Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 юни 2012 г.

Здравеопазване: приложение за смартфони гарантира спокойното Ви пътуване това лято

Европейската комисия лансира ново приложение за смартфони с обяснения как се използва Европейската здравноосигурителна карта, при това тъкмо навреме за сезона на летните отпуски и провежданите през 2012 г. Олимпийски игри в Лондон и Европейско първенство по футбол.

Картата предоставя достъп до обществени здравни услуги в случай на заболяване или злополука по време на пътуване и временен престой в 31 европейски държави. Картата се издава безплатно от националните здравноосигурителни органи. Тя гарантира достъп до спешно лечение при същите условия и цени (в някои страни — безплатно), както на гражданите на съответната страна.

Разликите в здравноосигурителните системи могат да предизвикат затруднения във връзка с използването на картата в отделните държави и познаването на местните правила. Полезният наръчник как да се използва картата в 27-те държави — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, вече е достъпен като приложение за смартфони на три платформи: iOS, Android и Windows 7 mobile. Той включва обща информация за картата, телефонни номера при спешни случаи, информация за покритите от картата лечения и разходи, за процедурите за възстановяване на разходите, както и за това с кого трябва да се свържат пътуващите, ако загубят картата си. Приложението е достъпно на 24 езика с възможност за превключване от един език на друг.

Европейската здравноосигурителна карта не може да бъде генерирана или изтеглена от приложението, а трябва да се получи от националните здравноосигурителни органи.

Можете да изтеглите приложението за Европейската здравноосигурителна карта за Вашия смартфон оттук: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Контекст

Таблица 1: Брой на Европейските здравноосигурителни карти (ЕЗОК) и на удостоверенията за временно заместване (УВЗ), издадени и в обращение през 2011 г.

Държава

Брой ЕЗОК, издадени през 2011 г.

ЕЗОК в обращение

Издадени УВЗ

Население

% ЕЗОК в обращение за населението

Австрия

1 015 397

8 059 279

5061

8 404 252

95,90

Белгия

2 148 514

3 133 103

39 510

10 951 665

28,61

България

94 997

139 121

49 968

7 504 868

1,85

Швейцария

2 700 000

10 900 000

0

7 870 134

138,49

Кипър

42 502

44 789

21

804 435

5,57

Чешка република 

80 000

10 000 000

8000

10 532 770 

94,94

Германия 

0

45 000 000

0

81 751 602

55,04

Дания

237 558

1 688 669

0

5 560 628 

30,36

Естония

69 693

100 005

13 833

134 0194 

7,46

Гърция

170 129

104 248

29 211

11 309 885 

0,92

Испания

1 937 656

3 401 306

900 703

46 152 926

7,34

Финландия

382 870

1 025 552

18 244

5 375 276

19,08

Франция

4 859 876

4 859 876

1 807 777

65 048 412

7,47

Унгария

369 638

946 987

27 498

9 985 722 

9,48

Ирландия

414 649

1 216 247

86 362

4 480 858

27,14

Исландия

37 566

73 912

541

318 452

23,21

Италия

7 820 789

59 814 580

225 090

60 626 442

98,66

Лихтенщайн

1 048

36 953

60

36 149 

102,22

Литва

117 016

244 604

15 281

3 244 601 

7,54

Люксембург

125 304

504 662

14 757

511 840

98,60

Латвия

58 389

155 693

437

2 229 641

6,98

Малта

44 254

154 378

17

417 617

36,97

Нидерландия

6 159 716

4 991 186

10 616

16 655 799

29,97

Норвегия

519 284

1 100 000

6990

4 920 305 

22,36

Полша

1 456 059

1 225 502

16 010

38 200 037 

3,21

Португалия

391 603

1,109,641

22 910

10 636 979

10,43

Румъния 

328 787

200 563

22 493

21 413 815

0,94

Швеция

1 117 989

3 000 000

13 126

9 415 570

31,86

Словения

671 496

646 675

171 532

2 050 189

31,54

Словакия

543 701

1 554 099

129 552

5 435 273 

28,59

Обединено кралство

7 477 159

23 025 502

4 694

62 435 709

36,88

Общо

41 393 639

188 457 132

3 640 294

Източник: Годишни въпросници до държавите членки, 2011 г. Данни за населението: Евростат, данни от 2011 г

.Европейската здравноосигурителна карта продължава да улеснява достъпа на хора в 31 европейски държави (27-те държави — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) до здравни услуги при временен престой в чужбина. Пациент, който притежава такава карта, има право на същия достъп до обществени здравни услуги в случай на заболяване или злополука (лекарски, фармацевтични, болнични услуги или обслужване в медицински център) като гражданите на страната, която посещава.

Понастоящем 188 милиона души в Европа притежават Европейска здравноосигурителна карта (или удостоверение за заместване) съгласно най-новите данни, предоставени от участващите в схемата държави. Това представлява над 37 % от населението на ЕС.

Националните органи на държавите от ЕС са тези, които трябва да гарантират, че хората знаят за съществуването на картата, че могат да се сдобият лесно с нея и че тя може да бъде използвана от лицата, които посещават тяхната държава, за да получат достъп до спешно здравно лечение. Комисията продължава да работи в сътрудничество с държавите — членки на ЕС, за пълното прилагане на системата и допринася за запознаването на гражданите на ЕС с ползите от ЕЗОК.

Бележки по таблицата:

  • Дания, Германия и Швейцария не са предоставяли данни за УВЗ от 2008 г. насам; в таблицата не е посочен предполагаемият брой на издадените УВЗ.

  • Вижда се, че в Швейцария някои граждани използват повече от една ЕЗОК. Националните органи не са направили коментари по този въпрос.

  • Швеция не предостави данни за броя на ЕЗОК, които са били в обращение през 2011 г., поради което в таблицата са посочени данните от 2010 г. Поради същата причина за Кипър и Германия са използвани данните от 2009 г., а за Естония — данните от 2008 г.

  • Германия не е предоставяла данни за броя на издадените ЕЗОК от 2008 г. насам, поради което броят в таблицата е 0. За Италия са използвани данните от 2009 г., а за Швеция — данните от 2010 г.

За повече информация:

Уебсайт, посветен на Европейската здравноосигурителна карта:

http://ehic.europa.eu/

Уебсайт, посветен на координацията на системите за социална сигурност в ЕС:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Аудио-визуален материал относно Европейската здравноосигурителна карта:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=en&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar