Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuw verslag en enquête schetsen de situatie op het gebied van migratie, asiel en vrij verkeer in de EU

Brussel, 1 juni 2012 – De Commissie publiceert vandaag een verslag over de ontwikkelingen in 2011 op het gebied van immigratie en asiel, samen met de resultaten van een Eurobarometer-enquête over de houding van Europese burgers ten aanzien van grensoverschrijdende mobiliteit, migratie en veiligheid. Volgens de enquête vinden acht van de tien Europeanen dat de EU-lidstaten bescherming en asiel moeten bieden aan degenen die dat nodig hebben en dat de regels voor de toelating van asielzoekers overal in de EU dezelfde moeten zijn. Een grote meerderheid van de Europeanen (67%) vindt het belangrijk binnen de EU zonder controles aan de binnengrenzen te kunnen reizen.

"De cijfers van het verslag en het resultaat van de enquête sterken de Commissie in haar overtuiging dat de Europese Unie een sterk en coherent migratiebeleid nodig heeft, dat zowel in korte- als in langetermijnbehoeften voorziet. We moeten onze buitengrenzen doeltreffend beheren, het vrij verkeer binnen de EU garanderen, echte bescherming bieden aan degenen die het nodig hebben en tegelijkertijd zorgen voor legale migratie- en mobiliteitskanalen", aldus Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Dit zijn enkele hoofdpunten van het verslag en van de Eurobarometer (EB):

Legale migratie

VERSLAG: Er zijn ongeveer 20,2 miljoen onderdanen van derde landen in de EU; dat is ongeveer 4% van de totale EU-bevolking (502,5 miljoen) en 9,4% van de geschatte 214 miljoen migranten wereldwijd.

EB: 68% van de ondervraagden is van mening dat legale migranten dezelfde rechten moeten genieten als de nationale onderdanen. Vier van de tien Europeanen (42%) zijn van mening dat de EU arbeidsmigratie vanuit derde landen moet aanmoedigen om de demografische problemen en de tekorten aan arbeidskrachten aan te pakken. 46% is het daar niet mee eens.

Onregelmatige migratie

VERSLAG: In 2011 is aan ongeveer 343 000 personen de toegang tot de EU geweigerd, een daling van 13% ten opzichte van 2010. Ongeveer 468 500 personen zijn aangehouden (minder dan in 2010, toen het om ongeveer 505 000 personen ging) en de lidstaten hebben ongeveer 190 000 onderdanen van derde landen teruggestuurd (15% minder dan in 2010).

EB: Acht van de tien Europeanen (80%) zijn van mening dat de EU de lidstaten meer moet helpen bij het aanpakken van onregelmatige migratie. 78% vindt dat de kosten van de maatregelen tegen onregelmatige migratie door de EU-lidstaten moeten worden gedeeld.

Integratie

VERSLAG: In 2010 bedroeg de gemiddelde arbeidsparticipatie van onderdanen van derde landen tussen 20 en 64 jaar 58,5%, tegenover 68,6% van de totale bevolking in dezelfde leeftijdsgroep.

EB: 53% van de ondervraagden is van mening dat immigratie in economisch en cultureel opzicht een verrijking is voor de EU-landen. 60% van de Europeanen denkt dat immigranten wegens discriminatie integratieproblemen kunnen ondervinden.

Asiel

VERSLAG: In 2011 registreerden de EU-lidstaten iets meer dan 302 000 asielverzoeken, een forse toename van 16,2% in vergelijking met 2010. Dit aantal ligt echter ver onder de piek van de 425 000 verzoeken die in 2001 zijn ontvangen.

EB: 80% van de ondervraagden is van mening dat de EU-lidstaten bescherming en asiel moeten bieden aan degenen die dat nodig hebben. Acht van de tien Europeanen vinden dat het aantal asielzoekers eerlijker over de EU-lidstaten moet worden verdeeld.

Schengen en het vrij verkeer

VERSLAG: In 2011 zijn ongeveer 12,7 miljoen Schengenvisa afgegeven, waarvan de meeste in de Russische Federatie (40,7%), gevolgd door Oekraïne (8,7%), China (8,1%) en Turkije (4,7%).

EB: Iets minder dan zes van de tien ondervraagden (57%) vinden dat het voor niet-EU-burgers gemakkelijker moet worden om voor toerisme of zaken naar de EU te reizen. 67% van de ondervraagden vindt het belangrijk binnen de EU zonder controles aan de binnengrenzen te kunnen reizen.

Achtergrond

De jaarverslagen over immigratie en asiel worden opgesteld naar aanleiding van het verzoek dat de Europese Raad heeft gedaan toen deze het migratie- en asielpact van 2008 aannam. In het derde jaarverslag over immigratie en asiel (over 2011) wordt ingegaan op de belangrijkste maatregelen die op EU- en nationaal niveau zijn genomen om:

  • door middel van legale migratie en mobiliteit te voorzien in de behoeften van de EU;

  • integratie verder te bevorderen om de mogelijkheden die migranten zowel in economische zin, als in sociaal en cultureel opzicht bieden, optimaal te benutten;

  • de migratiedruk op te vangen door de bestaande maatregelen tegen onregelmatige migratie doeltreffend uit te voeren, bijvoorbeeld door middel van dialoog en samenwerking met derde landen, solidariteit met de lidstaten die het zwaarst worden getroffen en goed functionerende grenscontroles en visumprocedures;

  • een gemeenschappelijk Europees asielstelsel tot stand te brengen in 2012 om bescherming te kunnen bieden aan degenen die dat nodig hebben. Enkel door middel van een samenhangend EU-beleid dat al deze aspecten omvat, zal de EU ten volle kunnen profiteren van de positieve bijdragen van migratie.

Daarom blijft EU-steun in de vorm van financiële bijstand voor migratie en mobiliteit een belangrijk aspect van solidariteit binnen de EU en van samenwerking met derde landen (zie MEMO/12/399).

Voor meer informatie

Derde jaarverslag over immigratie en asiel:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het verslag:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

MEMO/12/399: Financiële bijstand aan derde landen op het gebied van migratie en mobiliteit

Eurobarometer-verslag: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Homepage van DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Europees migratienetwerk

http://www.emn.europa.eu

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar