΕΚΑΑ που εκδόθηκαν το 2011

ΕΚΑΑ σε κυκλοφορία

ΠΠΑ (Πιστοποιητικά προσωρινής αντικατάστασης που εκδόθηκαν)

Πληθυσμός

% ΕΚΑΑ σε κυκλοφορία σε σχέση με τον πληθυσμό

AT

1,015,397

8,059,279

5,061

8,404,252

95.90

BE

2,148,514

3,133,103

39,510

10,951,665

28.61

BG

94,997

139,121

49,968

7,504,868

1.85

CH

2,700,000

10,900,000

0

7,870,134

138.49

CY

42,502

44,789

21

804,435

5.57

CZ 

80,000

10,000,000

8,000

10,532,770 

94.94

DE 

0

45,000,000

0

81,751,602

55.04

DK

237,558

1,688,669

0

5,560,628 

30.36

EE

69,693

100,005

13,833

134,0194 

7.46

EL

170,129

104,248

29,211

11,309,885 

0.92

ES

1,937,656

3,401,306

900,703

46,152,926

7.34

FI

382,870

1,025,552

18,244

5,375,276

19.08

FR

4,859,876

4,859,876

1,807,777

65,048,412

7.47

HU

369,638

946,987

27,498

9,985,722 

9.48

IE

414,649

1,216,247

86,362

4,480,858

27.14

IS

37,566

73,912

541

318,452

23.21

IT

7,820,789

59,814,580

225,090

60,626,442

98.66

LI

1,048

36,953

60

36,149 

102.22

LT

117,016

244,604

15,281

3,244,601 

7.54

LU

125,304

504,662

14,757

511,840

98.60

LV

58,389

155,693

437

2,229,641

6.98

MT

44,254

154,378

17

417,617

36.97

NL

6,159,716

4,991,186

10,616

16,655,799

29.97

NO

519,284

1,100,000

6,990

4,920,305 

22.36

PL

1,456,059

1,225,502

16,010

38,200,037 

3.21

PT

391,603

1,109,641

22,910

10,636,979

10.43

RO 

328,787

200,563

22,493

21,413,815

0.94

SE

1,117,989

3,000,000

13,126

9,415,570

31.86

SI

671,496

646,675

171,532

2,050,189

31.54

SK

543,701

1,554,099

129,552

5,435,273 

28.59

UK

7,477,159

23,025,502

4,694

62,435,709

36.88

Σύνολο

41,393,639

188,457,132

3,640,294

Πηγή: Ετήσιο ερωτηματολόγιο στα κράτη μέλη, 2011· στοιχεία πληθυσμού: Eurostat, στοιχεία του 2011

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας εξακολουθεί να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε 31 ευρωπαϊκές χώρες (27 κράτη μέλη της ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια προσωρινών επισκέψεων στο εξωτερικό. Ένας ασθενής που είναι κάτοχος της κάρτας έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη στον δημόσιο τομέα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος (π.χ. ιατρική, φαρμακευτική, νοσοκομειακή περίθαλψη ή κέντρο υγειονομικής περίθαλψης) με τους υπηκόους της χώρας την οποία επισκέπτεται.

Σήμερα πάνω από 188 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη διαθέτουν την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ή πιστοποιητικό που την αντικαθιστά), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τις χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα. Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το 37 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Εναπόκειται στις εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξη της κάρτας, ότι είναι εύκολα διαθέσιμη και ότι η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επισκέπτες στη χώρα τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται με κράτη μέλη της ΕΕ για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της ΕΚΑΑ.

Σχόλια σχετικά με τον πίνακα:

  • Η Δανία, η Γερμανία, και η Ελβετία δεν έχουν παράσχει στοιχεία σχετικά με τις ΕΚΑΑ που εκδόθηκαν από το 2008 και μετά· δεν έγινε εκτίμηση για τον αριθμό των ΠΠΑ που εκδόθηκαν.

  • Φαίνεται ότι, στην Ελβετία, ορισμένοι πολίτες χρησιμοποίησαν περισσότερες από μία ΕΚΑΑ. Δεν έγινε κανένα σχόλιο από τις εθνικές αρχές.

  • Η Σουηδία δεν παρείχε τον αριθμό των ΕΚΑΑ σε κυκλοφορία για το 2011, έτσι ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία από το 2010. Για τον ίδιο λόγο, για την Κύπρο και τη Γερμανία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του 2009 και για την Εσθονία στοιχεία του 2008.

  • Η Γερμανία δεν παρείχε τον αριθμό των ΕΚΑΑ που εκδόθηκαν από το 2008 και μετά – αναφέρεται ως 0 στον πίνακα. Για την Ιταλία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του 2009 και για τη Σουηδία στοιχεία του 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος της ΓΔ EMPL σχετικά με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας: http://ehic.europa.eu/

Δικτυακός τόπος της ΓΔ EMPL για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar