Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“: обявяване на носителите на голямата награда

Брюксел/Лисабон, 1 юни 2012 г. Тази вечер в манастира „Свети Йероним“ в Лисабон ще бъдат обявени носителите на наградата на публиката и шестимата лауреати на голямата награда в рамките на конкурса за наградата на Европейския съюз за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ за 2012 г., като на церемонията ще присъстват Андрула Василиу, европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, и световно известният тенор и председател на „Europa Nostra“ Пласидо Доминго. На церемонията ще присъстват още 1200 човека, включително президентът на Португалия Анибал Каваку Силва, испанският престолонаследник принц Фелипе и съпругата му принцеса Летисия.

Чрез онлайн гласуване за всичките 28 лауреати за 2012 г. (вж. IP/12/254) наградата на публиката получават крепостните стени на Памплона в Испания. Журито заяви: „Възстановените крепостни стени не служат повече за отбрана, а са място за срещи и символизират единството за гражданите и града.“

Шестте проекта, носители на голямата награда (по-долу са коментарите на журито), са връчени за:

В навечерието на церемонията комисар Василиу заяви: „За 10 години наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ се превърнаха в най-престижните европейски отличия в тази сфера. Бих желала да изкажа благодарността си на всички победители за тяхната силна ангажираност в опазването на културното ни наследство и на „Europa Nostra“ и журитата за техния ценен принос. Благодарение на наградата се увеличи много вниманието, което отговорните политически фактори и обществеността отдават както на значението на културното наследство за европейското общество и икономика, така и на отговорността, която носим за опазването му за бъдещите поколения. Ето защо ние възнамеряваме да продължим подкрепата си за културното наследство по линия на програма „Култура“ и бъдещата програма „Творческа Европа“.

Председателят на „Europa Nostra“ Пласидо Доминго добави: „Носителите на наградите ни са отличени за постиженията си и за своя ентусиазъм и всеотдайност. Те доказват по един отличен начин потенциала на нашата „Творческа Европа“. „Europa Nostra“ и Европейската комисия работят за оползотворяване на всички възможности, които предоставя европейското културно и природно наследство — ключът към социалното сближаване и устойчивия икономически растеж в Европа.“

Всички 28 спечелили проекта ще бъдат отличени на церемонията в Лисабон.

Контекст

Церемонията ще се проведе под патронажа на президента на Португалия Анибал Каваку Силва, който ще произнесе реч, и на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, който изпрати видеосъобщение. Гостите ще бъдат приветствани от председателя на Националния културен център Гилерм д'Оливейра Мартинш. Конкурсът за наградата на Европейския съюз за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ се организира от „Europa Nostra“ и Европейската комисия от 2002 г. насам.

28-те победители бяха избрани измежду 226 представени проекта от 38 държави. Окончателният подбор беше направен от журита от независими експерти от цяла Европа (вж. IP/12/254). Победителите ще получат почетна табела или отличие. Шестимата носители на голямата награда ще получат и 10 000 евро.

Често подценявано, културното наследство допринася значително за растежа и създаването на работни места. То представлява важна част от културата и творческите дейности, които осигуряват работа на 8,5 млн. души в ЕС, а делът им в БВП на Европа достига до 4,5 %. Разходите за консервация на паметници на културата от страна на частноправни и публичноправни субекти се изчисляват на 5 млрд. евро на година. Данните, публикувани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), показват, че 40 % от международния туризъм в света има културно измерение. Също така културното наследство е от основно значение за устойчивото развитие и социалното сближаване.

Наградите получават подкрепа по програма „Култура“ на Европейския съюз, по която от 2007 г. са инвестирани 30 млн. евро в съфинансиране на проекти във връзка с културното наследство. По други програми, финансирани от ЕС, също се оказва подкрепа в тази сфера: от 2007 г. по линия на Европейския фонд за регионално развитие са отпуснати 3 млрд. евро за опазване и съхранение на културното наследство, 2,2 млрд. евро за развитие на културната инфраструктура и 775 млн. евро за подпомагане на услугите в областта на културата, а 150 млн. евро са предоставени от 1998 г. насам по рамковите програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие.

Бележка към редакторите

Europa Nostra“ е гласът на културното наследство в Европа. Тя обединява и представлява 250 неправителствени организации и организации с нестопанска цел, чиито членове общо наброяват най-малко 5 милиона граждани от цяла Европа. „Europa Nostra“ разчита също така на пряката подкрепа на повече от 1500 индивидуални членове и на повече от 150 асоциирани публични органи и дружества. Широката ѝ мрежа от специалисти и доброволци е ангажирана с опазването на европейското културно наследство за сегашното и бъдещите поколения.

Церемонията по връчването на наградите в Лисабон е част от годишния конгрес на „Europa Nostra“, посветен на европейското културно наследство. Една от темите на тазгодишния конгрес ще бъде „спасяването на застрашеното европейско културно наследство“.

Крайният срок за кандидатстване за наградите през следващата година е 1 октомври 2012 г., като е планирано следващата церемония по връчване на наградите да се проведе в Атина през юни 2013 г.

Видеоинтервю

Видеоинтервю с комисар Василиу за програмата „Творческа Европа“ и културното наследство (интервю на Волтър Браамхорст, „Europa Nostra“).

За повече информация:

http://ec.europa.eu/culture

http://www.europanostra.org

MEMO/12/398

Социални медии:

Уебсайт на Андрула Василиу

Туитър: @VassiliouEU

http://twitter.com/europanostra

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

ПРИЛОЖЕНИЕ

Коментари на журито по шестте проекта, отличени с „Голямата награда“

Категория 1 — Консервация

Сградата „Averof“ — Училище по архитектура, Национален технически университет, Атина, ГЪРЦИЯ

„Отличен пример за фина и проникновена намеса при реставрацията и възстановяването на сграда, която е едно от най-важните творения на европейския неокласицизъм и чийто дизайн е пряко повлиян от монумента на атинския Акропол. Изцяло реставрирана с първоначалните си архитектурни достойнства и снабдена с най-подходящите съоръжения на съвременната технологична инфраструктура, в сградата „Авероф“ и занапред ще може да се помещава образователна институция, каквото е било и нейното първоначално предназначение.“

Доменна пещ № 2, Сагунто, ИСПАНИЯ

„Журито отдава дължимото на непрекъснатите усилия да се спаси този изключителен монумент и да се даде възможност на бъдещите поколения да разберат неговото значение. Запазените доменни пещи на железодобивната и стоманодобивната промишленост на 20-и век са едно от най-големите предизвикателства за тези, които вярват, че интелигентното съхранение на физическото наследство от тази промишленост е изключително важно, за да бъде разбрана общата история на Европа; все пак именно въглищата и стоманата са поставили началото на Европейския съюз. Новият статут на тази доменна пещ от 20-те години на миналия век и красотата, която тя отскоро излъчва, връщат достойнството на населението на един град, възникнал от желязото и стоманата, и създават уникална културна придобивка със силно присъствие от интерес за европейците като цяло.“

The Poundstock Gildhous, Бюд, Корнуол, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

„Сред множеството сложни и внушителни по обхват проекти, която бяха поканени да разгледат, членовете на журито с възхищение откриха скромния, но изключително точно реставриран образец на характерната за областта архитектура. Църковните сгради са били наистина обществени, като са съчетавали функционални помещения като кухни и заседателни зали с открита зала на горния етаж за селските празници и танцови забави. Оцелели са само няколко такива сгради. Що се отнася до Poundstock Gildhouse, след като известно време е функционирала като училище и приют за бедни, сега тя отново изпълнява първоначалното си предназначение. Членовете на журито изразиха огромно възхищение от традиционните техники, чрез които на кирпичените стени, прозорците и сводестия дървен покрив е даден нов живот.“

Категория 2 — Научни изследвания

„Ботаническият код на Август от Олтара на мира“, Рим, ИТАЛИЯ

„Журито бе впечатлено от елегантния интердисциплинарен подход в изследванията и изключителното качество на публикацията. Текстът на два езика (италиански и английски) дава възможност произведението да се чете и да бъде оценено от широк кръг хора. Ara Pacis (Олтарът на мира) в Рим е издигнат в чест на завръщането на император Август от неговите походи през 13-и в.пр.Хр. Мраморните релефи включват великолепна, богато украсена композиция от флора и фауна, които според автора са плод на внимателни наблюдения в природата и имат не само декоративна, но и символична стойност, като вещаят прераждане и нова ера.“

Категория 3 — Изключителен принос

Paraschiva Kovacs, Сату Маре, окръг Харгита, РУМЪНИЯ

„Като учител в малка община Paraschiva Kovacs посвещава над 40 години от живота си на събирането и съхранението на артефакти от миналото като символи на живото наследство за една общност. Благодарение на своя личен ангажимент, педагогически талант, професионални умения, способност да убеждава и заразителен ентусиазъм тя създава у няколко поколения една по-различна нагласа и отношение към историята на областта и опазването на културното наследство. Тя е изключителен пример за онези скромни, отдадени на своята кауза хора в цяла Европа, които, без да разполагат с много средства, са успели да покажат на много хора колко е важно да се съхрани миналото в полза на бъдещето.“

Категория 4 — Образование, обучение и популяризиране

Подобравяне на състоянието на обект от културното наследство – фондация Norwegian Heritage - НОРВЕГИЯ

„Журито оценява педагогическия подход на учителите, които заедно с малки ученици са активни по отношение на обекти на културното наследство, които иначе биха били изложени на упадък и занемарени. Като почиства и открива достъпа до малки местни забележителности в гори, поля и други селски райони, идното поколение участва активно и бива запознато с ценностите на своето културно наследство, които на пръв поглед може да не изглеждат като нещо изключително, но са от голямо значение за културния ландшафт. Сътрудничеството между училищата и местните органи на управление е пример за най-добри практики на ниска цена, които може да бъдат препоръчани на образователните институции в цяла Европа.“

За връзка:. Dennis Abbott (+32 2 295 92 58).Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

За „Europa Nostra“:

Elena Bianchi: +31.70.302.40.58 eb@europanostra.org

Giuseppe Simone: +31.70.302.40.59 gs@europanostra.org


Side Bar