Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA PT

Europos komisijos pranešimas spaudai

Vairuotojo pažymėjimai. Komisija ragina Daniją, Lietuvą, Jungtinę Karalystę ir Portugaliją imtis priemonių dėl vairuotojo pažymėjimų

Briuselis, 2012 m. sausio 26 d. Europos Komisija šiandien paprašė Daniją, Lietuvą, Jungtinę Karalystę ir Portugaliją iš dalies pakeisti nacionalinius teisės aktus dėl vairuotojo pažymėjimų, kad nuo 2013 m. sausio mėn. jos galėtų taikyti ES taisykles. Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, priimtoje laikantis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrų. Jeigu per du mėnesius minėtos keturios valstybės narės nepraneš Komisijai apie priemones, kurių jos ėmėsi siekdamos užtikrinti visapusišką atitiktį direktyvai, Komisija gali perduoti bylą nagrinėti ES Teisingumo Teismui.

ES taisyklės

Direktyva 2006/126/EB atnaujinama Direktyva 91/439/EB dėl vairuotojo pažymėjimų; pavyzdžiui, nustatomos naujos vairuotojo pažymėjimų kategorijos ir suderintas vairuotojo pažymėjimo dokumento galiojimo laikotarpis. Taikant šias naujas taisykles bus sumažintos klastojimo galimybės, garantuota ES vairuotojų judėjimo laisvė ir užtikrintas didesnis saugumas Europos keliuose.

Priežastis, dėl kurios imtasi veiksmų

Nors buvo reikalaujama visas direktyvos nuostatas perkelti iki 2011 m. sausio 19 d., Danija, Lietuva, Jungtinė Karalystė ir Portugalija iki šiol nesugebėjo to padaryti.

Praktinis direktyvos neįgyvendinimo poveikis

Taikant direktyvą, garantuojamas abipusis vairuotojo pažymėjimų, įskaitant naujų kategorijų pažymėjimus, pripažinimas Europos Sąjungoje. Jei direktyva neįgyvendinama, gali iškilti pavojus saugumui keliuose, o direktyvą neįgyvendinusių šalių piliečiams gali būti sunku kitose ES šalyse turimą vairuotojo pažymėjimą pakeisti nauju arba kitų Europos šalių piliečiams pasikeisti pažymėjimą minėtose šalyse.

Daugiau informacijos apie pažeidimų procedūras rasite MEMO/12/42

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar