Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vinnarna av EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset tillkännages

Bryssel/Lissabon den 1 juni 2012 – Namnet på vinnarna av publikpriset och sex Grand Prix-vinnare av 2012 års Europeiska unionens kulturarvspris/ Europa Nostra-pris tillkännages i kväll på klostret Mosteiro dos Jerónimos i Lissabon, i närvaro av Androulla Vassiliou, EU-kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor, och Plácido Domingo, världsberömd tenor och ordförande för Europa Nostra. En publik på 1200 personer kommer att närvara vid ceremonin, däribland Portugals president Aníbal Cavaco Silva, samt prins Felipe och prinsessan Letizia av Asturien.

Vinnaren av publikpriset som utses efter en omröstning på nätet av de 28 vinnarna för 2012 (se IP/12/254), är Pamplonas befästningar i Spanien. Juryn kommenterade: ”den restaurerade stadsmuren är inte längre någon försvarsmur utan en mötesplats och en symbol för enighet för invånarna och staden".

De sex projekten som belönats med Grand Prix är följande (juryns kommentarer finns under respektive länk):

Inom loppet av tio år har EU:s kulturarvspris/ Europa Nostra-priset blivit det mest prestigefyllda av sitt slag i Europa. Jag vill tacka alla vinnare för deras energiska engagemang i bevarandet av vårt kulturarv, och Europa Nostra samt juryerna för deras utmärkta insats. Priset har visat sig ha stor genomslagskraft för att göra beslutsfattare och allmänheten mer medvetna om kulturarvets värde för det europeiska samhället och ekonomin, och om det ansvar vi har för att skydda kulturarvet för kommande generationer. Därför har vi för avsikt att fortsätta stödja kulturarvet via programmet Kultur och det kommande programmet Kreativa Europa, sade Androulla Vassiliou före prisutdelningen.

Våra pristagare har uppvisat framstående resultat, lidelse och engagemang. De är de bästa ambassadörerna för styrkan i vårt kreativa Europa. Europa Nostra och Europeiska kommissionen är fast beslutna att ta tillvara hela den potential som finns i Europas kultur- och naturarv. De utgör nyckeln till social sammanhållning och till hållbar ekonomisk tillväxt i Europa, tillade ordföranden för Europa Nostra, Plácido Domingo.

Alla 28 prisbelönta projekt kommer att uppmärksammas under ceremonin i Lissabon

Bakgrund

Värdar för ceremonin är Portugals president Aníbal Cavaco Silva, som kommer att hålla tal under evenemanget, och José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, som har skickat ett videomeddelande. Gästerna hälsas välkomna av Guilherme d'Oliveira Martins, ordförande för den portugisiska kulturarvsföreningen Centro Nacional de Cultura. EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset har anordnats av Europa Nostra och Europeiska kommissionen sedan 2002.

De 28 pristagarna har valts ut bland 226 inlämnade projekt från 38 länder. Det slutliga urvalet gjordes av juryer bestående av oberoende experter från hela Europa (se IP/12/254). Vinnarna får en plakett eller pokal. De sex Grand Prix-vinarna får också 10 000 euro.

Kulturarvet bidrar i väsentlig mån till tillväxt och sysselsättning, även om det bidraget ofta underskattas. Det utgör en betydande del av den kulturella och den kreativa sektorn som sysselsätter 8,5 miljoner personer i EU och bidrar med upp till 4,5 % av Europas BNP. De offentliga och privata organens utgifter för konservering av kulturarvet uppskattas till 5 miljarder euro per år. Siffror som offentliggjorts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) visar att 40 % av världens internationella turism har kulturinslag. Kulturarvet är också en väsentlig källa till hållbar utveckling och social sammanhållning.

Priset stöds av Europeiska unionens program Kultur, där man sedan 2007 investerat 30 miljoner euro i samfinansiering av kulturarvsprojekt . Andra EU-stödda program tillhandahåller också stöd på detta område. Sedan 2007 har Europeiska regionala utvecklingsfonden anslagit 3 miljarder euro till skydd och konservering av kulturarvet, 2,2 miljarder euro till utveckling av infrastruktur inom kultur och 775 miljoner euro för att stödja tjänster inom kultur; vidare har 150 miljoner euro investerats sedan 1988 inom EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Allmän information

Europa Nostra är rösten för Europas kulturarv. Den samlar och företräder 250 icke-statliga och ideella organisationer med sammanlagt minst fem miljoner medborgare i hela Europa. Den räknar också med direkt stöd från över 1500 enskilda medlemmar och mer än 150 associerade myndigheter och sammanslutningar. Dess omfattande nätverk av yrkesfolk och frivilliga är engagerat i att värna om Europas kulturarv för dagens och morgondagens generationer.

Prisutdelningen i Lissabon ingår i Europa Nostras årliga europeiska kulturarvskongress. Ett av årets teman är att rädda Europas hotade arv.

Sista datum för ansökan till nästa prisomgång är den 1 oktober 2012. Nästa prisutdelning förväntas äga rum i Aten i juni 2013.

