Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie — Persbericht

Spoor: Commissie eist dat Nederland interoperabiliteitsrichtlijn volledig uitvoert

Brussel, 26 januari 2012 – De Europese Commissie eist dat Nederland de richtlijn inzake de interoperabiliteit van de spoorwegen, die het spoor in staat moeten stellen om beter met de andere vervoerswijzen te concurreren, volledig ten uitvoer legt. Nederland heeft de Commissie nog niet in kennis gesteld van alle maatregelen om Richtlijn 2008/57/EG volledig in nationale wetgeving om te zetten. Het verzoek van de Commissie heeft de vorm van een ”met redenen omkleed advies” in het kader van de Europese inbreukprocedures. Indien Nederland de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stelt van de maatregelen die het heeft genomen om de EU-wetgeving volledig na te leven, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De Europese regelgeving

Het doel van Richtlijn 2008/57/EG is een interoperabel Europees spoorwegsysteem tot stand te brengen dat in staat is beter te concurreren met de andere vervoerswijzen en in het bijzonder het wegvervoer. Daartoe worden Europese normen vastgesteld voor het ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling, de verbetering, de vernieuwing, de exploitatie en het onderhoud van onderdelen van het spoorwegsysteem. De richtlijn bevat ook regels inzake de vakbekwaamheid en de veiligheids- en gezondheidseisen voor exploitatie- en onderhoudspersoneel bij de spoorwegen. In de richtlijn is de procedure gedefinieerd om vergunningen te verlenen voor de indienststelling van voertuigen, is de inhoud van de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI) beschreven en is uiteengezet op welke manier die TSI's moeten worden vastgesteld, herzien en gepubliceerd.

Waarom treedt de Commissie nu op?

Nederland heeft de Commissie niet in kennis gesteld van alle maatregelen om de nieuwe richtlijn volledig ten uitvoer te leggen hoewel dat uiterlijk 19 juli 2010 diende te gebeuren.

Welke gevolgen heeft dit in de praktijk?

De onvolledige tenuitvoerlegging van deze richtlijn kan de werking van de interne spoorwegmarkt verstoren. Hierdoor komt de doelstelling om het spoor naar voren te schuiven als handig, veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het vervoer van mensen en goederen in het gedrang. Niet alleen Nederland, maar de hele Europese interne spoorwegruimte ondervindt daar de nadelen van.

Nadere informatie over inbreukprocedures: MEMO/12/42

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar