Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europakommisjonen - Pressemelding

Grand Prix-vinnerne av Den europeiske kulturarvsprisen/Europa Nostra-prisen kunngjort

Brussel/Lisboa,1. juni 2012 – Navnene på vinnerne av publikumsprisen og seks 'Grand Prix’-prisvinnere av Den europeiske kulturarvsprisen / Europa Nostra-prisen for 2012 vil bli annonsert i kveld ved Jerónimos-klosteret i Lisboa, i nærvær av Androulla Vassiliou, EUs kommissær for utdanning, kultur, flerspråklighet og ungdom og Plácido Domingo, den verdenskjente tenoren og president i Europa Nostra. Seremonien finner sted foran et publikum på 1200 mennesker, blant dem Aníbal Cavaco Silva, Portugals president, og prins Felipe og prinsesse Letizia av Asturias.

Vinneren av publikumsprisen, valgt ved hjelp av avstemning på internett blant de 28 prisvinnerne for 2012 (se IP/12/254), er festningsverkene i Pamplona i Spania. Juryen kommenterte: «De gjenreiste festningsverkene er ikke lenger en forsvarsmur, men en møteplass og et symbol på enhet for innbyggerne og for byen.»

De seks prosjektene som vinner Grand Prix-prisen (se juryens kommentarer under) er:

I en tale før seremonien, kommenterte kommisjonær Vassiliou: «På 10 år har Den europeiske kulturarvprisen / Europa Nostra-prisen blitt den mest prestisjefylte prisen av sitt slag i Europa. Jeg vil gjerne takke alle vinnerne for deres energiske engasjement for å beskytte vår kulturarv og Europa Nostra og juryene for deres fremragende arbeid. Prisen har vist seg å være svært virkningsfull med tanke på å skape større forståelse hos beslutningstakere og offentligheten for den verdi kulturarven har for europeisk samfunn og økonomi og det ansvar vi har for å bevare den for fremtidige generasjoner. Derfor har vi til hensikt å fortsette å støtte kulturarven gjennom kulturprogrammet og det fremtidige Et kreativt Europa-programmet.»

Europa Nostras president, Plácido Domingo, la til: «Våre prisvinnere står for dyktighet, lidenskap og engasjement. De er utmerkede ambassadører for «Et kreativt Europa». Europa Nostra og Europakommisjonen går inn for å frigjøre det fulle potensialet som ligger i Europas kultur- og naturarv. Her ligger nøkkelen til både sosial utjevning og bærekraftig økonomisk vekst i Europa.»

Alle de 28 vinnerprosjektene vil bli hedret under seremonien i Lisboa.

Bakgrunn

Seremonien finner sted under beskyttelse av Portugals president Aníbal Cavaco Silva, som vil holde en tale under seremonien, og av Europakommisjonens president José Manuel Barroso, som har sendt en videohilsen. Guilherme d'Oliveira Martins, presidenten til Centro Nacional de Cultura, hilser gjestene velkommen. Den europeiske kulturarvsprisen / Europa Nostra-prisen tildeles av Europa Nostra og Europakommisjonen siden 2002.

De 28 vinnerne ble valgt blant 226 innsendte prosjekter fra 38 land. Det endelige valget ble foretatt av juryer sammensatt av uavhengige eksperter fra hele Europa (se IP/12/254). Vinnerne mottar en plakett eller et trofé. De seks Grand Prix-vinnerne vil også motta 10 000 €.

Kulturarven gir et viktig - og ofte undervurdert - bidrag til vekst og skaping av arbeidsplasser. Den står for en vesentlig del av de kulturelle og kreative næringene, som gir arbeid til 8,5 millioner mennesker i EU, og for inntil 4,5 % av Europas BNP. Offentlige og private organer bruker rundt € 5 milliarder i året til bevaring av kulturarven Tall offentliggjort av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) viser at 40 % av verdens internasjonale turisme har en kulturell dimensjon. Kulturarven gir også et viktig bidrag til bærekraftig utvikling og sosial utjevning.

Prisene støttes også av EUs kulturprogram, som har investert 30 millioner euro i medfinansierte kulturarvprosjekter siden 2007. Andre EU-finansierte programmer gir også støtte på dette området: siden 2007 har det europeiske regionalutviklingsfondet tildelt 3 milliarder euro til beskyttelse og bevaring av kulturarven, 2,2 milliarder euro til utvikling av kulturell infrastruktur og 775 millioner euro til støtte for kulturelle tjenester. Ytterligere 150 millioner euro er investert gjennom EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling siden 1998.

Merknad til redaktører

Europa Nostra er kulturarvens stemme i Europa. Den samler og representerer 250 ikke-statlige organisasjoner og ideelle organisasjoner med et samlet medlemskap på minst 5 millioner innbyggere fra hele Europa. Den mottar også direkte støtte fra over 1500 individuelle medlemmer og mer enn 150 tilsluttede offentlige myndigheter og bedrifter. Den rår over et bredt nettverk av fagfolk og frivillige som har satt seg som mål å sikre Europas kulturarv for dagens og fremtidige generasjoner.

Prisutdelingen i Lisboa utgjør en del av Europa Nostras årlige kongress for den europeiske kulturarven. Et av temaene for årets kongress vil være å «redde Europas truede kulturarv».

Fristen for å melde seg på neste prisutdeling er 1. oktober 2012. Den neste prisutdelingen ventes å finne sted i Aten i juni 2013.

Videointervju

Videointervju med kommisjonær Vassiliou om Det kreative Europa og kulturarven (intervjuet av Wolter Braamhorst, Europa Nostra)

For å finne ut mer

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Sosiale media

Androulla Vassilious nettsted

Twitter: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

VEDLEGG

Juryens kommentarer om de seks Grand Prix-prosjektene:

Kategori 1 - Bevaring

Averof-bygningen - arkitektskolen, Nasjonalt teknisk universitet, Aten, HELLAS

«Et utmerket eksempel på en fin og sofistikert restaurering og renoveringstiltak, på en bygning som utgjør et av de viktigste eksemplene på europeiske nyklassisme, der utformingen er direkte påvirket av monumentene på det athenske Akropolis. Averof-bygningen er fullstendig restaurert til opprinnelig arkitektonisk kvalitet og er utstyrt med best mulig moderne teknologisk infrastruktur, og er sikret fortsatt bruk som utdannelsesinstitusjon, som er det formålet den opprinnelig var ment for.»

Nummer 2 masovn, Sagunto, SPANIA

«Juryen hedrer den vedvarende innsatsen for å redde dette eksepsjonelle monumentet for å sikre dets forståelse av kommende generasjoner. De gjenværende masovnene fra jern- og stålindustrien i det tjuende århundret representerer en av de vanskeligste utfordringene for de som har tiltro til at intelligent bevaring av den fysiske industriarven er viktig for en forståelse av Europas felles historie. K ull og stål, når alt kommer til alt, ga opphav til den Europeiske unionen. Den nye statusen og nylig åpenbarte skjønnheten til denne masovnen fra 1920-tallet, gjenoppretter stoltheten til innbyggerne i en by som vokste frem fra jern og stål og skaper en unik og kraftig kulturverdi som er av interesse for det europeiske folk som et hele.»

Poundstock Gildhouse, Bude, Cornwall, STORBRITANNIA

«Blant de mange sofistikerte og palasslignende prosjektene de ble invitert til å vurdere, ble juryen glade for å oppdage dette beskjedne, men grundig restaurerte eksempelet på det folkelige. Kirkehus var ekte samfunnshus og kombinerte funksjonelle rom som kjøkken og møterom med en åpen sal over for bygdefester og dansing. Få har overlevd. Poundstock Gildhouse har, etter perioder som skole og fattighus, vendt tilbake til sitt opprinnelige formål. Juryen uttrykte uforbeholden beundring av de tradisjonelle teknikkene som ble benyttet for å gi de leirklinte veggene, vinduene og taket av krumtre et nytt liv.»

Kategori 2 - Forskning

Augustus botaniske kode, Ara Pacis, Roma, ITALIA

«Juryen ble imponert av den fine tverrfaglige forskningen som ble utvist og den usedvanlige kvaliteten på publikasjonen. Den doble teksten (italiensk og engelsk) gjør at arbeidet kan leses og verdsettes av mange. Ara Pacis i Roma ble reist for å feire Augustus hjemkomst fra en ekspedisjon i år 13 f. Kr. Utskjæringene inkluderer en fantastisk utsmykning med flora og fauna, og som forfatteren argumenterer med, som ble nøyaktig observert i landskapet og som ikke bare er for dekorasjon men som også har en symbolsk betydning som gir lovnad om gjenfødelse og en ny tidsperiode.»

Kategori 3 - Engasjert tjeneste

Paraschiva Kovacs, Satu Mare, Harghita fylke, ROMANIA

«Som lærer i et lite samfunn, har Paraschiva Kovacs brukt over 40 år av sitt liv til å katalogisere og bevare gjenstander fra fortiden som symboler på lokalsamfunnets levende kulturarv. Takket være sin personlige satsing, pedagogiske talent, faglige evner, overbevisende kraft og smittende entusiasme, har hun skapt en annen holdning og oppførsel i forhold til lokalhistorie og bevaring av kulturarven for flere generasjoner. Hun er et ekstraordinært eksempel på beskjedne, engasjerte mennesker i hele Europa, som uten mange ressurser lykkes i å øke bevisstheten om viktigheten av å bevare fortiden til fordel for fremtiden.»

Kategori 4 - Utdannelse, opplæring og øking av bevissthet

Forbedre et kulturminne - Norsk kulturarv, Vågå, NORGE

«Juryen setter pris på den pedagogiske tilnærmingen engasjerte lærere og unge skolebarn har utvist ved kulturminner som ellers ville blitt nedbrutt og forsømt. Ved å rengjøre og rydde små minnesmerker i skoger, enger og andre landlige områder, blir den neste generasjonen aktivt involvert i og gjort klar over kulturskatter som kanskje ikke i utgangspunktet ser enestående ut, men som er bemerkelsesverdige i kulturlandskapet. Samarbeidet mellom skoler og lokale myndigheter er et eksempel på beste praksis med små utgifter, noe som kan anbefales til utdanningsinstitusjoner i hele Europa.»

Kontaktpersoner: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Hos Europa Nostra:

Elena Bianchi: +31.70.302.40.58 eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31.70.302.40.59 gs@europanostra.org

IP/12/


Side Bar