Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 4 juni 2012

Digitala agendan: ny förordning för gränsöverskridande e-signaturer och e-identifiering på den digitala inre marknaden

EU-kommissionen föreslår nya regler för säkra elektroniska transaktioner över gränserna i Europa. Genom den föreslagna förordningen kommer privatpersoner och företag att kunna använda nationella system för elektronisk identifiering för att få tillgång till offentliga tjänster i andra EU-länder där elektronisk identifiering är tillgänglig. Det skapar även en inre marknad för elektroniska signaturer och betrodda onlinetjänster över gränserna, genom att se till att dessa tjänster fungerar över gränserna och att de har samma rättsliga status som traditionella pappersbaserade processer. På så sätt kan man utnyttja e-upphandlingens besparingspotential.

Förslaget respekterar både existerande nationella id-system och preferenserna i de EU-länder som saknar id-system. Länder med elektronisk identifiering kan gå med i eller stanna utanför det europeiska systemet. När ett EU-land vill gå med i det europeiska systemet, måste landet ge tillgång till samma offentliga e-tjänster som för landets medborgare.

–Via internet borde privatpersoner och företag kunna bedriva handel på en digital inre marknad utan gränser, säger Neelie Kroes, EU-kommissionens viceordförande. Rättssäkerhet och förtroende är också avgörande, så det behövs en tydligare förordning om elektroniska signaturer och elektronisk identifiering.

–Tack vare förslaget kan du få ut det mesta möjliga av ditt elektroniska id, om du har ett. Med ett ömsesidigt godkännande av nationell elektronisk identifiering och gemensamma normer för betrodda tjänster och elektroniska signaturer kan vi hindra en nationell uppdelning av internettjänster och offentliga e-tjänster, och göra livet enklare för miljoner företag och ännu fler privatpersoner.

Den föreslagna förordningen kommer inte att

  • tvinga EU-länder att införa eller privatpersoner att skaffa nationella identitetskort, elektroniska identitetskort, eller andra elektroniska id-lösningar,

  • införa ett europeiskt id-system eller en europeisk databas,

  • möjliggöra eller kräva att personlig information lämnas ut.

De som gynnas mest av förordningen är:

  • Studerande som kan registrera sig online på ett utländskt universitet istället för att åka utomlands för att fylla i papper.

  • Enskilda personer som ska flytta till ett annat EU-land, gifta sig utomlands eller lämna in flera skattedeklarationer.

  • Patienter som behöver vård utomlands och på ett säkert sätt kan kontrollera eller ge fullmakt åt en läkare att komma åt journaler online.

  • Företag som kan lämna in offerter online på offentliga kontrakt var som helst i EU. De kan underteckna, tidsstämpla och sätta sigill på sina offerter elektroniskt istället för att skriva ut och skicka papperskopior av offerterna per post.

  • Personer som vill göra affärer i ett annat EU-land kan starta företag via internet och enkelt lämna in årsrapporter online.

  • Staten kan minska den administrativa bördan och öka effektiviteten, och på så sätt erbjuda bättre service och spara på skattebetalarnas pengar.

Bakgrund

Båda beståndsdelarna i förordningen – elektronisk identifiering och elektroniska signaturer – kommer att skapa ett förutsägbart regelverk som möjliggör ett säkert och obehindrat elektroniskt samspel mellan företag, privatpersoner och offentliga myndigheter. Detta kommer att öka effektiviteten hos offentliga och privata onlinetjänster, och e-handel inom EU.

Reglerna om elektroniska signaturer, som finns i det nuvarande direktivet för elektroniska signaturer (direktiv 1999/93/EC), har lett till en harmoniserad praxis runt om i Europa. Alla EU-länder har regelverk för elektroniska signaturer, men dessa skiljer sig dock från varandra och gör det omöjligt att e-handla över gränserna. Samma sak gäller för betrodda tjänster såsom tidsstämpling, elektroniska sigill och leveranser, samt verifiering av webbplatser. Därför föreslår denna förordning gemensamma regler och praxis för dessa tjänster.

För elektronisk identifiering ger förordningen rättsäkerhet genom principen för ömsesidigt erkännande och godtagande, som innebär att EU-länder erkänner nationella elektroniska identifieringar som har anmälts officiellt till EU-kommissionen. Det är inte obligatoriskt att registrera sina nationella elektroniska identifieringar, men EU-kommissionen hoppas att många EU-länder kommer att göra det.

EU-kommissionen och EU-länderna har visat att ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering fungerar, genom STORK-projektet som involverar 17 länder.

Dagens förslag till förordning är det sista av tolv centrala steg som föreslås i inremarknadsakten (se IP/11/469). Det flaggas även för dessa förslag i handlingsplanen för e-förvaltning 2011–2015 (se IP/10/1718) och EU:s färdplan för stabilitet och tillväxt (se IP/11/1180) samt den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Användbara länkar

MEMO/12/403 Elektronisk identifiering, signaturer och betrodda tjänster: Frågor och svar

Länk till utkastet till förordning:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm

Mer om pilotprogram för gränsöverskridande offentliga tjänster

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar