Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KOMISJON – PRESSITEADE

ELi kultuuripärandi Europa Nostra auhindade võitjad on selgunud

Brüssel/Lissabon, 1. juuni 2012. Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte voliniku Androulla Vassiliou ning maailmakuulsa tenori ja Europa Nostra presidendi Plácido Domingo osavõtul tehakse täna õhtul Lissabonis Jerónimose kloostris teatavaks 2012. aasta Euroopa Liidu kultuuripärandi Europa Nostra konkursi publikuauhinna ja kuue peaauhinna laureaadid. Autasustamistseremooniast võtab osa 1200 inimest, nende seas Portugali president Aníbal Cavaco Silva ning Astuuria prints Felipe ja printsess Letizia.

Selle aasta 28 kandidaadi seast valiti internetiküsitluse teel publikuauhinna saajaks (vt IP/12/254) Pamplona kaitserajatised Hispaanias. Žürii sõnul ei ole taastatud kaitserajatised enam niivõrd kaitsemüür, vaid pigem kohtumispaik ning kodanike ja linna ühtsuse sümbol.

Kuus peaauhinda jagati järgmiste projektide vahel (žürii kommentaarid allpool):

Enne tseremooniat kõnelenud volinik Vassiliou sõnul on ELi kultuuripärandi auhind muutunud kümne aastaga üheks kõige prestiižikamaks omataoliseks auhinnaks Euroopas. „Tahaksin tänada kõiki võitjaid nende innuka pühendumuse eest meie kultuuripärandi kaitsmisele ja Europa Nostrale ning žüriisid nende suurepärase töö eest. See auhind on osutunud väga tõhusaks vahendiks, millega suurendada avalikkuse ja otsustajate teadlikkust kultuuripärandi väärtusest Euroopa ühiskonna ja majanduse jaoks ning meie vastutusest hoida seda pärandit tulevaste põlvede jaoks. Seetõttu plaanime jätkata kultuuripärandi toetamist programmi „Kultuur“ ja tulevase Loova Euroopa programmi kaudu.”

Europa Nostra president Plácido Domingo lisas: „Selle auhinna võitjad esindavad täiuslikkust, kirge ja pühendumust. Nad toovad suurepäraselt esile meie „Loova Euroopa” jõu. Europa Nostra ja Euroopa Komisjon peavad äärmiselt tähtsaks Euroopa kultuuri- ja looduspärandi täieliku potentsiaali avastamist ja avamist. Neis peitub nii Euroopa sotsiaalse ühtekuuluvuse kui ka jätkusuutliku majanduskasvu võti”.

Kõiki 28 võitnud projekti autasustatakse Lissabonis toimuval tseremoonial.

Taust

Tseremoonia patroonideks on Portugali president Aníbal Cavaco Silva ja Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. Neist esimene peab tseremoonial kõne ja teine on saatnud videotervituse. Külalisi tervitab Centro Nacional de Cultura president Guilherme d'Oliveira Martins. Euroopa kultuuripärandi Europa Nostra auhindu on Europa Nostra ja Euroopa Komisjon andnud välja alates 2002. aastast.

28 võitjat valiti välja ligikaudu 226 projekti hulgast, mis esitati 38 riigist. Lõpliku valiku tegid kogu Euroopast pärit sõltumatutest ekspertidest koosnevad žüriid (vt IP/12/254). Võitjatele antakse aumärgis või väike skulptuur. Kuue peaauhinnaga kaasneb ka 10 000 euro suurune preemia.

Kultuuripärand annab olulise, ent tihti alahinnatud panuse majanduskasvu ja töökohtade loomisse. See on kultuuri- ja loomesektori oluline osa, mis annab ELis tööd 8,5 miljonile inimesele ning mille osakaal Euroopa SKPs on kuni 4,5%. Riiklik ja erasektor kulutavad kultuuripärandi säilitamisele hinnanguliselt 5 miljardit eurot aastas. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) avaldatud andmed näitavad, et 40% rahvusvahelisest turismist on seotud kultuuriga. Kultuuripärand on ka oluline säästva arengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse allikas.

Auhindu toetatakse Euroopa Liidu programmist „Kultuur“, mille kaudu on kaasrahastatavatesse kultuuripärandiprojektidesse alates 2007. aastast investeeritud 30 miljonit eurot. Seda valdkonda toetatakse ka muude ELi rahastatavate programmide kaudu: alates 2007. aastast on Euroopa Regionaalarengu Fondist kultuuripärandi kaitsmiseks ja säilitamiseks eraldatud 3 miljardit eurot, kultuuriinfrastruktuuri arendamiseks 2,2 miljardit eurot ja kultuuriteenuste toetamiseks 775 miljonit eurot. Teadusuuringute ja tehnoloogia arengu raamprogrammide kaudu on alates 1998. aastast investeeritud veel 150 miljonit eurot.

Märkus toimetajatele

Europa Nostra on kultuuripärandi eestkõneleja Euroopas. Europa Nostra esindab 250 omavahel ühinenud valitsusvälist ja mittetulundusorganisatsiooni, mille liikmeskonda kuulub vähemalt viis miljonit inimest üle kogu Euroopa. Lisaks toetavad seda rohkem kui 1500 üksikliiget ja üle 150 ühinenud asutuse nii avalikust kui ka ärisektorist. Europa Nostra tohutu elukutseliste ja vabatahtlike töötajate võrk on pühendunud Euroopa kultuuripärandi kaitsele, et säilitada seda nii praeguste kui ka tulevaste põlvede jaoks.

Lissabonis toimuv auhinnatseremoonia on osa Europa Nostra iga-aastasest Euroopa kultuuripärandikongressist. Üks käesoleva aasta kultuuripärandikongressi teemadest on Euroopa ohustatud kultuuripärandi päästmine.

Järgmise aasta auhindadele kandideerimise tähtaeg on 1. oktoober 2012. Järgmine auhinnatseremoonia leiab kõigi eelduste kohaselt aset Ateenas 2013. aasta juunis.

Videointervjuu

Videointervjuu volinik Vassiliouga Loova Euroopa programmi ja kultuuripärandi teemadel (intervjueerib Wolter Braamhorst Europa Nostrast).

Lisateave

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Sotsiaalmeedia

Androulla Vassiliou veebileht

Twitter: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

LISA

Žürii kommentaarid kuue peapreemia võitnud projekti kohta:

1. kategooria – säilitamine

Averofi hoone, Ateena Riikliku Tehnikaülikooli arhitektuuriteaduskond, Kreeka

„See on suurepärane näide esmaklassilisest ja keerukast restaureerimistööst ja moderniseerimisest hoone puhul, mis kujutab endast Euroopa neoklassitsismi üht kõige olulisemat teost, mille projekt on otseselt mõjutatud Ateena akropolist. Täielikult restaureerituna oma esialgse arhitektuurilise kvaliteedini ning varustatuna kõige asjakohasemate kaasaegsete tehnoloogiliste infrastruktuuriseadmetega võib Averofi jätkuvalt kasutada haridusasutusena, milleks see esialgselt mõeldud oligi.”

Kõrgahi nr 2, Sagunto, Hispaania

„Žürii avaldab austust järjepidevale pühendunud tegevusele selle erakordse mälestusmärgi säilitamise nimel, mis võimaldab tulevastel põlvedel seda mõista. 20. sajandi raua- ja terasetööstuse allesjäänud kõrgahjud on üheks raskeimaks katsumuseks neile, kes usuvad, et selle tööstusharu füüsilise pärandi arukas säilitamine on oluline Euroopa ühise ajaloo mõistmiseks – olid ju eelkõige süsi ja teras Euroopa Liidu sünni juurteks. Selle 1920ndate aastate kõrgahju uus staatus ja uuesti esiletoodud ilu annab selle rauast ja terasest vormunud linna elanikele taas põhjust uhkust tunda, ning loob ainulaadse ja kõneka kultuurilise huviväärtuse kõigi Euroopa inimeste jaoks.”

Poundstocki kogukonnahoone, Bude, Cornwall, Ühendkuningriik

„Mitmete keerukate ja grandioossete projektide hulgas, mida žüriid vaatama kutsuti, vaimustas žüriid see tagasihoidlik, kuid ülima täpsusega restaureeritud näide kohalikust elamuarhitektuurist. Kirikule kuuluvad hooned olid tegelikult kogukondlikud hooned, kus olid koos mitmeotstarbelised ruumid, nagu köögid ja kokkusaamiste ruumid ning ülakorrusel ka saal külapidudeks ja tantsuks. Selliseid hooneid on vähe säilinud. Poundstocki kogukonnahoonet on kasutatud koolina ja vaestemajana, kuid nüüd on see tagasi saanud oma esialgse otstarbe. Žürii väljendas piiritut vaimustust selle üle, kuidas traditsiooniliste tehniliste võtetega oli antud saviseintele, akendele ja kaarpalk-katusele uus elu.”

2. kategooria – teadustegevus

Uurimus Augustuse rahu altari taimeornamentide kohta, Rooma, Itaalia

„Žüriid vaimustas suurepärane mitme teadusharu vaheline uurimus ning avaldatud publikatsiooni erakordne kvaliteet. Kahekeelne tekst (itaalia ja inglise) võimaldab laial üldsusel selle tööga tutvuda ja seda vääriliselt hinnata. Rooma rahualtar püstitati keiser Augustuse ekspeditsioonilt tagasisaabumise tähistamiseks 13. sajandil. Altari nikerdused kujutavad imeilusaid, uurimuse autori väitel loodust täpselt jäljendavaid kaunilt kujundatud floora- ja faunaseadeid, mis ei ole üksnes kaunistused, vaid omavad sümboolset tähendust, tõotades taassündi ja uut ajastut.”

3. kategooria – erilised teened

Paraschiva Kovacs, Satu Mare, Harghita maakond, Rumeenia

Paraschiva Kovacs, väikese kogukonna kooliõpetaja, on pühendanud oma elust üle 40 aasta, et inventariseerida ja säilitada ajaloolisi esemeid, mis on kogukonna elava pärandi sümboliteks. Tänu tema isiklikule panusele, tema pedagoogilisele talendile, erialastele oskustele, veenmisjõule ja nakkavale entusiasmile on ta mitmele põlvkonnale andnud teistsuguse hoiaku ja suhtumise kohaliku ajaloo ja pärandi säilitamisse. Ta on erakordne näide neist tagasihoidlikest pühendunud inimestest kogu Euroopas, kes ilma suurte ressurssideta suudavad inimestele selgeks teha, kui tähtis on tulevikku silmas pidades säilitada minevikupärand.”

4. kategooria – haridus- ja koolitusprojektid ning teadlikkuse suurendamine

Norra Pärandifondi väljatöötatud pärandipaiga koolitusprogramm, Vågå, Norra

„Žürii hindab kõrgelt koolitusprogrammis osalevate õpetajate pedagoogilist tegevust koolilastega pärandipaikades, mis ilma hooleta oleksid lagunenud ja hooletusse jäänud. Väikeste maamärkide puhastamise ning koristamisega metsades, põldudel ja muudes maakohtades kaasatakse uus põlvkond aktiivselt tegevusse ning nad saavad teadlikuks kohaliku pärandi väärtleidudest, mis esialgu ei tundugi väljapaistvana, kuid on tähelepanuväärsed kohalikul kultuurimaastikul. Koolide koostöö kohalike omavalitsustega on näide parimast tavast, mis ei ole kulukas ja, mida võib soovitada õppeasutustele kogu Euroopas.”

Kontaktisikud: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Europa Nostra:

Elena Bianchi: +31 70 302 40 58 eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31 70 302 40 59 gs@europanostra.org


Side Bar