Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia a UEFA otvárajú kampaň „Tipy pre spotrebiteľov“ určenú fanúšikom cestujúcim na EURO 2012

Brusel, 1. jún 2012 – John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, a Michel Platini, prezident UEFA, dnes otvárajú spoločnú kampaň EÚ a UEFA zameranú na informovanie spotrebiteľov, ktorej cieľom je poskytovať poradenstvo fanúšikom cestujúcim na šampionát EURO 2012. Dnešného dňa začala fungovať webová stránka, prístupná z domovskej stránky UEFA Euro 2012, ako aj z mnohých ďalších webových stránok vrátane webových stránok európskych spotrebiteľských centier, ktorá ponúka tipy o tom, ako najlepšie pripraviť Vašu cestu a čo je potrebné urobiť, ak ako spotrebiteľ počas pobytu v Poľsku (alebo po návrate z neho) narazíte na problémy1. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/uefa_euro_2012/index_en.htm).

Služby kontaktného centra Europe Direct budú zabezpečovať zodpovedanie každej on-line otázky týkajúcej sa všeobecných práv spotrebiteľa v EÚ v 23 jazykoch, pričom informačná linka pre spotrebiteľov v anglickom jazyku – prevádzkovaná poľskou organizáciou spotrebiteľov Federacja Konsumentów – bude poskytovať právnu pomoc tým, ktorí ako spotrebitelia narazia v Poľsku na problémy.

Plagáty informujúce o týchto službách budú umiestnené pre fanúšikov v často obsadzovaných hoteloch.

Komisár Dalli uviedol: „Viem, že fanúšikovia sa plne koncentrujú na vystúpenie svojho obľúbeného mužstva na európskom šampionáte. O to viac je teda dôležité zabezpečiť, aby nič nenarušilo toto potešenie! Fanúšikovia môžu získať niektoré praktické tipy o tom, ako riešiť problémy, ktoré ich môžu stretnúť ako spotrebiteľov, akými sú napríklad zmeškané lety, stratená batožina alebo hotelové služby, ktoré nie celkom zodpovedajú tomu, ako boli prezentované v brožúrke v čase, keď vykonali rezerváciu.“

Prezident UEFA Michel Platini uviedol: Som veľmi rád, že UEFA a Európska komisia opäť spolupracovali v záujme ponúknutia praktických tipov a pomoci spotrebiteľom. Táto iniciatíva prispeje k príjemnému pobytu fanúšikov zo všetkých krajín v Poľsku a na Ukrajine.

Informačná linka

Informačná linka pre spotrebiteľov bude fungovať od 1. júna 2012 do 31. júla 2012 a bude na nej možné získať odpoveď na akékoľvek otázky týkajúce sa spotrebiteľskej problematiky, ktoré môžu mať fanúšikovia počas svojho pobytu v Poľsku. Bude ju prevádzkovať poľská federácia spotrebiteľov (Federacja Konsumentów), pričom ju bude financovať poľský Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa a Európska komisia. Linka bude poskytovať právne poradenstvo o tom, ako riešiť konkrétne prípady v Poľsku.

  • Bezplatná informačná linka pre spotrebiteľov: 800 007 707 (v prípade volania z pevnej linky v Poľsku alebo mobilného telefónu poľských operátorov)

  • Informačná linka pre spotrebiteľov +48 228 27 5474 (v prípade volania z mobilného telefónu zahraničných operátorov. Uplatňujú sa bežné poplatky vrátane roamingu)

Okrem toho bude Europe Direct podporovať túto službu prostredníctvom svojej schopnosti odpovedať na otázky v 23 jazykoch EÚ. Škála častých otázok týkajúcich sa práv spotrebiteľa siaha od otázky aké sú Vaše práva pri zrušení letu, cez otázku čo by ste mali urobiť, ak zakúpený výrobok je vadný alebo ak máte vyhľadať zdravotnú službu, až po otázku aký doklad potrebujete pri ceste na Ukrajinu.

Formulár na webe

Na Europe Direct je možné sa obrátiť prostredníctvom webovej informačnej služby v 23 jazykoch EÚ. Využitím tejto služby je možné dostať odpoveď na všeobecné otázky v priemere do troch dní, a to ohľadom akejkoľvek veci týkajúcej sa záležitostí EÚ, a v prípade potreby ich služba ďalej postúpi príslušným asistenčným službám.

http://europa.eu.int/europedirect/

Potrebujete viac informácií?

Kampaň EÚ a UEFA je organizovaná s podporou siete 29 európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC). Sieť ESC môže poskytnúť fanúšikom poradenstvo o spotrebiteľských otázkach pred tým, ako odídu na šampionát, a dodatočnú pomoc po ich návrate domov, prostredníctvom kontaktovania spoločností alebo riešenia sťažností.

Kontaktné údaje 29 európskych spotrebiteľských centier sú dostupné na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_sk.htm

Zatiaľ čo ESC existuje v každej krajine EÚ a tiež v Nórsku a na Islande, na Ukrajine neexistuje žiadne ESC. V súčasnosti je však v každej závažnej veci dostupná konzulárna ochrana pre občanov EÚ cestujúcich mimo EÚ poskytovaná konzulátom krajiny ich štátnej príslušnosti alebo ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Kontext: UEFA EURO 2012

„EURO” je názov majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré organizuje UEFA a ktoré sa konajú každé štyri roky. EURO UEFA 2012 sa bude konať v Poľsku a na Ukrajine, ktoré budú spoločnými hostiteľmi tohto podujatia. Očakáva sa, že na šampionát pricestujú až štyri milióny futbalových fanúšikov, ktorí budú sledovať zápasy na štadiónoch, ako aj na veľkoplošných obrazovkách v zónach osobitne určených pre fanúšikov.

Otvárací zápas sa uskutoční 8. júna vo Varšave. Finále je naplánované na 1. júl v Kyjeve. Hostiteľmi podujatia bude osem miest týchto dvoch krajín. Na šampionáte sa zúčastní 16 mužstiev, ktoré budú rozdelené do štyroch skupín, z ktorých každá bude pozostávať zo štyroch mužstiev. Skupina A: Poľsko, Grécko, Rusko a Česká republika; Skupina B: Holandsko, Dánsko, Nemecko a Portugalsko; Skupina C: Španielsko, Taliansko, Írska republika a Chorvátsko; Skupina D: Ukrajina, Švédsko, Francúzsko a Anglicko.

Viac informácií o šampionáte EURO 2012 nájdete na webovej stránke:

http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/matches/index.html

Viac informácií o právach spotrebiteľa nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/index_sk.htm

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Táto webová stránka tiež ponúka tipy o tom, ako najlepšie pripraviť Vašu cestu a čo je potrebné urobiť, ak ako spotrebiteľ počas pobytu na Ukrajine (alebo po návrate z nej) narazíte na problémy.


Side Bar