Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 4 juni 2012

Den digitale dagsorden: med en ny forordning muliggøres elektroniske signaturer på tværs af landegrænser, og der skabes merværdi for elektronisk identifikation i det digitale indre marked

Kommissionen har foreslået nye regler, der skal muliggøre sikre elektroniske transaktioner på tværs af Europas landegrænser. Den foreslåede forordning vil sikre, at personer og virksomheder kan bruge deres egne nationale elektroniske identifikationsordninger (eID) til at få adgang til offentlige tjenesteydelser i andre EU-lande, som benytter eID. Der skabes også et indre marked for e-signaturer og beslægtede onlinetillidstjenester på tværs af grænserne ved at sikre, at disse tjenester fungerer på tværs af landegrænser og får samme retsstatus som traditionelle papirbaserede processer. Dette vil sikre den fulde virkning af de store potentielle besparelser i offentlige e-indkøb.

Forslaget respekterer fuldt ud både eksisterende nationale ID-systemer og præferencerne i medlemsstater, som ikke har nationale ID-ordninger. Det giver lande med eID mulighed for at deltage i eller til at forblive uden for den europæiske ordning. Når en medlemsstat meddeler, at den ønsker at deltage i den paneuropæiske ordning, skal den tilbyde samme adgang til offentlige tjenester via eID, som den tilbyder sine egne borgere.

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, udtalte: "personer og virksomheder skal kunne foretage transaktioner i et grænseløst digitalt indre marked, for det er en af fordelene ved internettet. Af hensyn til retssikkerheden og tilliden er der behov for en mere gennemgribende forordning om e-signaturer og e-identifikation."

"Dette forslag indebærer, at du kan udnytte dit eID fuldt ud, hvis du besidder ét. Med en gensidig anerkendelse af nationale eID og fælles standarder for tillidstjenester og e-signaturer kan vi forhindre en national opsplitning af internettet og offentlige onlineserviceydelser og derved lette tilværelsen for millioner af virksomheder og borgere. "

Den foreslåede forordning vil ikke:

  • forpligte EU-medlemsstaterne til at indføre eller enkeltpersoner til at anskaffe et nationalt identitetskort, et elektronisk ID-kort eller andre eID-løsninger

  • indføre et europæisk eID eller nogen form for europæisk database

  • muliggøre eller kræve udveksling af personoplysninger med andre parter.

De forskellige aspekter af forordningen vil først og fremmest gavne:

  • studerende, der kan tilmelde sig et universitet i udlandet online i stedet for at måtte rejse til udlandet og udfylde papirarbejdet ved personligt fremmøde

  • borgere, som er i færd med at flytte til et andet EU-land, indgå ægteskab i udlandet eller indsende flere selvangivelser

  • patienter, der har behov for lægebehandling i udlandet, for at de på sikker vis kan foretage et baggrundschek eller give en læge adgang til deres online journaler

  • virksomheder, der kan byde online på kontrakter i den offentlige sektor overalt i EU. De kan underskrive, tidsstemple og forsegle deres bud elektronisk i stedet for at trykke og fremsende flere papirkopier af tilbuddene med kurertjeneste

  • personer, der ønsker at drive virksomhed i et andet EU-land, for de kan uden vanskeligheder etablere en virksomhed via internettet og indsende årsregnskaber online

  • de offentlige myndigheder, der kan mindske de administrative byrder, effektivisere, bedre betjene deres borgere og spare skattekroner.

Baggrund

Begge forordningens aspekter – eID og e-signaturer – vil skabe et forudsigeligt lovgivningsmiljø, således at der åbnes mulighed for sikker og ubesværet elektronisk interaktion mellem virksomheder, borgerne og offentlige myndigheder. Dette vil øge effektiviteten i offentlige og private onlinetjenester, e-Business og elektronisk handel i EU.

Tilgangen til e-signaturer, der bygger på den nuværende forbindelse med direktivet om elektroniske signaturer (direktiv 1999/93/EF), har medført en vis grad af harmonisering af praksis i hele Europa. Alle EU-lande har retlige rammer for e-signaturer, men de er uensartede og gør det i realiteten umuligt at gennemføre elektroniske transaktioner på tværs af landegrænser. Det samme gælder tillidstjenester, f.eks. tidsstempling, elektronisk forsegling og levering samt webstedsautentificering, som ikke er indbyrdes kompatible på europæisk plan. Derfor foreslås fælles regler og praksis for disse tjenester i denne forordning.

eID-forordningen indeholder bestemmelser om retssikkerheden i kraft af princippet om gensidig anerkendelse og accept, hvorved medlemsstaterne accepterer nationale eID, som er blevet officielt anmeldt til Kommissionen. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at registrere deres nationale eID, men Kommissionen håber, at mange medlemsstater vælger at gøre dette.

Kommissionen og EU's medlemsstater har bevist, at gensidig anerkendelse af e-identificering fungerer på tværs af landegrænser via STORK-projektet, hvori 17 medlemsstater deltog

Dagens forslag til forordning er det sidste af 12 nøgleaktioner, der foreslås i akten om det indre marked (IP/11/469). Disse forslag er også fremhævet i handlingsplanen for e-forvaltning 2011-2015 (IP/10/1718) og EU's køreplan for stabilitet og vækst (IP/11/1180)) og Digital Agenda for Europe (IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Nyttige link:

MEMO/12/403 Elektronisk identifikation, signaturer og tillidstjenester: Spørgsmål & Svar

Link til udkastet til forordning:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm

Mere om pilotprojekter angående offentlige tjenester på tværs af landegrænser:

Digital Agenda website

Neelie Kroes' websted: website

Følg Neelie Kroes på Twitter: Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar