Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. juni 2012

Sundhed: Sommerferie uden stress med en ny app til smartphones

Lige i tide til sommerferien, EM i fodbold 2012 og De Olympiske Lege i London 2012 har Europa-Kommissionen lanceret en app til smartphones, som forklarer, hvordan det europæiske sygesikringskort anvendes.

Med kortet har man adgang til offentlig sundhedspleje i tilfælde af sygdom eller ulykke under rejser og midlertidigt ophold i 31 lande i Europa. Kortet udstedes (gratis) af de nationale sygesikringsudbydere. Det sikrer adgang til akut behandling på samme betingelser og til samme pris (gratis i visse lande) som personer, der er forsikret i det pågældende land.

Forskelle mellem sundhedsvæsenerne kan gøre det vanskeligt at finde ud af, hvordan man kan bruge dette kort i forskellige lande, og hvad de lokale regler går ud på. Denne praktiske vejledning om, hvordan man kan bruge kortet i de 27 EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan nu fås som en app til smartphones på tre platforme: iOS, Android og Windows 7 mobile. Den indeholder generelle oplysninger om kortet, nødopkaldsnumre samt dækkede behandlinger og udgifter, om, hvordan du ansøger om godtgørelse, og om, hvem du skal kontakte, hvis du har tabt dit kort. Appen findes på 24 sprog med mulighed for at skifte fra et sprog til et andet.

Man kan ikke fabrikere eller downloade selve det europæiske sygesikringskort via appen, men man skal ansøge om det hos de nationale sygesikringsudbydere.

Download appen om det europæiske sygesikringskort til din smartphone:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=da

Baggrund

Tabel 1: Antallet af europæiske sygesikringskort (EHIC) eller midlertidige sygesikringsattester (PRC) udstedt og i omløb i 2011

Land

EHIC udstedt i 2011

EHIC i omløb

Udstedte PRC

Befolkning

EHIC i omløb i forhold til befolknings­tallet (%)

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000,

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770,

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628,

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194,

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885,

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722,

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149,

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601,

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305,

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037,

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273,

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

I alt

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Kilde: Årligt spørgeskema til medlemsstaterne, 2011 Befolkningstal: Eurostat, data fra 2011.

Det europæiske sygesikringskort fortsætter med at gøre det lettere for folk i 31 europæiske lande (EU's 27 medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) at få adgang til sundhedsydelser under et midlertidigt besøg i udlandet. En patient i besiddelse af kortet er berettiget til samme adgang til offentlige sundhedsydelser i tilfælde af sygdom eller et ulykkestilfælde (f.eks. en læge, et apotek, et hospital eller et sundhedscenter) som statsborgerne i det land, han eller hun besøger.

Der er i øjeblikket over 188 millioner mennesker i Europa, der har et europæisk sygesikringskort (eller en midlertidig sygesikringsattest) ifølge de seneste tal fra de lande, der deltager i ordningen. Det er over 37 % af EU 's samlede befolkning.

Det er EU-landenes myndigheder, der har til opgave at sikre, at folk ved, at kortet findes, at det er let at få udstedt, og at kortet kan anvendes af dem, der besøger deres land, hvis de får behov for akut sundhedspleje. Kommissionen fortsætter sit samarbejde med EU-landene om at gennemføre ordningen fuldt ud og bidrage til, at EU-borgerne bliver klar over fordelene ved det europæiske sygesikringskort.

Bemærkninger til tabellen:

  • Danmark, Tyskland og Schweiz har ikke indsendt data om de midlertidige attester siden 2008. Der er ikke foretaget noget skøn over antallet af udstedte midlertidige attester.

  • Det ser ud til, at nogle borgere i Schweiz anvendte mere end et europæisk sygesikringskort. De schweiziske myndigheder har ikke fremlagt nogen bemærkninger.

  • Sverige har ikke oplyst om antallet af europæiske sygesikringskort i omløb for 2011, så tallene i tabellen vedrører 2010. Ligeledes blev der anvendt data fra 2009 for Cypern og Tyskland og data fra 2008 for Estland.

  • Tyskland har ikke oplyst om antallet af udstedte europæiske sygesikringskort siden 2008. Derfor er tallet 0 i tabellen. Der blev anvendt data fra 2009 for Italien og data fra 2010 for Sverige.

Yderligere oplysninger

Hjemmeside om det europæiske sygesikringskort: http://ehic.europa.eu/

Hjemmeside om koordinering af den sociale sikring i EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

AV-materiale om det europæiske sygesikringskort:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=da&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=da&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=da&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar