Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Paskelbti ES ir tinklo „Europa Nostra“ 2012 m. kultūros paveldo apdovanojimų laureatai

Briuselis, Lisabona, 2012 m. birželio 1 d. Šį vakarą Lisabonos Šv. Jeronimo vienuolyne vyksiančiose iškilmėse, kuriose dalyvaus už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou ir tinklo „Europa Nostra“ pirmininkas, pasaulinio garso tenoras Plácido Domingo, bus paskelbti 2012 m. Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo publikos simpatijų ir pagrindinių apdovanojimų laureatai. Tarp 1 200 iškilmėse dalyvausiančių svečių bus Portugalijos Prezidentas Aníbalas Cavaco Silva ir Ispanijos Astūrijos princas Felipe ir princesė Letizia.

Publikos simpatijų apdovanojimą pelnė Pamplonos fortifikacijos (Ispanija) – jos buvo išrinktos internetu iš 28 atrinktų 2012 m. projektų (žr. IP/12/254). Atrankos komisijos teigimu, restauruotos fortifikacijos yra ne tik gynybinė miesto siena, bet ir susitikimų vieta, piliečių ir miesto vienybės simbolis.

Pagrindiniais prizais bus apdovanoti šie šeši projektai:

Prieš prasidedant iškilmėms Komisijos narė A. Vassiliou kalbėjo: „Jau dešimt metų ES ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimai yra patys prestižiškiausi šios srities apdovanojimai Europoje. Norėčiau padėkoti visiems laureatams už energiją ir atsidavimą saugant mūsų kultūros paveldą, o tinklui „Europa Nostra“ ir atrankos komisijai – už patikimą darbą. Šie apdovanojimai labai padėjo sprendimų priėmėjams ir plačiajai visuomenei suvokti kultūros paveldo reikšmę Europos visuomenei ir ekonomikai bei prisiimti atsakomybę išsaugoti šį paveldą ateities kartoms. Todėl, įgyvendindami dabartinę programą „Kultūra“ ir būsimą programą „Kūrybiška Europa“, ir toliau remsime kultūros paveldą.“

Tinklo „Europa Nostra“ pirmininkas Plácido Domingo pridūrė: „Mūsų laureatai pademonstravo meistriškumą, aistrą ir atsidavimą. Jie – puikūs programos „Kūrybiška Europa“ ambasadoriai. „Europa Nostra“ ir Europos Komisija yra įsipareigoję išlaisvinti visą Europos kultūros ir gamtos paveldo potencialą. Tai – kelias Europos socialinės sanglaudos ir tvaraus ekonomikos augimo link.“

Lisabonoje vyksiančiose iškilmėse bus pagerbti visų 28 atrinktų projektų vykdytojai.

Pagrindiniai faktai

Renginio globėjai – Portugalijos Prezidentas Aníbalas Cavaco Silva, asmeniškai dalyvausiantis iškilmėse, ir Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, nusiuntęs vaizdo pranešimą. Svečius pasveikins Nacionalinio kultūros centro vadovas Guilherme'as d'Oliveira Martinsas. Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimus „Europa Nostra“ ir Komisija skiria nuo 2002 m.

28 laimėtojai atrinkti įvertinus 38 šalių pateiktus 226 projektus. Nugalėtojus atrinko specialios komisijos, sudarytos iš nepriklausomų Europos ekspertų (žr. IP/12/254). Visi laureatai gaus po atminimo lentelę arba taurę, o šešiems pagrindinių apdovanojimų laimėtojams bus įteikta po 10 000 EUR.

Nors tai dažnai neįvertinama, kultūros paveldo srities veikla labai prisidedama prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Šis ES sektorius sudaro svarbią kultūros ir kūrybos pramonės dalį – jame dirba 8,5 mln. darbuotojų ir sukuriama 4,5 proc. Europos bendrojo vidaus produkto. Viešųjų organizacijų ir privačių asmenų išlaidos, skiriamos kultūros paveldui išsaugoti, per metus sudaro apie 5 mlrd. EUR. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) duomenimis, 40 proc. keliautojų į svečias šalis vyksta kultūros tikslais. Be to, kultūros paveldas – svarbi darnaus vystymosi ir socialinės sanglaudos užtikrinimo priemonė.

Kultūros paveldo apdovanojimams lėšų skirta pagal Europos Sąjungos programą „Kultūra“, kurios indėlis į bendrą paveldo projektų finansavimą nuo 2007 m. – 30 mln. EUR. Ši sritis remiama ir pagal kitas ES finansuojamas programas, pavyzdžiui, iš Europos regioninės plėtros fondo nuo 2007 m. kultūros paveldui saugoti skirta 3 mlrd. EUR, kultūros infrastruktūrai plėtoti – 2,2 mlrd. EUR, o kultūros paslaugoms – 775 mln. EUR. Be to, nuo 1998 m. pagal ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrąsias programas investuota dar 150 mln. EUR.

Pastaba redaktoriams

„Europa Nostra“ – Europos kultūros paveldo populiarintojas. Tinklą „Europa Nostra“ sudaro 250 nevyriausybinių ir ne pelno organizacijų, o jo veikloje vienaip ar kitaip dalyvauja ne mažiau kaip 5 mln. visos Europos piliečių. Prie tinklo veiklos tiesiogiai prisideda per 1 500 pavienių narių ir daugiau kaip 150 valdžios institucijų ir įmonių. Šis didžiulis specialistų ir savanorių tinklas yra įsipareigojęs išsaugoti Europos kultūros paveldą esamoms ir būsimoms kartoms.

Apdovanojimų teikimo iškilmės yra kasmetinio „Europa Nostra“ Europos paveldo kongreso dalis. Viena iš šiųmečio kongreso temų – pavojuje atsidūrusio paveldo išsaugojimas.

Paraiškas kitų metų konkursui galima teikti iki 2012 m. spalio 1 d. Apdovanojimų teikimo iškilmes planuojama surengti 2013 m. birželio mėn. Atėnuose.

Vaizdo įrašas

Tinklo „Europa Nostra“ atstovo Wolterio Braamhorsto pokalbio su Komisijos nare A. Vassiliou apie programą „Kūrybiška Europa“ ir kultūros paveldą vaizdo įrašas

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Socialiniai tinklai

Androullos Vassiliou svetainė

Twitter: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

PRIEDAS

Vertinimo komisijos komentarai apie šešis pagrindinio prizo laimėtojus

1 kategorija. Paveldo išsaugojimas

Averofo pastatas – Nacionalinio technikos universiteto Architektūros fakultetas, Atėnai, GRAIKIJA

„Tai puikus pavyzdys, kaip subtiliai ir sumaniai galima restauruoti ir renovuoti pastatą, kuris yra vienas svarbiausių Europos neoklasicizmo stiliaus pastatų ir kurio dizainui tiesioginę įtaką darė Atėnų Akropolio paminklai. Įgyvendinant projektą buvo visiškai atkurta pirminė Averofo pastato architektūrinė struktūra ir drauge užtikrinta tinkamiausia šiuolaikinė technologinė infrastruktūra, taigi šis pastatas galės toliau būti naudojamas švietimo tikslais – tokia buvo ir jo pirminė paskirtis.“

„Number 2 Blast Furnace“ krosnis, Saguntas, ISPANIJA

„Komisijai teko didelė garbė paremti pastangas, kurios buvo dedamos, kad šis išskirtinis paveldo paminklas būtų išsaugotas ir suprantamas būsimoms kartoms. Išlikusių XX a. geležies ir plieno pramonės aukštakrosnių išsaugojimas – vienas sunkiausių uždavinių, tenkančių paveldo specialistams, įsitikinusiems, kad norint geriau suprasti bendrą Europos istoriją būtina branginti fizinį pramonės palikimą. Juk anglis ir plienas – Europos Sąjungos ištakos. Naujasis šios aukštakrosnės statusas ir atkurtas jos grožis – miesto, augusio drauge su geležies ir plieno pramone, pasididžiavimas bei unikalus ir galingas kultūros paminklas, kuris bus įdomus visos Europos žmonėms.“

Paundstoko gildijų namai, Bjudas, Kornvalis, JUNGTINĖ KARALYSTĖ

„Komisijai teko apsvarstyti daugybę įmantrių ir prašmatnių projektų, todėl buvo ypatingai malonu rasti kuklių, tačiau skrupulingai atkurtų paprasto architektūros stiliaus pastatų pavyzdžių. Parapijos namai paprastai būdavo visos bendruomenės namai, kuriuose be tokių funkcinių patalpų kaip virtuvė ar pasitarimų kambarys, būdavo didžiulė patalpa kaimo šventėms ar šokiams. Tokių pastatų išlikę nedaug. Paundstoko gildijų namai, kuriuose kadaise buvo įsikūrusi mokykla ir vargšų prieglauda, vėl tarnauja pirminiam tikslui. Komisija susižavėjo tradicine technika, kuria plaušamolio sienoms, langams ir mediniam stogui sugrąžintas gyvenimas.“

2 kategorija. Moksliniai tyrimai

„Ara Pacis Augustae“ botanikos sąvadas, Roma, ITALIJA

„Komisijai įspūdį padarė išsamūs tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai ir išskirtinės kokybės publikacija. Dviem kalbomis – italų ir anglų – parengta publikacija padėjo plačiai paviešinti šį darbą. Ara Pacis – Taikos altorius – Romoje buvo pastatytas švenčiant Augusto sugrįžimą iš žygio 13 m. pr. m. e. Altoriaus raižiniuose gausu puošnių floros ir faunos, kurie, autoriaus teigimu, tiksliai atspindi realią florą ir fauną, pavyzdžių. Be to, tai ne tik puošybos elementai, bet ir simboliai, reiškiantys atgimimą ir naujus laikus.“

3 kategorija. Ypatingi nuopelnai

Paraschiva Kovacs, Satu Marė, Hargita, RUMUNIJA

„Nedidelės bendruomenės mokyklos mokytoja Paraschiva Kovacs daugiau kaip 40 savo gyvenimo metų paskyrė praeities artefaktų – bendruomenės gyvojo paveldo simbolių – inventorizavimui ir išsaugojimui. Dėl jos asmeninių investicijų, pedagoginio talento, specialių įgūdžių, gebėjimo įtikinti ir užkrečiamo entuziazmo visa bendruomenė ėmė kitaip vertinti vietos istoriją ir paveldo išsaugojimą. Ši moteris – vienas iš tų kuklių, savo darbui atsidavusių europiečių, kurie, net ir neturėdami didelių išteklių, sėkmingai skleidžia žinią apie tai, kaip svarbu išsaugoti mūsų praeitį ateities kartoms.“

4 kategorija. Švietimas, mokymas ir informavimas

„Paveldo vietų gerinimas“, Norvegijos paveldo fondas, Vogo, NORVEGIJA

„Komisija džiaugiasi mokytojų, mokančių vaikus paveldo vietose, pedagoginiais siekiais. Antraip šiam paveldui būtų lemta nunykti. Tvarkydama ir prižiūrėdama nedideles paveldo vietoves miškuose, laukuose ir kaimuose, jaunoji karta aktyviai įsitraukia į su paveldu susijusią veiklą ir sužino naujų dalykų apie paveldą, kuris iš pirmo žvilgsnio gali neatrodyti brangintinas, tačiau yra išties reikšmingas vietos kultūros kraštovaizdžiui. Mokyklų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas – puikus nedaug kainuojančios gerosios patirties pavyzdys. Visas Europos švietimo institucijas reikėtų paraginti juo vadovautis.“

Asmenys ryšiams:
Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58
Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

„Europa Nostra“:

Elena Bianchi, tel. +31 70 302 40 58, e. paštas eb@europanostra.org

Giuseppe Simone, tel. +31 70 302 40 59, e. paštas gs@europanostra.org


Side Bar