Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Δελτιο τυπου

Μια νέα έκθεση και μια δημοσκόπηση δίνουν μια συνοπτική εικόνα της μετανάστευσης, του ασύλου και της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2012 – Σήμερα, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για τις εξελίξεις του 2011 στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, συνοδευόμενη από μια δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου για τη στάση των Ευρωπαίων πολιτών έναντι της διασυνοριακής κινητικότητας, της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν προστασία και άσυλο σε όσους τα έχουν ανάγκη και ότι οι κανόνες για την εισδοχή αιτούντων άσυλο θα πρέπει να είναι οι ίδιοι σε όλη την ΕΕ. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων (67%) θεωρεί ότι είναι σημαντικό να είναι σε θέση να ταξιδεύει εντός της ΕΕ χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

"Τα αριθμητικά στοιχεία της έκθεσης και το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης ενισχύουν την άποψη της Επιτροπής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ισχυρή και συνεκτική πολιτική μετανάστευσης, που να ανταποκρίνεται τόσο στις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες. Πρέπει να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα, να διασφαλίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, να παρέχουμε πραγματική προστασία σε όσους την χρειάζονται, και συγχρόνως να παρέχουμε διόδους για νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ακολουθούν παρακάτω ορισμένα καίρια σημεία της έκθεσης και της δημοσκόπησης του ευρωβαρομέτρου (ΔΕ):

Νόμιμη μετανάστευση

ΕΚΘΕΣΗ: Στην ΕΕ, υπάρχουν περίπου 20,2 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών, περίπου 4% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ (502,5 εκατομμύρια) και 9,4% των εκτιμώμενων παγκοσμίως 214 εκατομμυρίων μεταναστών.

ΔΕ: το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι νόμιμοι μετανάστες θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ημεδαπούς. Τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους (42%) πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη μετανάστευση εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ενώ το 46% διαφωνεί με αυτή την άποψη.

Παράνομη μετανάστευση

ΕΚΘΕΣΗ: Το 2011, απαγορεύτηκε η είσοδος στην ΕΕ σε συνολικά 343 000 άτομα, δηλ. υπήρξε μείωση κατά 13% σε σχέση με το 2010. Επίσης, το 2011, συνελήφθησαν συνολικά 468 500 άτομα (σημειώθηκε μείωση σε σχέση με το 2010, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ήταν περίπου 505 000) και τα κράτη μέλη επαναπροώθησαν περίπου 190 000 υπηκόους τρίτων χωρών (15% λιγότερο απ’ ό,τι το 2010).

ΔΕ: Οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (80%) θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη βοήθειά της προς τα κράτη μέλη, για να τα βοηθήσει να διαχειρίζονται την παράνομη μετανάστευση. Το 78% πιστεύει ότι το κόστος της διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης θα πρέπει να κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Μετανάστευση

ΕΚΘΕΣΗ: Το 2010, το μέσο ποσοστό απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών ηλικίας 20-64 ετών ήταν 58,5%, σε σύγκριση με το 68,6% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών.

ΔΕ: Το 53% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η μετανάστευση εμπλουτίζει οικονομικά και πολιτιστικά τις χώρες της ΕΕ. Το 60% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι μετανάστες μπορούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης λόγω διακρίσεων.

Άσυλο

ΕΚΘΕΣΗ: Το 2011, υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ λίγο περισσότερες από 302 000 αιτήσεις χορήγησης ασύλου, σημειώθηκε, δηλ., σημαντική αύξηση κατά 16,2% σε σχέση με το 2010. Ο αριθμός αυτός παραμένει ωστόσο πολύ χαμηλότερος από το επίπεδο ρεκόρ του 2001, οπότε οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έφτασαν τις 425 000.

ΔΕ: Το 80% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν προστασία και άσυλο σε όσους τα έχουν ανάγκη. Οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι ο αριθμός των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να κατανέμεται με πιο ισότιμο τρόπο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Σένγκεν και ελεύθερη κυκλοφορία

ΕΚΘΕΣΗ: Το 2011 εκδόθηκαν περίπου 12,7 εκατομμύρια θεωρήσεις Σένγκεν, η πλειονότητα των οποίων στην Ρωσική Ομοσπονδία (40,7%), ακολουθούμενη από την Ουκρανία (8,7%), την Κίνα (8,1%) και την Τουρκία (4,7%).

ΔΕ: Λίγο λιγότεροι από έξι στους δέκα ερωτηθέντες (57%) συμφωνούν ότι θα πρέπει να είναι ευκολότερο για τους πολίτες τρίτων χωρών να ταξιδεύουν στην ΕΕ για τουρισμό ή επαγγελματικούς λόγους. Η δυνατότητα να ταξιδεύει κανείς εντός της ΕΕ χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα είναι σημαντική για το 67% .

Ιστορικό

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο του 2008, ακολούθησαν ετήσιες εκθέσεις για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η τρίτη ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο (για το 2011), υπογραμμίζει τις κύριες εξελίξεις στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ιδίως για:

  • Να διασφαλιστεί ότι ευκαιρίες για νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ΕΕ.

  • Να συνεχιστεί το έργο για την πραγματική ενσωμάτωση, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό που προσφέρεται από τους μετανάστες όχι μόνο από οικονομική άποψη αλλά και από κοινωνική και πολιτιστική.

  • Να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές πιέσεις μέσω της πραγματικής εφαρμογής των υφιστάμενων μέτρων για μείωση της παράνομης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, της αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη που θίγονται περισσότερο, καθώς και της εύρυθμης διενέργειας συνοριακών ελέγχων και των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων.

  • Να δημιουργηθεί το 2012 Ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, ώστε να παρέχεται προστασία σε όσους την έχουν ανάγκη. Μόνον μέσω μιας συνεκτικής πολιτικής, η οποία αντιμετωπίζει όλες αυτές τις πτυχές, μπορεί η ΕΕ να επωφεληθεί πλήρως από τη θετική συνεισφορά της μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη που παρέχει η ΕΕ μέσω της χρηματοδοτικής βοήθειας για τη μετανάστευση και την κινητικότητα παραμένει σημαντική πτυχή της ενδοενωσιακής αλληλεγγύης και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες (βλ. MEMO/12/399).

Για περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη ετήσια έκθεση σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο 2011:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Χρηματοδοτική συνδρομή προς τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και της κινητικότητας

Έκθεση Ευρωβαρομέτρου: 'Awareness of home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Αρχική ιστοσελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

http://www.emn.europa.eu

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar