Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 5. června 2012

Zdraví – díky aplikaci pro smartphone můžete v létě cestovat bez stresu

Jako na zavolanou před začátkem prázdnin, ME ve fotbale a OH v Londýně spustila Evropská komise aplikaci pro smartphony, která objasňuje pravidla pro používání evropského průkazu zdravotního pojištění.

Držitelé tohoto průkazu mají v případě onemocnění či úrazu při cestování nebo dočasném pobytu ve 31 evropských zemích přístup ke státem poskytované zdravotní péči. Průkaz vydávají (zdarma) zdravotní pojišťovny v jednotlivých státech. Zaručuje přístup k akutní léčbě za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích bezplatně) jako občanům pojištěným v zemi pobytu.

Kvůli rozdílům v systémech zdravotní péče však není jednoduché zjistit, jak průkaz v různých zemích používat, a zorientovat se v místních pravidlech. Tento praktický návod k používání průkazu ve 27 státech EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku je nyní k dispozici jako aplikace pro smartphony na třech platformách: iOS, Android a Windows 7 mobile. Obsahuje obecné informace, nouzová telefonní čísla, seznam hrazených léčebných zákroků a jejich nákladů, instrukce k podání žádosti o proplacení nákladů a kontaktní údaje pro případ ztráty průkazu. Aplikace existuje ve 24 jazycích s možností nastavení jazyka změnit.

Pomocí aplikace však nelze evropský průkaz zdravotního pojištění vygenerovat nebo stáhnout, je nutné si o něj požádat u zdravotních pojišťoven v jednotlivých státech.

Stáhněte si aplikaci „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ do svého smartphonu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs

Souvislosti

Tabulka 1: Počet vydaných evropských průkazů zdravotního pojištění a náhradních dokladů, které byly v oběhu v roce 2011

země

evr. průkazy zdrav. pojištění vydané v roce 2011

evr. průkazy zdrav. pojištění v oběhu

vydané náhradní doklady

počet obyvatel

% evr. průkazů zdrav. pojištění na počet obyvatel

AT

1 015 397

8 059 279

5 061

8 404 252

95,90

BE

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

BG

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

CH

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

CY

42 502

44 789

21

804 435

5,57

CZ 

80 000

10 000 000

8 000

10 532 770 

94,94

DE 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

DK

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

EE

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

EL

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

ES

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

FI

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

FR

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

HU

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

IE

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

IS

37 566

73 912

541

318 452

23,21

IT

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

LI

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

LT

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

LU

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

LV

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

MT

44 254

154 378

17

417 617

36,97

NL

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

NO

519 284

1 100 000

6 990

4 920 305 

22,36

PL

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

PT

391 603

1 109 641

22 910

10 636 979

10,43

RO 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

SE

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

SI

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

SK

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

UK

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

celkem

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Zdroj: Výroční dotazník pro členské státy, 2011; Údaje o počtu obyvatel: Eurostat, data z roku 2011

Evropský průkaz zdravotního pojištění usnadňuje přístup ke zdravotní péči během pobytu v zahraničí občanům 31 zemí (platí ve 27 členských státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku). Pacienti, kteří průkaz vlastní, mají v případě onemocnění nebo úrazu stejný přístup ke státem poskytované zdravotní péči (např. lékař, lékárna, nemocnice nebo zdravotní středisko) jako občané země, kterou momentálně navštěvují.

Podle nejnovějších údajů poskytnutých zeměmi, které se systému účastní, vlastní evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo jeho náhradní doklad) v současné době přes 188 milionů lidí. To je více než 37 % obyvatel EU.

Za informovanost občanů o průkazu, jeho snadnou dostupnost a možnost použití zahraničními návštěvníky při akutní léčbě odpovídají vnitrostátní orgány členských států EU. Komise proto s členskými státy pracuje na plném zavedení systému a rovněž přispívá k informovanosti občanů EU o výhodách tohoto průkazu.

Poznámky k tabulce:

  • Dánsko, Německo a Švýcarsko neposkytlo od roku 2008 údaje o náhradních dokladech; ohledně jejich počtu nebyl učiněn žádný odhad.

  • Ve Švýcarsku používají někteří občané zřejmě více než jeden evropský průkaz. Švýcarské orgány k tomu neposkytly žádné vysvětlení.

  • Švédsko neposkytlo údaje o počtu evropských průkazů zdravotního pojištění za rok 2011, tabulka proto uvádí údaje z roku 2010. Ze stejného důvodu byla použita data z roku 2009 pro Kypr a data z roku 2008 pro Estonsko.

  • Německo neposkytlo údaje o počtu vydaných evropských průkazů zdravotního pojištění od roku 2008. V tabulce je proto uvedena 0. Pro Itálii byla použita data z roku 2009 a pro Švédsko z roku 2010.

Více informací

Internetová stránka o evropském průkazu zdravotního pojištění:

http://ehic.europa.eu/

Internetová stránka o koordinaci sociálního zabezpečení v EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=cs

Audiovizuální materiály o evropském průkazu zdravotního pojištění:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=cs&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=cs&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=cs&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar