Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Vyhlášení vítězů hlavní ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra

Brusel/Lisabon 1. června 2012 – Jména vítězů ceny veřejnosti a šesti laureátů hlavní ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra za rok 2012 budou vyhlášena dnes večer v klášteře sv. Jeronýma v Lisabonu, a to za přítomnosti Androully Vassiliou, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Plácida Dominga, světově uznávaného operního sólisty a prezidenta Europa Nostra. Této slavnostní ceremonie se zúčastní 1 200 osob včetně portugalského prezidenta Aníbala Cavaco Silvy, prince Filipa a princezny Letizie z Asturie.

Vítězem ceny veřejnosti, který byl zvolen na základě internetového hlasování z celkem 28 laureátů pro rok 2012 (viz IP/12/254), je opevnění v Pamploně ve Španělsku. Porota k tomu poznamenala: „Toto zrekonstruované opevnění již není obranným valem, ale místem setkávání a symbolem jednoty pro občany i pro město.“

Šest vítězných projektů hlavní ceny (připomínky poroty jsou uvedené níže):

Ve svém projevu před zahájením slavnostního ceremoniálu komisařka Androulla Vassiliou uvedla: „Během 10 let se cena EU pro evropské kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra stala neproslulejší svého druhu v Evropě. Chtěla bych poděkovat všem vítězům za jejich pevné odhodlání chránit naše kulturní dědictví a sdružení Europa Nostra a porotám za jejich vynikající práci. Tato cena se ukázala jako velice účinný prostředek ke zvyšování informovanosti tvůrců politik a veřejnosti, pokud jde o hodnotu kulturního dědictví pro evropskou společnost a evropské hospodářství a o naši odpovědnost za jeho ochranu pro budoucí generace. Proto máme v úmyslu kulturní dědictví i nadále podporovat, a sice prostřednictvím programu Kultura a budoucího programu Tvůrčí Evropa.“

Prezident Europa Nostra Plácido Domingo k tomu dodal: „Naši vítězové prokázali výjimečnost, nadšení a oddanost. Jsou výborným příkladem toho, jakou sílu má naše „Tvůrčí Evropa“. Europa Nostra a Evropská komise se zavázaly k uvolnění plného potenciálu kulturního a přírodního dědictví Evropy. Toto dědictví je klíčem k sociální soudržnosti i k udržitelnému hospodářskému růstu v Evropě.“

Všech 28 vítězných projektů bude vyznamenáno během slavnostního ceremoniálu v Lisabonu.

Souvislosti

Slavnostní předání cen proběhne pod záštitou portugalského prezidenta Aníbala Cavaco Silvy, který při ceremoniálu promluví, a Josého Manuela Barrosy, předsedy Evropské komise, který zaslal videozáznam svého projevu. Hosty přivítá Guilherme d'Oliveira Martins, předseda Centro Nacional de Cultura. Udílení ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra organizuje Europa Nostra a Evropská komise od roku 2002.

28 vítězů bylo vybráno z 226 předložených projektů z 38 zemí. Konečným výběrem byly pověřeny poroty složené z nezávislých odborníků z celé Evropy (viz IP/12/254). Vítězové obdrží pamětní plaketu nebo pohár. Každý z šesti vítězů velké ceny získá také 10 000 EUR.

Kulturní dědictví představuje významný – a často nedoceněný – příspěvek k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Je důležitou součástí odvětví kultury a tvůrčích odvětví, která poskytují pracovní příležitosti pro 8,5 milionů osob v celé EU a podílejí se až 4,5 % na tvorbě HDP v Evropě. Výdaje na péči o kulturní dědictví, vynakládané veřejnými i soukromými subjekty, představují odhadem 5 miliard EUR ročně. Z údajů zveřejněných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že 40 % celosvětového mezinárodního cestovního ruchu vykazuje kulturní rozměr. Kulturní dědictví je rovněž důležitým zdrojem pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.

Ceny jsou udělovány s podporou programu EU „Kultura“, který od roku 2007 přispěl na spolufinancování projektů v oblasti kulturního dědictví částkou 30 milionů EUR. V této oblasti též poskytují podporu další programy financované EU: od roku 2007 přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj 3 miliardami EUR na ochranu a zachování kulturního dědictví, 2,2 miliardy EUR na rozvoj kulturní infrastruktury a 775 miliony na podporu kulturních služeb. Dalších 150 milionů EUR bylo od roku 1998 investováno prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj.

Poznámka pro editory

Europa Nostra se zasazuje o ochranu evropského kulturního dědictví. Sdružuje 250 nevládních a neziskových organizací, které dohromady zastupují nejméně 5 milionů občanů z celé Evropy. Rovněž ji přímo podporuje více než 1 500 jednotlivých členů a více než 150 přidružených veřejných orgánů a podniků. Tato ohromná síť odborníků a dobrovolníků je odhodlána zachovat kulturní dědictví Evropy pro současné i budoucí generace.

Slavnostní předání cen v Lisabonu je součástí výročního kongresu o evropském dědictví, který pořádá Europa Nostra. Jedním z témat letošního kongresu bude „zachrána ohroženého evropského dědictví“.

Kandidatury na příští ceny mohou být předkládány do 1. října 2012. Předpokládá se, že příští slavnostní předání cen proběhne v Athénách v červnu 2013.

Videozáznam rozhovoru

Videozáznam rozhovoru s komisařkou Vassiliou o Tvůrčí Evropě a kulturním dědictví (rozhovor s Wolterem Braamhorstem, Europa Nostra)

Další informace

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Sociální média:

Internetové stránky Androully Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

PŘÍLOHA

Komentář poroty k šesti projektům vyznamenaným hlavní cenou:

Kategorie 1 – Památková péče

Budova Averof – Škola architektury, Národní technická univerzita, Atény, ŘECKO

„Vynikající ukázka kvalitních a sofistikovaných zásahů při rekonstrukci a renovaci budovy, která představuje jeden z nejvýznamnějších příkladů evropského neoklasicismu přímo ovlivněného architekturou památek athénské Akropole. Budova Averof dosahuje po důkladné rekonstrukci své původní architektonické kvality a zároveň disponuje nejlepším vybavením v oblasti současné technologické infrastruktury. Bude tedy nadále využívána jako vzdělávací instituce, účel, pro nějž byla vždycky zamýšlena.“

Vysoká pec číslo 2, Sagunto, ŠPANĚLSKO

„Porota vzdává hold vytrvalému úsilí vynaloženému na záchranu této výjimečné památky, které umožňuje pochopení jejího fungování budoucím generacím. Záchrana vysokých pecí používaných v železářském a ocelářském průmyslu ve 20. století představuje velmi náročný úkol pro všechny, kdo věří, že inteligentní péče o materiální dědictví tohoto odvětví má zásadní význam pro pochopení společných evropských dějin. Vždyť uhlí a ocel podnítily zrod Evropské unie. Nová podoba a nově objevená krása této vysoké pece z 20. let 20. století vrací hrdost obyvatelům města, které vyrostlo z železa a oceli, a představuje jedinečnou a přitažlivou kulturní památku pro všechny Evropany.“

Poundstock Gildhouse, Bude, Cornwall, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

„Porota, která vybírala z řady rafinovaných a okázalých objektů, s radostí objevila tento jednoduchý, avšak velice pečlivě zrekonstruovaný příklad lidové architektury. Kostely byly skutečnými komunitními budovami, které kombinovaly funkční prostory jako kuchyně a zasedací místnosti s otevřeným sálem nad nimi určeným pro vesnické slavnosti a tanec. Jen málo takových budov se však dožilo současnosti. Poundstock Gildhouse se poté, co fungoval jako škola a chudobinec, vrátil ke svému původnímu účelu. Porota vyjádřila bezvýhradný obdiv k tradičním technikám, jejichž použití dalo zdem z nepálených cihel, oknům a střeše z ohýbaných kmenů nový život.“

Kategorie 2 – Výzkum

Studie týkající se botanických ornamentů na oltáři Ara Pacis Augustae, Řím, ITÁLIE

„Porota ocenila výborný mezioborový výzkum a výjimečnou kvalitu publikace. Díky souběžnému textu (v italštině a angličtině) může dílo studovat a ocenit široká veřejnost. Oltář Ara Pacis v Římě byl postaven na oslavu návratu císaře Augusta z jeho expedice v roce 13 př.n.l. Na reliéfech je zobrazen nádherně propracovaný soubor flóry a fauny, která, jak uvádí autor, byla důkladně pozorována na venkově, a nemá sloužit jako pouhá dekorace, nýbrž má i symbolický význam slibující znovuzrození a novou éru.“

Kategorie 3 – Mimořádné úsilí

Paní Paraschiva Kovacs, Satu Mare, župa Harghita, RUMUNSKO

„Paní Paraschiva Kovacs, povoláním učitelka, zasvětila více než 40 let svého života inventarizaci a záchraně starých artefaktů, které symbolizují živé dědictví celé obce. Díky jejímu osobnímu nasazení, pedagogickému nadání, odborným dovednostem, přesvědčivým schopnostem a nakažlivému nadšení existuje již po několik generací k místním dějinám a záchraně lokálního dědictví rozdílný přístup a chování. Paní Kovacs je mimořádným příkladem skromných a obětavých lidí, kteří i přes omezené prostředky po celé Evropě úspěšně zlepšují povědomí o významu zachování minulosti ve prospěch budoucnosti.“

Kategorie 4 – Vzdělávání, odborná příprava a osvěta

Vzdělávací program v oblasti kulturních památek – norská nadace Heritage Foundation, Vågå, Norsko

„Porota ocenila pedagogickou práci angažovaných učitelů s mladšími dětmi při opravě kulturních památek, které by jinak byly zanedbány nebo zanikly. Čištěním a opravou menších význačných míst v lese, na poli a dalších venkovských oblastech se příští generace aktivně zapojuje do péče o poklady místního dědictví a učí se o nich. Tato místa nemusí na první pohled vypadat výjimečně, avšak mají význam pro kulturní krajinu. Spolupráce škol s místními orgány je příkladem osvědčeného postupu při nízkých nákladech, který lze doporučit vzdělávacím institucím v celé Evropě.“

Kontaktní osoby: Dennis Abbott (+32 22959258) Dina Avraam (+32 22959667)

Pro Europa Nostra:

Elena Bianchi: +31 703024058 eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31 703024059 gs@europanostra.org


Side Bar