Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Új jelentés és felmérés nyújt rövid áttekintést a migrációról, menekültügyről és a szabad mozgásról az EU-n belül

Brüsszel, 2012. június 1. – A mai napon a Bizottság jelentést tesz közzé a 2011-ben a bevándorlás és menekültügy terén elért haladásról, az európai polgároknak a határokon átnyúló mobilitáshoz, migrációhoz és biztonsághoz való hozzáállását vizsgáló Eurobarométer felméréssel együtt. A felmérés szerint 10 európaiból 8 gondolja úgy, hogy az uniós tagállamoknak védelmet és menedéket kell biztosítaniuk a rászorulók számára, továbbá hogy a menedékkérők befogadására vonatkozó szabályoknak az EU egész területén azonosnak kell lenniük. Az európaiak túlnyomó többsége (67%) fontosnak tartja, hogy az EU-n belül belső határellenőrzés nélkül lehet utazni.

„A jelentésben szereplő adatok és a közvélemény-kutatás eredménye alátámasztja a Bizottság álláspontját, amely szerint az Európai Uniónak határozott és következetes migrációs politikára van szüksége, amely a rövid és hosszú távú szükségleteket egyaránt kielégíti. Hatékonyan kell igazgatni külső határainkat az EU-n belüli szabad mozgás biztosítása érdekében, hogy tényleges védelmet nyújtsunk a rászorulók számára, miközben lehetőséget biztosítunk a jogszerű migráció és a mobilitás számára” – nyilatkozta Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos.

Néhány fontos adat a jelentésből és az Eurobarométer felmérésből (EB):

Jogszerű migráció

JELENTÉS: az EU-ban körülbelül 20,2 millió harmadik országbeli állampolgár él, ami az EU teljes lakosságának (502,5 millió) 4 %-a és a becslések szerint világszerte élő 214 millióra migráns 9,4 %-a.

EB: a közvélemény-kutatásban résztvevők 68%-a véli úgy, hogy a jogszerű bevándorlóknak és az adott ország állampolgárainak azonos jogokkal kell rendelkezniük. 10 európaiból 4 (42 %) szerint az EU-nak ösztönöznie kell a nem uniós országokból való munkaerő-migrációt, segítve ezáltal a demográfiai kihívások és a munkaerőhiány kezelését, a megkérdezettek 46 %-a nem ért ezzel egyet.

Illegális migráció

JELENTÉS: 2011-ben közel 343 000 személytől tagadták meg az EU-ba való belépést, ez 13 %-os csökkenés a 2010. évi adatokhoz képest. 2011-ben továbbá hozzávetőlegesen 468 500 személyt fogtak el (ez csökkenést jelent 2010-hez képest, amikor ez a szám 505 000 körül volt), és a tagállamok nagyjából 190 000 harmadik országbeli állampolgárt toloncoltak ki (15%-kal kevesebbet mint 2010-ben).

EB: 10 európaiból 8 (80 %) véli úgy, hogy az EU-nak növelnie kell az illegális migráció kapcsán a tagállamoknak nyújtott segítséget. 78 % szerint az illegális migráció kezelésének költségeit meg kellene osztani a tagállamok között.

Integráció

JELENTÉS: 2010-ben a 20 és 64 év közötti harmadik országbeli állampolgárok átlagos foglalkoztatási rátája 58,5 %, míg ez az arány a 20 és 64 év közötti teljes lakosság esetében 68,6 % volt.

EB: a megkérdezettek 53 %-a szerint a bevándorlás gazdasági és kulturális szempontból is gazdagítja az uniós országokat. Az európaiak 60 %-a szerint a bevándorlók a diszkrimináció miatt nehézségekbe ütközhetnek az integráció során.

Menekültügy

JELENTÉS: 2011-ben az uniós tagállamok valamivel több mint 302 000 menedékkérelmet vettek nyilvántartásba, ami jelentős, 16,2%-os emelkedés 2010-hez képest. Ez azonban továbbra is messze elmarad a 2001-ben benyújtott, rekordnak számító 425 000 kérelemtől.

EB: a megkérdezettek 80 %-a véli úgy, hogy az uniós tagállamoknak védelmet és menedéket kell biztosítaniuk a rászorulóknak. 10 európaiból 8 szerint a menedékkérők számát egyenlőbb mértékben kellene elosztani az uniós tagállamok között.

Schengen és a szabad mozgás

JELENTÉS: 2011-ben közel 12,7 millió schengeni vízumot adtak ki, a legtöbbet az Oroszországi Föderációban (a vízumok körülbelül 40,7%-át), majd Ukrajnában (8,7 %), Kínában (8,1 %) és Törökországban (4,7 %).

EB: 10 válaszadóból kicsit kevesebb mint 6 (57 %) gondolja úgy, hogy könnyebbé kellene tenni a nem uniós állampolgárok számára az EU-ba turizmus vagy üzlet céljából való beutazást. Az EU-n belül a belső határellenőrzések nélküli utazás lehetőségét a válaszadók 67 %-a tartja fontosnak.

Előzmények

Az éves bevándorlási és menekültügyi jelentéseket az Európai Tanácsnak a 2008. évi Bevándorlási és Menekültügyi Paktum elfogadásakor tett kérelme nyomán készítik el. A harmadik bevándorlási és menekültügyi jelentés (2011) kiemeli az uniós és nemzeti szintű legfontosabb fejleményeket a kihívások kezelése kapcsán, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Annak biztosítása, hogy a jogszerű migráció és mobilitás lehetőségei megfeleljenek az uniós igényeknek.

  • A hatékony integráció kialakítása érdekében végzett munka folytatása, a bevándorlók által nyújtott potenciál teljes mértékű kihasználása érdekében, nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és kulturális tekintetben is.

  • A migrációs nyomás kezelése az illegális migráció csökkentését célzó, már meglévő intézkedések hatékony végrehajtása révén, beleértve a nem uniós országokkal folytatott párbeszédet és együttműködést, a leginkább érintett tagállamokkal való szolidaritást, valamint a megfelelően működő határellenőrzést és vízumeljárásokat.

  • Egy közös európai menekültügyi rendszer kialakítása 2012-ben a rászorulóknak való védelem biztosítása érdekében. Csak egy valamennyi aspektusra kitérő, átfogó politika segítségével képes az EU teljes mértékben profitálni a migrációból eredő pozitív hozzájárulásokból.

Ebben az összefüggésben a migrációval és mobilitással kapcsolatos pénzügyi támogatás formájában biztosított uniós támogatás továbbra is fontos részét képezi az EU-n belüli szolidaritásnak és a nem uniós tagállamokkal való együttműködésnek (lásd: MEMO/12/399).

További információk:

Harmadik éves bevándorlási és menekültügyi jelentés:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

A jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: A migráció és mobilitás kapcsán nyújtott pénzügyi támogatás a nem uniós országok számára

Eurobarométer felmérés: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Európai Migrációs Hálózat:

http://www.emn.europa.eu

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar