Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Hovedvinderne af EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen

Bruxelles/Lissabon, den 1. juni 2012 – Navnene på vinderne af publikumsprisen og de seks vindere af Grand Prix-prisen for 2012 i forbindelse med EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen bekendtgøres i aften på Jerónimos-klostret i Lissabon under overværelse af Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, og Plácido Domingo, den verdenskendte tenor og formand for Europa Nostra. Ceremonien overværes af 1 200 gæster, bl.a. Portugals præsident Anibal Cavaco Silva og det spanske kronsprinspar prins Felipe og prinsesse Letizia.

Vinderen af den pris, der tildeles af publikum, er valgt ved en online-afstemning, hvor 28 deltagere i 2012 har konkurreret (se IP/12/254), og vinderen er fæstningsværkerne i Pamplona, Spanien. Juryen siger i en kommentar: "De restaurerede fæstningsværker er ikke længere en forsvarsmur, men et mødested og et symbol på samling for borgerne og for byen."

De seks projekter, der har vundet Grand Prix-prisen (med juryens kommentarer nedenfor) er:

Inden ceremonien sagde EU-kommissær Androulla Vassiliou: "I løbet af de sidste ti år er EU's kulturarvpris/Europa Nostra-prisen blevet den mest prestigiøse af sin slags i Europa. Jeg vil gerne takke alle vinderne for deres energiske engagement i beskyttelsen af vores kulturarv, Europa Nostra og juryerne for deres fremragende arbejde. Prisen har vist sig at være særdeles velegnet til at øge opmærksomheden blandt de politiske beslutningstagere og i offentligheden om kulturarvens værdi for samfundet og økonomien og om vores ansvar for at bevare den for kommende generationer. Derfor agter EU fortsat at yde støtte til kulturarven gennem sit nuværende kulturprogram og "Et Kreativt Europa", det nye kulturprogram."

Formanden for Europa Nostra, Plácido Domingo, tilføjede: "Vore prisvindere har udvist fremragende dygtighed, lidenskab og engagement. De er perfekte ambassadører for energien bag "Et kreativt Europa". Europa Nostra og Europa-Kommissionen er meget opsatte på at frigøre det fulde potentiale i kultur- og naturarven i Europa. Det er nemlig nøglen til social sammenhængskraft og bæredygtig økonomisk vækst i Europa."

Alle 28 vinderprojekter vil blive præsenteret under ceremonien i Lissabon.

Baggrund

Ceremonien finder sted under protektion af Portugals præsident, Anibal Cavaco Silva, der holder tale, og Kommissionens formand, José Manuel Barroso, der taler på video. Guilherme d'Oliveira Martins, der er direktør for det portugisiske kulturcenter (Centro Nacional de Cultura), byder gæsterne velkommen. Europa Nostra og Europa-Kommissionen har siden 2002 stået for arbejdet med EU's kulturarvpris/Europa Nostra-prisen.

De 28 vindere er blevet udvalgt blandt 226 indsendte projekter i 38 lande. Juryer bestående af uafhængige eksperter fra hele Europa har stået for den endelige udvælgelse (se IP/12/254). Vinderne modtager en mindeplade eller et sejrstrofæ. De seks hovedprisvindere får desuden hver 10 000 EUR.

Kulturarven yder et betydeligt – og ofte undervurderet – bidrag til vækst og jobskabelse. Den tegner sig for en stor del af de kulturelle og kreative sektorer, som beskæftiger 8,5 mio. mennesker i EU og bidrager med 4,5 % af EU's BNP. Offentlige og private organisationer bruger skønsmæssigt 5 mia. EUR årligt på at bevare kulturarven. Tal fra OECD viser, at 40 % af den internationale turisme på verdensplan har en kulturel dimension. Kulturarven er desuden en vigtig kilde til bæredygtig udvikling og social sammenhængskraft.

Priserne finansieres gennem EU's kulturprogram, som siden 2007 har investeret 30 mio. EUR i medfinansiering af kulturarvsprojekter. Der ydes også støtte fra andre EU-programmer til dette område. Siden 2007 har Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bevilget 3 mia. EUR til beskyttelse og bevarelse af kulturarven, 2,2 mia. EUR til udvikling af kulturinfrastruktur og 775 mio. EUR til kulturtjenester. Derudover er der siden 1998 investeret 150 mio. EUR gennem EU's rammeprogrammer for forskning og teknisk udvikling.

Baggrundsoplysninger:

Europa Nostra er den europæiske kulturarvs talerør. Organisationen består af og repræsenterer 250 ikke-statslige organisationer og nonprofitorganisationer med i alt mindst 5 mio. medlemmer fra hele Europa. Den er også afhængig af den direkte støtte fra over 1 500 personlige medlemmer og over 150 tilknyttede offentlige myndigheder og selskaber. Det store netværk af eksperter og frivillige er med stor ildhu med til at bevare Europas kulturarv for nuværende og kommende generationer.

Prisuddelingen i Lissabon indgår i Europa Nostras årlige europæiske kulturarvskongres. Et af temaerne på dette års kongres er "bevarelse af Europas truede kulturarv".

Fristen for at ansøge om næste års priser er den 1. oktober 2012. Den næste prisoverrækkelsesceremoni forventes at finde sted i Athen i juni 2013.

Videointerview

Videointerview med EU-kommissær Androulla Vassiliou om programmet "Et kreativt Europa" og kulturarven (interviewer: Wolter Braamhorst, Europa Nostra).

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Sociale medier

Androulla Vassiliou's website

Twitter: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

BILAG

Juryens kommentarer til de 6 hovedprisprojekter:

Kategori 1 — Bevarelsesarbejde

The Averof Building - School of Architecture, National Technical University, Athens, GREECE (Averof-bygningen - Arkitektskolen, det nationale tekniske universitet), Athen, Grækenland

"Et fremragende eksempel på et fint og sofistikeret restaurerings- og renoveringsarbejde på en bygning, der er et af de vigtigste værker inden for europæisk nyklassicisme, og hvis udformning er direkte påvirket af monumenterne på Athens akropolis. Averof-bygningen har genfundet sin oprindelige arkitektur og er blevet udstyret med de bedste moderne teknologiske infrastrukturinstallationer, så den helt sikkert fortsat kan anvendes til undervisning, således som den oprindelig var tiltænkt."

Number 2 Blast Furnace (Højovn nr. 2), Sagunto, Spanien

"Juryen udtrykker sin respekt for den ihærdige indsats for at redde dette ekstraordinære monument og for, at kommende generationer kan forstå anlægget. De overlevende højovne fra det tyvende århundredes jern- og stålindustri udgør en af de mest vanskelige udfordringer for dem, der mener, at intelligent bevarelse af den fysiske arv efter denne industri er afgørende for forståelsen af Europas fælles historie; kul og stål var, når alt kommer til alt, Den Europæiske Unions arnested. Den nye status og nyligt afslørede skønhed hos denne højovn fra 1920'erne gør atter befolkningen stolte i en by, der udsprang af jern og stål, og skaber et enestående og vigtigt kulturelt aktiv af interesse for borgerne i Europa som helhed."

Poundstock Gildhouse, Bude, Cornwall, Det Forenede Kongerige

"Blandt de mange sofistikerede og grandiose projekter, som juryen skulle tage stilling til, blev den glædeligt overrasket over at opdage dette beskedne, men omhyggeligt restaurerede eksempel på dagligdagen. Menighedshuse var virkelig fællesejede bygninger, der kombinerer funktionelle rum såsom køkkener og mødelokaler med en stor sal ovenpå til landsbyens fester og dans. Der er kun få af dem, der er tilbage. Poundstock Gildhouse er efter at have været anvendt som skole og fattighus, vendt tilbage til sit oprindelige formål. Juryen udtrykte uforbeholden beundring for de traditionelle teknikker, der er blevet anvendt for at give nyt liv til de klinede vægge, vinduerne og den traditionelle buede tagkonstruktion af træ et nyt livsperspektiv."

Kategori 2 — Forskning

The Augustus Botanical code of Ara Pacis (identifikation og betydning af planter på Augustus' Ara Pacis), Rom, Italien

"Juryen var imponeret over den fine tværfaglige forskning og af publikationens exceptionelt høje kvalitet. Teksten er på både italiensk og engelsk, og dermed kan værket læses og påskønnes i vide kredse. Ara Pacis i Rom blev rejst for at fejre Augustus' hjemkomst fra en ekspedition i 13 fvt. Reliefferne omfatter en vidunderlig ornamentik med flora og fauna, som ifølge forfatteren var nøjagtige observationer fra naturen og ikke blot udsmykning, men som har symbolske betydning med løfte om genfødsel og en ny æra."

Kategori 3 — Særlige præstationer

Paraschiva Kovacs, Satu Mare, Harghita amt, Rumænien

"Paraschiva Kovacs er skolelærer i et lille samfund, og hun har brugt over 40 år af sit liv på at registrere og bevare gammelt kunsthåndværk som symboler på levende kulturarv i et lokalsamfund. Takket være sit personlige engagement, hendes pædagogiske evner, hendes faglige kvalifikationer, overtalelsestalent og smittende entusiasme har hun for flere generationer skabt en anden indstilling og adfærd i forhold til den lokale historie og bevarelsen af kulturarven. Hun er et ekstraordinært eksempel på de beskedne, dedikerede mennesker i hele Europa, som det uden mange ressourcer lykkes for at øge bevidstheden om betydningen af at bevare fortiden til gavn for fremtiden."

Kategori 4 — Pædagogiske tiltag og oplysningskampagner

Improve a Heritage Site - Norwegian Heritage Foundation (Forbedring af kulturminder - stiftelsen Norsk Kulturarv), Vågå, Norge

"Juryen påskønner engagerede læreres pædagogiske fremgangsmåde over for unge skoleelever på kulturarvsstederne, som ellers ville være blevet overladt til forfald og glemsel. Ved at rengøre og rydde mindre kulturminder i skove, på marker og andre områder i landdistrikterne bliver den næste generation aktivt involveret og bekendt med deres kulturarvs skatte, som måske ikke som udgangspunkt synes at være noget særligt, men som er bemærkelsesværdige i forhold til kulturlandskabet. Skolernes samarbejde med lokale myndigheder er et eksempel på bedste praksis for få udgifter, der kan anbefales til uddannelsesinstitutioner i hele Europa."

Kontaktpersoner: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Europa Nostra:

Elena Bianchi: +31.70.302.40.58 eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31.70.302.40.59 gs@europanostra.org


Side Bar