Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Bekendmaking hoofdprijswinnaars van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen

Brussel/Lissabon, 1 juni 2012 – Vanavond worden in het Hiëronymietenklooster in Lissabon in aanwezigheid van Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, en Plácido Domingo, wereldberoemde tenor en voorzitter van Europa Nostra de namen bekendgemaakt van de zes hoofdprijswinnaars van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen 2012 en van de winnaar van de publieksprijs. De ceremonie zal worden bijgewoond door 1 200 mensen, waaronder Aníbal Cavaco Silva, president van Portugal, en prins Felipe en prinses Letizia van Asturias.

De winnaar van de publieksprijs, via een online-enquête gekozen uit de 28 prijswinnaars voor 2012 (zie IP/12/254), zijn de vestingmuren van Pamplona in Spanje. Volgens de jury zijn de gerestaureerde, eens defensieve vestingmuren nu een ontmoetingsplaats geworden en een teken van eenheid voor de burgers en voor de stad.

De zes projecten die met een hoofdprijs werden bekroond (voor de toelichting van de jury zie beneden) zijn:

In de aanloop naar de ceremonie zei commissaris Vassiliou: "In de afgelopen tien jaar is de toekenning van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze in haar soort in Europa. Ik wil graag alle winnaars bedanken voor de daadkrachtige toewijding waarmee zij ons cultureel erfgoed beschermen, en Europa Nostra en de jury's voor hun uitstekend werk. Besluitvormers en het publiek worden door de prijs heel doeltreffend gewezen op de waarde van cultureel erfgoed voor de Europese samenleving en de economie, en op onze verantwoordelijkheid voor het beschermen ervan voor toekomstige generaties. Daarom zijn wij van plan om het cultureel erfgoed te blijven steunen via het programma Cultuur en het toekomstige programma Creatief Europa."

Plácido Domingo, voorzitter van Europa Nostra, voegde hieraan toe: "Onze prijswinnaars staan voor excellentie, passie en toewijding. Zij zijn de perfecte ambassadeurs van de kracht van ons "Creatief Europa". Europa Nostra en de Europese Commissie zijn vastberaden het volledige potentieel van het Europees cultureel en natuurlijk erfgoed te ontsluiten. Zij zijn de sleutel tot sociale cohesie en duurzame economische groei in Europa."

Alle 28 winnende projecten zullen tijdens de ceremonie in Lissabon in de schijnwerpers worden gezet.

Achtergrond

De plechtigheid vindt plaats onder de bescherming van Aníbal Cavaco Silva, president van Portugal, die tijdens de plechtigheid een toespraak zal houden, en José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, die een videoboodschap heeft gestuurd. Guilherme d'Oliveira Martins, voorzitter van het Centro Nacional de Cultura, zal de gasten onthalen. De toekenning van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen wordt sinds 2002 georganiseerd door de Europese Commissie en Europa Nostra.

De 28 winnaars werden gekozen uit 226 projecten uit 38 landen. De eindkeuze is gemaakt door een jury van onafhankelijke deskundigen uit heel Europa (zie IP/12/254). De winnaars ontvangen een gedenkplaat of een trofee. De zes hoofdprijswinnaars ontvangen bovendien ieder 10 000 euro.

Cultureel erfgoed levert een aanzienlijke — en vaak onderschatte — bijdrage tot groei en de schepping van arbeidsplaatsen. Het vertegenwoordigt een belangrijk deel van de culturele en creatieve bedrijfstakken, die werkgelegenheid bieden aan 8,5 miljoen mensen in de EU en goed zijn voor 4,5 % van het Europese bbp. Uitgaven voor het behoud van cultureel erfgoed door publieke en particuliere instellingen bedragen tot ongeveer vijf miljard euro per jaar. Volgens door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gepubliceerde cijfers heeft 40 % van het wereldwijde internationale toerisme een culturele dimensie. Cultureel erfgoed is ook een essentiële hulpbron voor duurzame ontwikkeling en sociale samenhang.

De prijzen worden ondersteund door het programma Cultuur van de Europese Unie, dat sinds 2007 al 30 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de cofinanciering van erfgoedprojecten. Andere door de EU gefinancierde programma’s voorzien ook in steun op dit gebied: sinds 2007 heeft het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 3 miljard euro uitgetrokken voor de bescherming en het behoud van cultureel erfgoed, 2,2 miljard euro voor de ontwikkeling van culturele infrastructuur en 775 miljoen euro voor de ondersteuning van culturele diensten. Verder is sinds 1998 nog eens 150 miljoen euro geïnvesteerd via de EU-kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Noot voor redacteuren:

Europa Nostra — de pleitbezorger van het cultureel erfgoed in Europa — combineert en vertegenwoordigt 250 niet-gouvernementele organisaties zonder winstoogmerk, en heeft een totaal ledental van ten minste vijf miljoen burgers uit heel Europa. De organisatie kan ook rekenen op de directe steun van meer dan 1 500 individuele leden en meer dan 150 aangesloten overheden en bedrijven. Haar uitgebreide netwerk van vakmensen en vrijwilligers zet zich in voor de bescherming van het cultureel erfgoed van Europa voor de huidige en toekomstige generaties.

De uitreiking in Lissabon maakt deel uit van het jaarlijkse Europees Erfgoedcongres van Europa Nostra. Een van de thema's van het dit jaar te houden congres is "het redden van het bedreigde erfgoed van Europa".

De uiterste termijn om mee te dingen naar de prijzen van volgend jaar is 1 oktober 2012. De volgende prijsuitreiking vindt naar verwachting plaats in Athene in juni 2013.

Video-interview

Video-interview met commissaris Vassiliou over Creatief Europa en het cultureel erfgoed (vraaggesprek met Wolter Braamhorst van Europa Nostra)

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Sociale media:

Website van Androulla Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

BIJLAGE

Commentaren van de jury op de zes "Grand Prix"-projecten:

Categorie 1 — Instandhouding

The Averof building - School of Architecture, National Technical University (Averof-gebouw - School voor architectuur, Technische Universiteit), Athene, GRIEKENLAND

"Een uitzonderlijk voorbeeld van een fraaie en smaakvolle restauratie en renovatie van een gebouw dat een van de belangrijkste voortbrengsels van het Europese neoclassicisme is en in zijn ontwerp rechtstreeks is beïnvloed door de monumenten van de Akropolis in Athene. Nu de Averof-gebouw als architectureel hoogstandje volledig in de oorspronkelijke staat is hersteld en is voorzien van de modernste technologische infrastructuur, is het verzekerd van een toekomst waarin het zal worden blijven gebruikt als onderwijsinstelling, zoals oorspronkelijk de bedoeling was."

Number 2 Blast Furnace (Hoogoven nr. 2), Sagunto, SPANJE

"De jury brengt hommage aan de aanhoudende inzet om dit buitengewone monument te behouden voor toekomstige generaties. De nog resterende hoogovens van de ijzer- en staalindustrie van de twintigste eeuw vormen een van de grootste uitdagingen voor degenen die menen dat een intelligent behoud van het materiële erfgoed van deze industrie essentieel is voor een goed begrip van de gemeenschappelijke geschiedenis van Europa; kolen en staal stonden immers aan de wieg van de Europese Unie. De nieuwe status en herontdekte schoonheid van deze hoogovens uit de jaren twintig van de vorige eeuw geven de trots terug aan de inwoners van een stadje dat ontstond uit ijzer en staal en vormt een unieke en indrukwekkend cultuurbezit dat interessant is voor mensen uit heel Europa."

The Poundstock Gildhouse (Gildehuis van Poundstock), Bude, Cornwall, VERENIGD KONINKRIJK

"Tussen de vele luisterrijke en majestueuze projecten die aan de jury werden voorgelegd, viel dit project de jury op als een bescheiden, maar tot in de details gerestaureerd voorbeeld van iets "gewoons". Kerkhuizen waren echte gemeenschapsgebouwen, waarin functionele ruimten zoals keukens en vergaderkamers werden gecombineerd met een open hal boven voor dorpsfeesten en danspartijen. Er bestaan er nog maar weinig van. Na dienst te hebben gedaan als school en armenhuis wordt Poundstock Gildhouse nu weer voor haar oorspronkelijke bestemming gebruikt. De jury uitte onverdeelde bewondering voor de traditionele technieken die zijn toegepast om de cob walls (muren van leem, grind en stro), ramen en het vakwerk dak nieuw leven in te blazen."

Categorie 2 — Onderzoek

The Augustus Botanical code of Ara Pacis (Botanische codex van Augustus - Ara Pacis), Rome, ITALIË

"De jury was onder de indruk van het fraaie interdisciplinaire onderzoek en de uitzonderlijke kwaliteit van de publicatie. Dankzij de tweetalige tekst (Italiaans en Engels) kan het werk breed worden gelezen en gewaardeerd. De Ara Pacis in Rome was opgericht om de terugkeer van Augustus van een expeditie in het jaar 13 voor Christus te vieren. De gravures beelden onder andere een prachtige verscheidenheid aan flora en fauna uit die, zoals de auteur beschrijft, nauwkeurig in het wild waren geobserveerd en niet slechts ter versiering dienden, maar wedergeboorte en een nieuw tijdperk symboliseerden."

Categorie 3 – Bijzondere inzet

Paraschiva Kovacs, Satu Mare, Harghita County, ROEMENIË

"Als leerkracht in een klein dorp houdt Paraschiva Kovacs zich al meer dan veertig jaar bezig met de inventarisatie en het behoud van artefacten uit het verleden, als symbolen van het levende erfgoed van de gemeenschap. Dankzij haar persoonlijke inzet, pedagogische talenten, professionele vaardigheden, overtuigingskracht en aanstekelijk enthousiasme veranderde zij de houding en het gedrag van verschillende generaties tegenover de plaatselijke geschiedenis en de instandhouding van het erfgoed. Zij is een modelvoorbeeld van de bescheiden, toegewijde mensen die in heel Europa zonder veel middelen weten bij te dragen aan een grotere bewustwording van het feit dat het verleden behouden moet worden omdat het relevant is voor de toekomst."

Categorie 4 — Onderwijs, opleiding en bewustmaking

Improve a Heritage Site – Norwegian Heritage Foundation (Verbetering van een terrein met erfgoed – Noorse erfgoedstichting), Vågå, NOORWEGEN

"De jury waardeert de pedagogische aanpak van betrokken leerkrachten van jonge schoolkinderen op cultuurhistorische locaties die anders aan verval en verwaarlozing zouden zijn overgeleverd. Door kleine monumenten in bossen, weilanden en andere plattelandsgebieden schoon en vrij te maken, wordt de nieuwe generatie actief betrokken bij en bewust gemaakt van historische juweeltjes die op het eerste gezicht niet bijzonder lijken, maar die toch een bijzondere betekenis hebben voor het culturele landschap. De samenwerking tussen scholen en de plaatselijke overheden is een uitstekend voorbeeld van een manier van werken die niet veel kost en die aan onderwijsinstellingen in heel Europa kan worden aanbevolen."

Contactpersonen: Dennis Abbott (+32 22959258) Dina Avraam (+32 22959667)

Voor Europa Nostra:

Elena Bianchi: +31 703024058, eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31 703024059, gs@europanostra.org


Side Bar