Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vinnarna av EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset tillkännages

Bryssel/Lissabon den 1 juni 2012 – Namnet på vinnarna av publikpriset och sex Grand Prix-vinnare av 2012 års Europeiska unionens kulturarvspris/ Europa Nostra-pris tillkännages i kväll på klostret Mosteiro dos Jerónimos i Lissabon, i närvaro av Androulla Vassiliou, EU-kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor, och Plácido Domingo, världsberömd tenor och ordförande för Europa Nostra. En publik på 1200 personer kommer att närvara vid ceremonin, däribland Portugals president Aníbal Cavaco Silva, samt prins Felipe och prinsessan Letizia av Asturien.

Vinnaren av publikpriset som utses efter en omröstning på nätet av de 28 vinnarna för 2012 (se IP/12/254), är Pamplonas befästningar i Spanien. Juryn kommenterade: ”den restaurerade stadsmuren är inte längre någon försvarsmur utan en mötesplats och en symbol för enighet för invånarna och staden".

De sex projekten som belönats med Grand Prix är följande (juryns kommentarer finns under respektive länk):

Inom loppet av tio år har EU:s kulturarvspris/ Europa Nostra-priset blivit det mest prestigefyllda av sitt slag i Europa. Jag vill tacka alla vinnare för deras energiska engagemang i bevarandet av vårt kulturarv, och Europa Nostra samt juryerna för deras utmärkta insats. Priset har visat sig ha stor genomslagskraft för att göra beslutsfattare och allmänheten mer medvetna om kulturarvets värde för det europeiska samhället och ekonomin, och om det ansvar vi har för att skydda kulturarvet för kommande generationer. Därför har vi för avsikt att fortsätta stödja kulturarvet via programmet Kultur och det kommande programmet Kreativa Europa, sade Androulla Vassiliou före prisutdelningen.

Våra pristagare har uppvisat framstående resultat, lidelse och engagemang. De är de bästa ambassadörerna för styrkan i vårt kreativa Europa. Europa Nostra och Europeiska kommissionen är fast beslutna att ta tillvara hela den potential som finns i Europas kultur- och naturarv. De utgör nyckeln till social sammanhållning och till hållbar ekonomisk tillväxt i Europa, tillade ordföranden för Europa Nostra, Plácido Domingo.

Alla 28 prisbelönta projekt kommer att uppmärksammas under ceremonin i Lissabon

Bakgrund

Värdar för ceremonin är Portugals president Aníbal Cavaco Silva, som kommer att hålla tal under evenemanget, och José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, som har skickat ett videomeddelande. Gästerna hälsas välkomna av Guilherme d'Oliveira Martins, ordförande för den portugisiska kulturarvsföreningen Centro Nacional de Cultura. EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset har anordnats av Europa Nostra och Europeiska kommissionen sedan 2002.

De 28 pristagarna har valts ut bland 226 inlämnade projekt från 38 länder. Det slutliga urvalet gjordes av juryer bestående av oberoende experter från hela Europa (se IP/12/254). Vinnarna får en plakett eller pokal. De sex Grand Prix-vinarna får också 10 000 euro.

Kulturarvet bidrar i väsentlig mån till tillväxt och sysselsättning, även om det bidraget ofta underskattas. Det utgör en betydande del av den kulturella och den kreativa sektorn som sysselsätter 8,5 miljoner personer i EU och bidrar med upp till 4,5 % av Europas BNP. De offentliga och privata organens utgifter för konservering av kulturarvet uppskattas till 5 miljarder euro per år. Siffror som offentliggjorts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) visar att 40 % av världens internationella turism har kulturinslag. Kulturarvet är också en väsentlig källa till hållbar utveckling och social sammanhållning.

Priset stöds av Europeiska unionens program Kultur, där man sedan 2007 investerat 30 miljoner euro i samfinansiering av kulturarvsprojekt . Andra EU-stödda program tillhandahåller också stöd på detta område. Sedan 2007 har Europeiska regionala utvecklingsfonden anslagit 3 miljarder euro till skydd och konservering av kulturarvet, 2,2 miljarder euro till utveckling av infrastruktur inom kultur och 775 miljoner euro för att stödja tjänster inom kultur; vidare har 150 miljoner euro investerats sedan 1988 inom EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Allmän information

Europa Nostra är rösten för Europas kulturarv. Den samlar och företräder 250 icke-statliga och ideella organisationer med sammanlagt minst fem miljoner medborgare i hela Europa. Den räknar också med direkt stöd från över 1500 enskilda medlemmar och mer än 150 associerade myndigheter och sammanslutningar. Dess omfattande nätverk av yrkesfolk och frivilliga är engagerat i att värna om Europas kulturarv för dagens och morgondagens generationer.

Prisutdelningen i Lissabon ingår i Europa Nostras årliga europeiska kulturarvskongress. Ett av årets teman är att rädda Europas hotade arv.

Sista datum för ansökan till nästa prisomgång är den 1 oktober 2012. Nästa prisutdelning förväntas äga rum i Aten i juni 2013.

Videointervju

Videointervju med EU-kommissionär Andorulla Vassiliou om Kreativa Europa och kulturarvet (intervju genomförd av Wolter Braamhorst, Europa Nostra)

Mer information

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Sociala medier

Androulla Vassilious webbplats

Twitter: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

BILAGA

Juryns kommentarer om de sex huvudpristagarna:

Kategori 1 — Bevarande

Averof-byggnaden – Arkitekthögskola, Aten, Grekland

”Ett utmärkt exempel på ett skickligt och sofistikerat restaurerings- och renoveringsarbete. Averof-byggnaden är ett de viktigaste exemplen på europeisk nyklassicism, direkt inspirerad av templen på Akropolis i Aten. Byggnaden har återfått sin ursprungliga arkitektur och utrustats med förstklassig modern teknik. Den kan därför fortsätta att användas som utbildningslokal, precis som det var tänkt från början.”

Masugn nr 2, Sagunto, Spanien

”Juryn belönar insatserna för att rädda det här fantastiska minnesmärket åt framtida generationer. De masugnar som finns kvar från 1900-talets järn- och ståltillverkning är en av de viktigaste utmaningarna för dem som anser att man måste bevara det fysiska arvet från denna industri för att kunna förstå Europas gemensamma historia. Kol och stål utgör ju faktiskt grunden till EU. Staden Sagunto växte fram tack vare järnet och stålet och idag är invånarna stolta över den prisbelönta masugnens nyupptäckta skönhet. Ugnen från 1920-talet är en stor kulturell tillgång för hela Europa.”

Poundstock Gildhouse, Bude, Cornwall, Storbritannien

”Bland de många storartade projekten i tävlingen blev juryn glatt överraskad över det här blygsamma men minutiöst restaurerade exemplet på folkliv. Församlingshemmen var kollektiva byggnader med både funktionella utrymmen som kök och mötesrum och en stor fest- och danslokal på övervåningen. Få av dem finns kvar. Poundstock Gildhouse har använts som både skola och fattighus, men har nu återfått sina ursprungliga funktion. Juryn uttryckte oreserverad beundran för den traditionella teknik som använts för att ge nytt liv åt de lerklinade väggarna, fönstren och takets träkonstruktion.”

Kategori 2 – Forskning

Växtornamentik på fredsaltaret Ara Pacis, Rom, Italien

”Juryn var imponerad av den tvärvetenskapliga forskningens och publikationens kvalitet. Texten är både på italienska och engelska och kan därför läsas och uppskattas i vida kretsar. Altaret Ara Pacis i Rom uppfördes för att fira Augustus återkomst från en expedition år 13 f.Kr. Altaret har en fantastisk ornamentik med flora och fauna som enligt författaren kunde beskådas i naturen. Utsmyckningen var inte bara dekorativ, utan hade också en symbolisk betydelse som utlovade återfödelse och en ny era.”

Kategori 3 — Särskilda insatser

Paraschiva Kovacs, Satu Mare, Harghita, Rumänien

”Som lärare i ett litet samhälle har Paraschiva Kovacs ägnat över 40 år av sitt liv åt att dokumentera och konservera de traditionella grindarna i hemtrakten, som en symbol för ett levande kulturarv. Tack vare sitt personliga engagemang och sin pedagogiska förmåga, kunskap, övertalningsförmåga och smittande entusiasm har hon skapat en ny inställning till lokal historia och konservering för flera generationer framåt. Hon är ett lysande exempel på de ödmjuka och hängivna människor överallt i EU som med små medel hjälper oss att förstå hur viktigt det är att bevara kulturarvet för framtiden.

Kategori 4 — Utbildning och information

Kulturarvsutbildning – Norsk Kulturarv, Vågå, Norge

”Juryn uppskattar de engagerade lärarnas förmåga att undervisa eleverna om kulturminnen, som annars skulle ha förfallit och glömts bort. Genom att rengöra och rensa upp småskaliga kulturminnen i skogar, åkrar och andra jordbruksområden får nästa generation aktivt ta del av kulturarvsskatter som vid ett första påseende inte verkar särskilt anmärkningsvärda, men som har stor betydelse för kulturlandskapet. Skolornas samarbete med lokala myndigheter är ett utmärkt exempel på en bra och billig arbetsmetod som kan rekommenderas till andra skolor över hela EU.”

Kontaktpersoner: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

För Europa Nostra:

Elena Bianchi: +31 70 302 40 58 eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31 70 302 4059 gs@europanostra.org


Side Bar