Videointervju

Videointervju med EU-kommissionär Andorulla Vassiliou om Kreativa Europa och kulturarvet (intervju genomförd av Wolter Braamhorst, Europa Nostra)

Mer information

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Sociala medier

Androulla Vassilious webbplats

Twitter: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

ZAŁĄCNIK

Komentarz jury do sześciu projektów nagrodzonych „Grand Prix”:

Kategoria 1 — Konserwacja zabytków

Kamienica „Averof” – Szkoła Architektury, Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ateny, GRECJA

„To doskonały przykład wysokiej klasy prac restauratorskich i renowacyjnych w budynku, który jest jednym z najważniejszych dzieł europejskiego neoklasycyzmu, bezpośrednio wzorowanym na zabytkach ateńskiego Akropolu. Przywrócona do swej pierwotnej architektonicznej świetności i wyposażona w odpowiedni, nowoczesny sprzęt kamienica „Averof” będzie z pewnością nadal służyła jako instytucja edukacyjna, do czego była od początku przeznaczona.”

Wielki piec numer 2, Sagunto, HISZPANIA

„Jury wyraża uznanie dla niestrudzonych wysiłków na rzecz ocalenia tego wyjątkowego zabytku i stworzenia szansy poznania go dla przyszłych pokoleń. Zachowanie wielkich pieców dwudziestowiecznych hut żelaza i stali to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla osób, które wierzą, że ochrona materialnej spuścizny przemysłu ciężkiego jest niezbędna dla zrozumienia wspólnej historii Europy. W końcu węgiel i stal leżą u źródła powstania Unii Europejskiej. Nowy status i nowo odkryte piękno tego wielkiego pieca z lat 20-tych ubiegłego wieku przywracają dumę mieszkańcom miasta, które wyrosło z żelaza i stali, a zarazem stanowią wyjątkową, robiącą ogromne wrażenie atrakcję kulturalną dla społeczeństwa całej Europy.”

Dom cechowy w Poundstock, „Poundstock Gildhouse”, Bude, Kornwalia, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Wśród wielu wyrafinowanych i wspaniałych projektów, do których obejrzenia zostali zaproszeni, członkowie jury z radością odkryli ten skromny lecz z niezwykłą starannością odnowiony przykład architektury regionalnej. Domy kościelne były wspólnym miejscem całej społeczności, łączyły w sobie pomieszczenia funkcjonalne, takie jak kuchnie i sale spotkań, oraz otwartą halę na piętrze przeznaczoną na wiejskie zabawy i tańce. Niewiele z nich przetrwało. Dom cechowy w Poundstock służył jako szkoła i przytułek dla ubogich, aż wreszcie odzyskał swoje pierwotne przeznaczenie. Jury wyraziło bezwzględny podziw dla tradycyjnych technik, dzięki którym ściany z gliny zmieszanej ze słomą, okna i drewniane sklepienie odzyskały dawną świetność.”

Kategoria 2 – Badania naukowe

Studium – kodeks botaniczny z czasów Augusta na podstawie „Ara Pacis”, Rzym, WŁOCHY

„Na członkach jury ogromne wrażenie zrobiła wybitna, łącząca wiele dyscyplin praca naukowa oraz wyjątkowa jakość publikacji. Tekst w dwóch językach, włoskim i angielskim, sprawia, że opracowanie może być czytane i podziwiane przez szeroki krąg czytelników. Ara Pacis (ołtarz pokoju) w Rzymie został wzniesiony na cześć powrotu cesarza Augusta z wyprawy wojennej w XIII wieku p.n.e. Wśród płaskorzeźb zdobiących budowlę znajdują się wspaniałe, bogato zdobione wizerunki roślin i zwierząt, które zdaniem autora opierają się na dokładnych obserwacjach okolicznej przyrody i nie są wyłącznie dekoracją, lecz mają znaczenie symboliczne, zwiastujące odrodzenie i nadejście nowej epoki.”

Kategoria 3 – Działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego

Paraschiva Kovacs, Satu Mare, okręg Harghita, RUMUNIA

Pani Paraschiva Kovacs poświęciła 40 lat swojego życia na gromadzenie i zachowanie pamiątek przeszłości, symboli żywego dziedzictwa niewielkiej społeczności, w której pracuje jako nauczycielka. Dzięki osobistemu zaangażowaniu, talentowi pedagogicznemu, umiejętnościom zawodowym, darowi przekonywania i entuzjazmowi, który udziela się innym, pani Kovacs nauczyła już wiele pokoleń innego stosunku i podejścia do lokalnej historii i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jest ona jedną z tych skromnych, pełnych poświęcenia ludzi w całej Europie, którym mimo ograniczonych środków udaje się przekonać innych, jak ważne jest zachowanie przeszłości dla dobra przyszłości.”

Kategoria 4 — Edukacja, szkolenia i upowszechnianie wiedzy

Program edukacyjny poświęcony odnowie dziedzictwa kulturowego, Norweska Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Vågå, NORWEGIA

„Jury docenia pedagogiczne podejście nauczycieli w pracy z dziećmi w wieku szkolnym nad obiektami dziedzictwa kulturowego, które bez ich zaangażowania zostałyby zaniedbane i uległyby zniszczeniu. Sprzątając i oczyszczając niewielkie obiekty w lasach, na polach i innych obszarach wiejskich, młode pokolenie poznaje i aktywnie uczestniczy w zachowaniu skarbów dziedzictwa, które w pierwszej chwili mogą nie rzucać się w oczy, ale są wyjątkowe dla danego krajobrazu kulturowego. Współpraca szkół z lokalnymi władzami samorządowymi jest przykładem dobrej praktyki, która niewiele kosztuje i którą można polecić placówkom nauczania w całej Europie.”

Kontaktpersoner: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

r Europa Nostra:

Elena Bianchi: +31 70 302 40 58 eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31 70 302 4059 gs@europanostra.org


Side Bar