Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Vyhlásenie víťazov hlavnej ceny EÚ za kultúrne dedičstvo/ocenenia Europa Nostra

Brusel/Lisabon, 1. júna 2012 – Mená víťazov ceny verejnosti a šiestich laureátov hlavnej ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo/ocenenia Europa Nostra za rok 2012 budú vyhlásené v Kláštore sv. Hieronýma v Lisabone za prítomnosti Androully Vassiiliouovej, európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, a Plácida Dominga, svetoznámeho tenoru a predsedu organizácie Europa Nostra. Tejto slávnostnej ceremónie sa zúčastní 1 200 osôb vrátane prezidenta Portugalska Aníbala Cavacoa Silvy, princa Felipeho a princezny Letizie z Astúrie.

Víťazom ceny verejnosti, ktorým bol zvolený na základe internetového hlasovania z celkového počtu 28 laureátov pre rok 2012 (pozri IP/12/254) je opevnenie v Pamplone v Španielsku. Porota k tomu poznamenala: „Toto zrekonštruované opevnenie už viac neslúži ako obranná hradba, ale ako miesto stretávania a pre občanov a mesto predstavuje symbol jednoty.“

Šesť víťazných projektov hlavnej ceny (pripomienky poroty sú uvedené nižšie):

Vo svojom prejave pred začiatkom slávnostnej ceremónie komisárka Vassiliouová povedala: „Počas desiatich rokov sa cena EÚ za kultúrne dedičstvo/ocenenie Europa Nostra stala najprestížnejšou cenou svojho druhu v Európe. Rada by som poďakovala všetkým víťazom za ich pevné odhodlanie chrániť naše kultúrne dedičstvo a združeniu Europa Nostra a porotám za ich vynikajúcu prácu. Táto cena sa ukázala ako veľmi účinný prostriedok na zvyšovanie informovanosti tvorcov politík a verejnosti, pokiaľ ide o hodnotu kultúrneho dedičstva pre európsku spoločnosť a hospodárstvo a o našu zodpovednosť za jeho ochranu pre budúce generácie. Preto je naším úmyslom kultúrne dedičstvo aj naďalej podporovať prostredníctvom programu Kultúra a budúceho programu Tvorivá Európa.“

Predseda združenia Europa Nostra, Plácido Domingo, dodal: „Naši víťazi predstavujú výnimočnosť, nadšenie a oddanosť. Sú výborným príkladom toho, akú silu má naša „Tvorivá Európa“. Združenie Europa Nostra a Európska komisia sa zaviazali k uvoľneniu plného potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva Európy. Toto dedičstvo je kľúčom k sociálnej súdržnosti, ako aj k udržateľnému hospodárskemu rastu v Európe.“

Všetkých 28 víťazných projektov bude počas slávnostnej ceremónie v Lisabone ocenených.

Kontext

Slávnostná ceremónia sa bude konať pod záštitou portugalského prezidenta Aníbala Cavacoa Silvy, ktorý počas ceremónie vystúpi s prejavom a Josého Manuela Barrosa, predsedu Európskej komisie, ktorý zaslal videozáznam svojho prejavu. Hostí privíta Guilherme d'Oliveira Martins, predseda Centro Nacional de Cultura. Udelenie ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo/ocenenia Europa Nostra organizuje združenie Europa Nostra a Európska Komisia od roku 2002.

Týchto 28 víťazov bolo vybraných z takmer 226 predložených projektov z 38 krajín. Finálny výber vykonala porota zložená z nezávislých odborníkov z celej Európy (pozri IP/12/254). Víťazi získajú víťaznú plaketu alebo pohár. Šiesti víťazi hlavnej ceny dostanú aj peňažný dar v hodnote 10 000 EUR.

Kultúrne dedičstvo predstavuje výrazný – a často podceňovaný – prínos pre rast a vytváranie pracovných miest. Tento sektor predstavuje dôležitú súčasť kultúrnych a kreatívnych odvetví, ktoré poskytujú prácu 8,5 miliónu ľudí v EÚ a tvoria až 4,5 % HDP Európy. Odhaduje sa, že verejné a súkromné subjekty vynaložia na zachovanie kultúrneho dedičstva ročne okolo 5 miliárd EUR. Údaje uverejnené Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ukazujú, že 40 % svetového medzinárodného cestovného ruchu má kultúrny rozmer. Kultúrne dedičstvo je aj kľúčovým zdrojom pre udržateľný rozvoj a sociálnu súdržnosť.

Ceny sú podporované programom Európskej únie Kultúra, v rámci ktorého sa od roku 2007 investovalo 30 miliónov EUR do spolufinancovania projektov v oblasti kultúrneho dedičstva. Ostatné programy financované z prostriedkov EÚ, z ktorých bola získaná podpora: od roku 2007 boli z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pridelené 3 miliardy EUR na ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, 2,2 miliardy EUR na rozvoj infraštruktúry v oblasti kultúry a 775 miliónov EUR na podporu služieb v oblasti kultúry; a od roku 1998 bolo investovaných ďalších 150 miliónov EUR prostredníctvom rámcových programov EÚ pre výskum a technologický vývoj.

Poznámka pre tlač

Europa Nostra reprezentuje kultúrne dedičstvo v Európe. Združuje 250 mimovládnych a neziskových organizácií, ktoré spoločne zastupujú minimálne 5 miliónov občanov z celej Európy. Podporuje ju tiež viac ako 1 500 jednotlivých členov a viac ako 150 pridružených verejných orgánov a podnikov. Táto široká sieť odborníkov a dobrovoľníkov je odhodlaná zachovať kultúrne dedičstvo Európy pre súčasné a budúce generácie.

Slávnostné odovzdávanie cien v Lisabone je súčasťou každoročného kongresu Europa Nostra o európskom kultúrnom dedičstve. Jednou z tém tohtoročného kongresu bude „záchrana ohrozeného kultúrneho dedičstva Európy“.

Uzávierka na podávanie prihlášok na ďalšie udeľovanie cien je 1. október 2012. Predpokladá sa, že ďalšie slávnostné udeľovanie cien bude v Aténach v júni 2013.

Videozáznam rozhovoru

Videozáznam rozhovoru s komisárkou Vassiliouovou o Tvorivej Európe a kultúrnom dedičstve (rozhovor s Wolterom Braamhorstom, Europa Nostra)

Viac informácií

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Sociálne médiá

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htmWebstránky Androully Vassiliouovej

Twitter: http://twitter.com/vassilioueu@VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

PRÍLOHA

Vyjadrenia poroty k šiestim projektom oceneným hlavnou cenou:

Kategória 1 – Pamiatková ochrana

Budova Averof – Škola architektúry, Národná technická univerzita, Atény, GRÉCKO

„Vynikajúci príklad jemných a sofistikovaných rekonštrukčných a renovačných zásahov na budove, ktorá predstavuje jedno z najvýznamnejších architektonických diel európskeho neoklasicizmu priamo ovplyvneného architektúrou pamiatok aténskej Akropoly. Po úplnej rekonštrukcii do jej pôvodnej architektonickej kvality môže budova Averof, ktorá disponuje najvhodnejšou súčasnou technologickou infraštruktúrou, aj naďalej slúžiť svojmu pôvodnému účelu ako vzdelávacia inštitúcia.“

Vysoká pec č. 2, Sagunto, ŠPANIELSKO

„Porota vzdáva poctu vytrvalému úsiliu vynaloženému na záchranu tejto výnimočnej pamiatky, ktoré umožňuje pochopenie jej fungovania pre budúce generácie. Doposiaľ existujúce vysoké pece používané v železiarskom a oceliarskom priemysle dvadsiateho storočia predstavujú jednu z najväčších výziev pre tých, ktorí veria, že inteligentná ochrana materiálneho dedičstva tohto priemyslu je životne dôležitá pre pochopenie spoločnej európskej histórie. Napokon veď uhlie a oceľ stáli pri zrode Európskej únie. Nový status a novo objavená krása tejto vysokej pece z roku 1920 vracia hrdosť obyvateľom mesta, ktoré vyrástlo zo železa a ocele, a predstavuje jedinečnú a významnú kultúrnu hodnotu pre všetkých Európanov.“

Poundstock Gildhouse, Bude, Cornwall, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

„Porota, ktorá vyberala z viacerých sofistikovaných a grandióznych projektov, s nadšením objavila tento skromný ale starostlivo zrenovovaný príklad ľudovej architektúry. Kostolné domy boli skutočnými komunitnými budovami, ktoré kombinovali funkčné priestory ako kuchyne a zasadacie miestnosti s otvorenou sálou nad nimi určenou pre dedinské slávnosti a tance. Zachovalo sa ich len niekoľko. Poundstock Gildhouse sa po tom, čo slúžil ako škola a chudobinec, navrátil k svojmu pôvodnému účelu. Porota vyjadrila bezvýhradný obdiv tradičným technikám, ktoré dali nový život múrom z nepálených tehál, oknám a streche z ohýbaných kmeňov.“

Kategória 2 – Výskum

Štúdia botanických ornamentov na oltári Ara Pacis, Rím, TALIANSKO

„Porota vyjadruje uznanie skvelému interdisciplinárnemu výskumu a vynikajúcej kvalite publikácie. Vďaka dvojjazyčnému spracovaniu (v taliančine a angličtine) môže dielo čítať a oceniť širšia verejnosť. Oltár Ara Pacis v Ríme bol postavený na oslavu návratu cisára Augusta z jeho expedície v roku 13 p. n. l. Reliéfy zahŕňajú nádherne prepracované zobrazenie prvkov flóry a fauny, ktoré boli podľa vyjadrenia autora dôkladne odpozorované na vidieku a nemajú slúžiť len ako dekorácia, ale majú symbolický význam prísľubu znovuzrodenia a novej éry.“

Kategória 3 – Cena za mimoriadny prínos

Pani Paraschiva Kovacs, Satu Mare, župa Harghita, RUMUNSKO

„Pani Paraschiva Kovacs, učiteľka v malej obci, zasvätila viac ako 40 rokov svojho života inventarizácii a zachovávaniu starých artefaktov, ktoré symbolizujú živé dedičstvo celej obce. Vďaka jej osobnému zanieteniu, pedagogickému nadaniu, odborným zručnostiam, presvedčujúcim schopnostiam a nákazlivému nadšeniu vštepila viacerým generáciám odlišný prístup a správanie vo vzťahu k miestnym dejinám a zachovávaniu miestneho dedičstva. Je výnimočným príkladom skromných a zanietených ľudí v celej Európe, ktorí dokážu aj bez väčších prostriedkov úspešne zvyšovať povedomie o význame zachovania dedičstva minulosti pre prospech budúcnosti.“

Kategória 4 – Vzdelávanie, odborná príprava a propagácia

Vzdelávacie aktivity zamerané na úpravu lokalít miestneho dedičstva („Improve a Heritage Site“) – nórska nadácia Heritage Foundation, Vågå, NÓRSKO

„Porota oceňuje pedagogickú prácu angažovaných učiteľov s mladšími deťmi pri oprave kultúrnych pamiatok, ktoré by inak boli zanedbané alebo by zanikli. Čistením a úpravou menších významných miest v lesoch, na poliach a v iných vidieckych oblastiach sa budúca generácia aktívne zapája do starostlivosti o poklady miestneho dedičstva a učí sa o význame týchto pozoruhodností kultúrnej krajiny, hoci na prvý pohľad sa nemusia zdať ničím výnimočné. Spolupráca škôl s miestnymi orgánmi je príkladom nízkonákladového osvedčeného postupu, ktorý možno odporučiť vzdelávacím inštitúciám v celej Európe.“

Kontaktné osoby: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Za Europa Nostra:

Elena Bianchi: +31.70.302.40.58 eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31.70.302.40.59 gs@europanostra.org


Side Bar