Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon – pressiteade

Kallas otsib võimalusi täiustada Euraasia raudteeühendusi

Brüssel, 1. juuni 2012. Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas osales seitsmendal raudtee-ettevõtluse foorumil „Strateegiline partnerlus 1520, mis toimus Venemaal Sotšis. Asepresident Kallas pidas foorumil viljakaid kõnelusi Ida ja Lääne vahelise raudteeliikluse edasise arendamise võimaluste üle Venemaa ja Hiina suunal ning pakkus välja meetmeid kaubavedude ulatuslikumaks ümbersuunamiseks maanteedelt raudteele.

„Raudteeveod ELi ja selle idanaabrite vahel kasvavad vahemikus 2007–2020 prognooside kohaselt rohkem kui 30% võrra. Vajame rohkem ja paremaid transpordiühendusi ning sellega seoses ka tihedat koostööd Venemaaga, kes on ELi tähtsuselt kolmas kaubanduspartner. Euraasia maismaasilla väljaarendamise tulemusel võib Venemaast saada ka üks peamisi transiitriike ELi ja Hiina vahel. Tänased kõnelused olid esimene samm, kuid paljud olulised küsimused vajavad veel lahendamist, ütles Kallas.

Konverents andis tõuke ulatuslikuks aruteluks Euraasiat katva raudteetranspordi tuleviku üle. Põhilisteks arutlusteemadeks olid õiguskorralduslikud ja koostalitusvõimega seotud küsimused, üle Siberi kulgevad lennuliinid, transiitkaupade veomaksud ning ummikute vältimiseks ja sujuvate veoteenuste väljaarendamiseks mõeldud taristuprojektide kooskõlastamine. Seoses sellega rõhutas asepresident Kallas vajadust tihendada nii kahepoolset dialoogi ELi ja Venemaa vahel kui ka koostööd rahvusvahelistes raudteeorganisatsioonides. Ta tõi esile ka ELi raudteetööstuse võimaliku panuse praeguste koostalitusvõimet pärssivate takistuste eemaldamisel.

Konverentsist võtsid osa kõrged valitsusametnikud ja raudtee-ettevõtete esindajad Venemaalt, Sõltumatute Riikide Ühendusest ning teistest Euroopa ja Kagu-Aasia riikidest, samuti huvirühmade ning Venemaa ja Euroopa suuremate transpordiettevõtete esindajad.

Ürituse raames kohtus asepresident Kallas esmakordselt ka Vene Föderatsiooni värskelt ametisse nimetatud transpordiministri Maksim Sokoloviga, kellega ta arutas ELi ja Venemaa vahelist koostööd kõikides transpordiliikides. Ühe olulisema punktina tuletas asepresident Kallas minister Sokolovile meelde Venemaa võetud ametlikku kohustust kaotada üle Siberi kulgevate lendude eest võetavad maksud, mille järk-järguline tühistamine oli ka üheks eeltingimuseks ELi nõusolekule Venemaa liitumiseks Maailma Kaubandusorganisatsiooniga.

Taustteave

ELi transpordipoliitika välismõõtme olulisust käsitletakse 2011. aastal avaldatud valges raamatus „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas. Kuna transport on juba olemuselt rahvusvaheline, sõltub ELi transpordipoliitika edukus sellest, kui hästi suudetakse transpordivaldkonna arenguga seotud küsimusi lahendada väljaspool ELi piire, eelkõige naaberriikides. Seepärast on keskkonnasõbralike transpordilahenduste, sh raudteevedude edendamine, uute ja paremate taristuühenduste loomine ning turgude tihedam integreerimine ELi transpordipoliitika esmatähtsad eesmärgid.

Lisateave:

KÕNE/12/399

2011. aasta valge raamat transpordi kohta: http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm

Konverentsi ametlik veebileht: http://forum1520.com/en/2012/

EL-Venemaa transpordidialoog: http://formodernisation.com/en/dialogues/transport/

Komisjoni uuring: Raudteetranspordituru olukord ja perspektiivid – 2010 (pdf) http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/doc/2010_03_situation_and_perspectives_of_the_rail_market.pdf

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar